Yekta Güngör Özden

:298
Yıkım
Son yılların en sakıncalı durumlarından biri de toplumsal barışa, ulusal dayanışmaya aykırı, ayrılıkçı tutum ve davranışların giderek artmasıdır. Karşıtlık, kutuplaşma, ...

:338
Gerçek demokrasi
İnsan hak ve özgürlüklerinin hukuksal güvencelere bağlı olarak en görkemli yaşama alanı olan demokrasiyi sözde ve biçimsel kılan tutum ve davranışlar, siyasal bozuklukla...

:183
Yaşamak ve yaşatmak
Toplumsal yaşamı besleyen en güçlü kaynakların başında kültür ve sanat gelir. Bilimsel değerleri yönünden tartışılmaz nitelikleri, insan eğitimini ve varlığını sürdürme ...

:425
Işık
ABD'de önemli bir görevlisi yargılanmakta olan Türkiye Halk Bankası'nın önceki genel müdürlerinden Sayın Yenal ANSEN'in gönderdiği bir mektubu olaylara ışık tutacağını u...

:112
Kitap… Kitap…
Beynimizin ışığı, yüreğimizin ateşi olan kitaplar yaşamımıza renk katan güç kaynaklarımızdan başlıcalarıdır. Duygu ve düşüncelerimizi aydınlatıp nitelikli duruma getirme...

:600
Gidiş
Bir yere gideceğimiz yok. AKP'li belediye başkanlarının gidişinden de değil ülkemizin bir yerlere götürülme çabasından söz etmek istiyoruz. AKP genel başkanı Bay RTE'nin...

:425
Neler oluyor?
Toplum yaşamımıza ilişkin dileklerimiz ve umutlarımız hiç iyi belirti vermiyor. Siyasal kesimdeki çirkinlikler, kavga ve tartışmalar kötü örnekler olarak devlet yaşamınd...

:155
Kitaplarla baş başa
SÖZCÜ gazetemizin kitap ekiyle kimi gazetelerin kitap ekleri olmasına karşın bizim yayınlara ilişkin köşe yazısı düzenlememiz, gönderilen kitaplara teşekkür ve kutlama y...

:372
Ne demeli?
Dünya sorunları yoğun. Ülke sorunları çözüm beklerken yeni yeni güçlüklerle sağlığımızdan mutluluğumuza her şey giderek daha çok karışıyor ve bozuluyor. Her zaman önemle...

:379
Dönüşler
Siyaseti değişik biçimde tanımlarlar. Değişiklikleri, oyunları, ikiyüzlülükleri, baskıları, okşamaları, özellikle yalanları beceri sayarlar. Oysa nitelikli, soylu bir si...

:474
Cumhuriyet kıvancı
Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaşlarının ulusumuza en değerli armağanı olan CUMHURİYET'in 94. yıldönümünü kurucularını yürekten anarak, kutsal emanetlerini koruyarak sons...

:1065
Yanlış yanlış üstüne
Siyasal saptırmalar içinde çırpınanların yaraştıkları niteliklerini vurgulamayı, kendilerine hak ettiklerini söylemeyi dilimize yakıştıramıyoruz. Buyruğunda oldukları, a...

:213
Bilimsel atılım ve açılım
Bitirmekle kıvanç duyduğum (60 yılı aştı) Ankara Üniversitesi'nin günümüzdeki içtenlikli ilgililerinden biri olarak izlediğim gelişmeleri beğeniyle karşılıyorum. Ülkemiz...

:693
Yapılanma
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesi çizgisinden ve amacından çıkarıp kendi anlayışlarına uygun yapıya dönüştürmek için siyasal iktidarın eğitimden inanca uzanan çab...

:604
Kimi yanlışlar
Siyasetçilerin kimileri “her şeye herkesten çok akıllarının erdiği, birçok şeyi herkesten daha iyi anlayıp başaracağı, çok kimseden birçok yönden daha üstün olduğu” savı...

:208
İnanç aydınlığı
İnancın insan yaşamındaki özgün yerinin bilincindeyiz. Karşılaştığımız siyasal kaynaklı sömürüleri üzüntüyle izliyoruz. Okurlarımızın yoğun ilgisiyle karşılanan yazıları...

:617
Doğrultu
AKP Genel Başkanı Bay RTE'ın imam nikâhı konusunda Meclis'e buyruk verircesine çıkışları gösteriyor ki 2023 doğrultusu-hedefi, tek adamlı, dinsel ağırlıklı, Osmanlı tipi...

:125
Gerçek dostlar
Bize gönderilen kitaplara ilişkin okurlarımıza ayda bir yaptığımız düzenlemeyi sunuyoruz:– BİLGİ Yayınevi'nin yeni yayınları:1. Ali KÜLEBİ'nin “Amerika Diye Diye...

:323
Arada bir
Hepimizi düşündüren yoğun ülke sorunlarının önlenip giderilerek çözümlenmesi için iyi dilekle yazdığımız, duyurduğumuz, ilettiğimiz, eleştirdiğimiz, uyardığımız, tartışt...

:454
Adam olmak
Halkımızın dilinde sık sık değişik nedenlerle kullanılan “Adam” sözcüğü genelde bilinen yapısıyla bir insanı değil nitelikli bireyi anlatır. Ahlâklı, görgülü, bilgili, ç...