Yeliz Yücel

Üç aylar iklimi-4
 Bu mübarek ay içinde kandil geceleri olarak bildiğimiz iki mübarek geceyi bulundurur. Receb-i Şerif’in ilk Cuma gecesi (Regaib Kandili), 27. gecesi (Mirac gecesi). Allah...

Üç aylar iklimi-3
 Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) Akabe’de şöyle hitap etti:  “Zaman, Allah’ın, gökleri ve yeri yarattığı günde olduğu şekline dönmüştür. Allah katında ayların ...

Üç aylar iklimi-2
(dünden devam…) Receb ayı içerisinde faziletli günlerden 27. günü vardır. Bu günün büyük bir şerefi vardır. Ebu Hureyre, Hz. Peygamber`in (s.a) şöyle söyl...

Üç aylar iklimi-1
Halk arasında üç aylar olarak bilinen, faziletleri Resûlullah (s.a.a.) Efendimiz tarafından bildirilen, “Receb Allah’ın ayıdır; Şaban benim ayımdır; Ramazan ümmetimin ayı...

Muharrem’in onuncu günü: Aşura
Aşura sabahı, sabah namazının kılınmasının ardından İmam Hüseyin arkasındaki cemaate şöyle hitap etmiştir: “Allah-u Teâlâ, bugün benim ve sizin ölümünüze müsaade...

Bayram namazı ve kılınışı
Enes radiyallahu anh'dan; Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Onların eğlence yaptıkları iki günleri vardı. "Nedir bu günler?" diye sordu. ...

Haccın tamam olmasının şartları
Haccın rükünleri biri Arafat’ta vakfe diğeri de ziyaret tavafı olmak üzere ikidir. Haccın tamam olması için bu rükünlerden her ikisinin de eda edilmiş olması gerekir. ...

‘Hac Arafat’tır’
Yazımızın başlığı hem Resûlüllah (s.a.a.) Efendimiz’in (s.a.a.)haccın ne olduğunu tarif eden hadisidir hem de sayın Prof. Dr. Haydar Baş’ın hac menasiki ve haccın fazilet...

Zilhicce ayında ibadet–III
(dünden devam…) e– Aynı gün imkân olursa, Mekke’ye inilerek ziyaret tavafı yapılır. Daha önce hac sa’yini yapmamış olanlar ziyaret tavafından sonra hac sa’yini d...

Zilhicce ayında ibadet–II
(dünden devam…) İbn Ömer dedi ki: “Hac ayları, Şevvâl, Zilkade ve Zilhicce’nin on günüdür.” (Buhari, Sahîh’in hacc kitabında 33. Bâbta). Hac menasiki şu a...

Zilhicce ayında ibadet-I
 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "Ayların efendisi Ramazan, saygı bakımından en üstün olan ay ise, Zilhicce'dir." (Bezzâr, no. 960).  ...

Hac ve umre-III
(dünden devam) Hac farizasını yerine getirmeye gelince, farz olunca hemen yerine getirilmeli midir yoksa ömür içinde yapılması yeterli midir? Burada iki g...

Hac ve umre-II
(dünden devam) Haccın sünnetteki deliline gelince… Resûlullah şöyle buyurdu: “İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammedin Al...

Hac ve umre-I
Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Allah'ın lütfu ve inayetiyle yine bir hac mevsimindeyiz. Hac ibâdeti, İslâm’ın 5 temel esasından biridir.   “Hac” sözcüğü temelde “z...

Kaza orucu (3)
 Nâfile oruç tutanlar için ise, ziyafete dâvet edilmek bir özürdür. Böyle bir kimse, hane sahibinin ısrarı üzerine orucunu bozabilir.  Bozulan herhangi bir nafile orucun ...

Kaza orucu (2)
 Şevval ayında tutulan oruçları tutanlar kaza oruçları varsa kaza oruçlarını tutmaya başladılar. Öncelikle şunu belirtelim ki; Kazâ, Hiç tutulmayan veya tutulmaya başlanı...

Kaza orucu (1)
 Çok şükür Allah’ın lütfu inayetiyle bir Ramazan ayını idrak ettik. Allah tekrarlarına kavuşturup en güzel şekilde yaşamayı tüm İslam âlemine nasip etsin. Ramazan ayının ...

Kadir gecesinin fazileti-III
Ahmed ve Bezzâr, Ebû Hureyre’den merfûan nakletmişlerdir:  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:  “O, yirmi yedinci ya da yirmi dokuzuncu gecedir. O gece mele...

Kadir gecesinin fazileti-II
Ubâde b. es-Sâmit radiyallahu anh’dan:  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:  “Onu son on günde, tek gecelerde arayın; yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi ...

Kadir gecesinin fazileti
Hafs b. Giyas rivayet eder:  Ebu Abdullah (Câfer Sâdık Aleyhisselam)’a, “Ramazan ayı ki Kur’an onda nâzil oldu…”  ayetini sordum ve “Biz Kur’an’ın baştan sona (takribi) y...