Yekta Güngör Özden

:35
Çözüm bekleyen sorunlar
Ulusal aydınlık ve esenliğimizin özlediğimiz durumda ve düzeyde olduğunu söylemek olanaksızlığının üzüntüsü çok ağır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla amaçlanan ve ger...

:37
Doğa özeni
Varlığımızın gerçekleştiği, yaşamımızı sürdürdüğümüz doğa, tüm yapısı ile bizi barındıran ortamdır. Canlı ve cansız değerleriyle insanlığın kucağı olan, insanlığı doyuran...

:33
Acaba?
Siyasal bir doyumsuzlukla yaşama geçirildiği görüşünde olduğumuz ve yapılanmasını asla uygun bulmadığımız ülkemize özgü “Başkanlık sistemi”nin Cumhuriyet'in kuruluş amacı...

:33
İnsanlık olmazsa
Hepimiz insanız. Sık sık “insanlık”tan söz ederiz. İnsanlık gerekleri ve nitelikleri üzerinde konuşur, tartışır, kendimize göre uygun bulduklarımızı savunur, aykırı buldu...

:30
Destek, katkı, yardım
İnsanlık ve iyilik yaklaşımlarının sınırı ve ölçüsü olmaz. Olanaklar elverdikçe, güç yettikçe, yerini buldukça yardım, insanlık görevlerinden biridir. Doğa olayları başta...

:74
Atatürk kıvancı
Devletimizin kurucusu, Cumhuriyetimizin kaynağı, odağı ve mimarı, ulusal ve evrensel büyüğümüz, Türkiye'mizin hiç batmayan güneşi ATATÜRK'ü her zaman özlemle, sevgi, sayg...

:40
Adalet çıkmazı
İnsan varlığının ve insanlık duygusuyla niteliklerinin en sağlıklı, en gerçekçi, en etkin güvencesi olan adalet konusunda çelişkili ve aykırı uygulamalarla değerlendirmel...

:77
Kimsin, nesin, necisin?
Toplumsal aydınlığımızı karanlığa dönüştüren kimilerinin kendilerine sormadıkları anlaşılan soruları onlara sormak gerekiyor: Kimsin, nesin, necisin? İnsanlarımızı onlar ...

:56
Cumhuriyet karşıtları
Sorumlu ve yetkililerin anlamsız, hattâ sakıncalı hoşgörüleriyle Cumhuriyet ve Atatürk karşıtları, toplantılarını ve sakıncalı söylemlerini sürdürüyor. Yasal kurumların s...

:71
Atatürk’ün vasiyeti
Yasal gereklere uygun olarak düzenlenmiş vasiyet yazısı (vasiyetname) bağlayıcı bir belgedir. Büyük ATATÜRK'ün 5 Eylül 1938'de İstanbul-Beyoğlu 6.ncı Noterliği'nde onanan...

:26
Türk Hukuk Lügatı
İlk kez 9.4.1934'te bir dernek olarak “Hukukçular Cemiyeti” adıyla kurulan ve 5.4.1935'te “Türk Hukuk Kurumu”, 31.5.1973'te “Türk Hukuk Derneği (Kurumu)” olarak adlandırı...

:43
Hukuk devleti mi?
Ulusal-toplumsal yaşamın esenlik ve güvenlik kaynağı, hukuk güneşidir. Devlet yapısıyla yurttaşların hak ve görevlerini düzenleyen, güvenceleri içeren anayasalar, ulusu a...

:29
100’üncü yıl
Cumhuriyet tarihimizin en önemli adımlarından olan TBMM'nin açılarak, varlığımızı koruyup güçlendirerek, sonsuza değin ulusal yaşamımızın sürdürülmesini sağlayan Ulusal K...

:47
Öncü ve örnek kadınlar
Varlığımızın kaynağı kadınlar, ulusal yaşamımızda yadsınması ve küçümsenmesi olanaksız bir insanlık değeri olarak yer almaktadır. Analık, kardeşlik, eşlik ve öbür bağlarl...

:19
Adalet özlemi
Yürek yakan, beyin kavuran acılar ve üzüntülerle kimi aykırılık, kötülük ve sorunlar insan yaşamını karartmada ağırlıklarıyla öne çıkarken, adalet özlemi hepsini bastıran...

:26
Ötelenen Meclis örselenen demokrasi
Ulusal yaşamın, toplumsal barışın güneşi sayılan demokrasi, siyasal aydınlığın kaynağıdır, dayanağıdır. Demokrasiyi biçimsel bir yönetim düzeni sayarak sınırlamak onun am...

:33
Neler oluyor neler…
Günlerimizi çözümlerle değil, sorunlarla karşılıyoruz. Ulusal ve uluslararası olumsuzluklar birbirine eklenerek endişeleri büyütüyor ve ağırlaştırıyor. Egemenlik ve savaş...

:40
Gidiş
Siyasal iktidarın suyu ısınmış görünüyor. Umulmadık bir süre kaldıkları iktidarda hizmet yönünden başarılı sayılacak bir katkıları olmadığı gibi ayrıştırıcı ve karşıtlık ...

:23
Aykırılık, çelişki yanlışlık dizgesi
Ulusal dayanışmayı ve toplumsal barışı temelden etkileyen kimi aykırılık ve olumsuzlukları yönetimin sunumları, savunmaları ve abartılarıyla düzgün, olağan gösterme çabal...

:25
Yeni yayınlar
Ulusal ve toplumsal aydınlığımızı sağlayıp artırarak yaşam gücümüzü dokuyan etkenlerin içinde yayınların büyük payı vardır. Bilgi edinme, düşünme ve yaratma yeteneklerini...