Yekta Güngör Özden

:116
Yayınlarda bahar yağmuru
Yayın dünyamız zenginleşmesini sürdürüyor. Kitap fuarlarının yoğun ilgiyle karşılanması okuma tutkusunun somut kanıtını oluşturuyor. Yine de yeterli bulunmuyor. Açılan k...

:365
Ankara baharı
Mevsimlerin hepsinin ayrı bir güzelliği var. Oluşumları, görüntüleri ve insanlarda etkileriyle hepsinin kendine özgün ama genelde mutlu eden yanları var. İlkbaharın yaza...

:189
İnsanlık
Hangi soydan, hangi inançtan, hangi il ya da ilçeden olursa olsun hepimiz bu ülkenin insanları, bu devletin yurttaşlarıyız. Akrabayız, komşuyuz, arkadaşız, hemşehriyiz. ...

:307
Hukuk ve adalet
-Yargısı bağımsız olmayan devlet, hukuk devleti değildir.- 1951'de iki yıl gecikmeli olarak hukuk öğrenimine başladım. Toplam 67 yıldır hukuk ortamı içindeyim. Hu...

:10
Hukuk ve adalet
-Yargısı bağımsız olmayan devlet, hukuk devleti değildir.- 1951'de iki yıl gecikmeli olarak hukuk öğrenimine başladım. Toplam 67 yıldır hukuk ortamı içindeyim. Hu...

:384
İyi şeyler güzel şeyler
AKP iktidarı döneminde daha çok çelişkilerle, aykırılıklarla, özellikle hukuk alanında bozukluklarla daha çok kararan yaşamımıza karşın umudumuzu koruyup sürdürmemizi sa...

:424
Çürüme mi?
Atatürk'ün önderliğinde adım attığımız çağdaş uygarlık yolunda atılımlarımızı hızlandırarak aldığımız sonuçlarla yetinmeyip yeni başarıları birbirine eklememiz gerekirke...

:177
Yanılma
Toplumsal yaşam, yurttaşların varlık alanlarıdır. Birlikteliğin, barışın, mutluluğun ve güvenin başlıca ortamı olduğu bir insanlık yapısıdır. Kişisel ilişkilerimizde özl...

:200
Siyasal ahlâk
Tutum ve davranışlarımızı özetleyen “Ahlâk” sözcüğü, dilimizde “Töre” adıyla geleneksel yapısını açıklamaktadır. Toplum yaşamında bireylerin kişilikleri yönünden önemli ...

:79
Yayın akışı
Medyanın sözlü yayınlarını değil, her zaman yanımızda ve elimizde bulunan kitap-dergi ve gazetelerin yaşamımızdaki yerini amaçlıyorum. Kitap fuarlarıyla okurların kucakl...

:286
Yargı bağımsızlığının temeli savunmadır (2)
Son zamanlarda Osmanlı özlemi ve 2. Abdülhamit hayranlıklarını böbürlenerek açıklayan AKP'liler her gün yeni birkaç sorunla ülkenin gündemini değiştirip karartıyor. Şimd...

:214
Yargı bağımsızlığının temeli savunmadır (1)
Yürürlükteki Anayasa'nın 2. maddesinde cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan “hukuk devleti”ni yaşama geçiren yargıdır. İlk mahkemelerden yasama organının kararların...

:144
Ekonomi tablosu
Ulusal ekonomimizin “olmazsa olmazı” olan ulusal bankacılığın yabancı sermaye ile düştüğü olumsuz durumu ve ülke kalkınmasında ekonomimize ve reel sektöre yaptığı yararl...

:301
Manzara
Baharın, sonbaharın ve kışın güzelliklerinin değil, toplumsal yaşamın günümüzdeki görünümünü amaçlıyorum. Özellikle siyasal yaşamın içaçıcı olmayan durumunu. Afrin yürüy...

:256
Dokundurma
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Türk Dili emekli okutmanı Murat (Ağabeyoğlu) AKINCI'nın FERYAD adlı yazısını içeriğinin güncel önemi nedeniyle köşede okur...

:1801
Öncü ve örnek
Belirsiz bir süreyle sınırlı olan yaşamın sınırsız olayları, görünümleri, belirtileri ve yansımaları vardır. Doğumdan ölüme uzayan değişik yapılı çizgide eğitimden ekono...

:676
AKP Genel Başkanı’nın kimi saldırıları
Kurtarıcı ve kurucularımız ATATÜRK ve İNÖNÜ'ye saldırıları eleştiren bir açıklamayı köşemize alarak duyarlığa katkı vermek istiyoruz.AKP Genel Başkanı RTE, 22.12.201...

:1212
Adalet… Adalet!..
Son zamanlarda giderek artan yargıdan yakınmalar, yargı kararlarına eleştiriler, siyasal etki olasılıklarına neden olan atamalar (kurul ve yargıç değişiklikleri), görevd...

:765
Adalete saygı insan olmanın gereğidir
Gerçek hukukçular başta, yurtsever ve içtenlikli herkesin sık sık yinelediği “Adalet devletin temelidir” özdeyişi, çağdaş yaşamın en temel niteliklerinden birini vurgula...

:394
Düşüş ve çöküş
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni, sonsuza değin bağımsız yaşatmak için özellikle kendini genç bilen her yaştaki yurttaşımıza emanet etmiştir. Bu kutsal görevi yerine geti...