Yekta Güngör Özden

:216
Ant
Ant (yemin), geçerliği, içtenliği, gerçekliği, doğruluğu ve bağlılığı Tanrı'yı anarak ya da kutsal değerlere yollama yaparak belirtmek, vurgulamak, savunmaktır. Kişinin ...

:229
Uğur Mumcu için
Aramızdan ayrılarak yeri doldurulmaz bir boşluk bırakan seçkin gazeteci Uğur MUMCU için yazılıp söylenen anlamlı ve güzel değerlendirmeler mutluluk veren içerikler taşım...

:58
Kitaplar
En güvenilir dost, en iyi başyastığı olan kitaplar yaşamımıza renk ve canlılık katan kaynakların başında gelir. SÖZCÜ'nün kitap eki çıkarması nedeniyle özel kitap köşesi...

:258
Sözler
Sözler kişiliklerin açılımıdır. İçtenlikli ve gerçek olmayanların sahipleri, toplum içinde olumsuz duygu ve düşüncelerle nitelendirilip değerlendirilir. Bireyin kim ve n...

:125
En büyük, en yoğun özlem
Özlemlerimizin ve dileklerimizin çoğu adalete ilişkindir. İnsanlığı, bağımsızlığı, özgürlüğü, eşitliği ve herkese yaraşır olanla hakkı olanı verme konusunda dayanak bili...

:144
Atatürk
  -Özlem ve bağlılıkla- Tüm değerlerimizin özeti, temsilcisiGökgürültülerini andırırdı gür sesi.Kurtarıcı, kurucu, tarihte yoktur eşiKutsal Türkiye'mi...

:130
Aymazlık
TÜRK tarihini yeterince bilmeyenler ve okuduklarını anlamayanlarla anlamak istemeyenler gelişigüzel ve amaçlı saptırmalarla ulusal varlığımız ve geçmişimiz için uluorta ...

:257
Tekel
“Tekel” sözcüğünün anlamı açıktır: Tek elden yönetme. Yalnız birinin olması, bir varlığın tek kişinin ya da bir kurum veya kurulun egemenliğinde bulunmasıdır. Toplum yaş...

:114
Ortam
İnsan yaşamının değişik evreleri, dönemleri, süreçleri doğallığıyla başlayıp bitmektedir. Bu zaman dilimi içinde karşılaşılan sorunlar, tadılan iyiliklerle güzellikler, ...

:202
Sömürü
Arapça “istismar” sözcüğünün özdilimizdeki karşılığı olan “sömürü” sözcüğü duyguyu, düşünceyi, olanağı kötüye kullanmayı anlatmaktadır. Toplumsal yaşamda ve kişisel iliş...

:276
Arayış
Yaşamı süresince insan, gücü yettiğince erişmek ve elde etmek istediklerine kavuşuncaya değin koşturur, çalışır, çabalar. Göreve gelmek, iş bulmak, kazanmak, gereksiniml...

:179
Toplumsal dersler
Yaşamımızın tüm dönemleri (kişisel, ailesel, toplumsal ve ulusal) için ders sayılacak olaylar geçmiştir, geçecektir. Arapça “ibret” sözcüğüyle anımsayacağımız yaşam gerç...

:67
Yeni yıl umuttur
Her yeni yıl bir umut dağıdır. Dileklerle karşılanması, kimi olumsuzlukların unutulup geleceğe ilişkin duygu ve düşüncelerle öneriler demetinin dillendirilmesi, beklenti...

:193
Özlem
Geçmişi özlemek, geleceğe ilişkin umutsuzluğun nedenidir. Anımsamak, olumlu duygularla sözetmek ayrı, günün olumsuzlukları karşısında dünü daha iyi olarak aramak ayrı. Ö...

:287
Gülemiyoruz
Karşılaştığımız aykırılıklar, çelişkiler, haksızlıklar, hukuksuzluklar yıllardır gülmeyi unutturdu. Güven duygusu, karşılıklı sevgi ve saygı yoksunluğu, toplumsal yaşamı...

:275
Dayanışma
Ulusal yapının ve toplum yaşamının en önemli öğesi dayanışmadır. Düşünce, duygu ve amaç birlikteliğiyle bireylerin birbirine bağlılığını anlatan dayanışma ortak bir güçt...

:81
Düzen
Yaşam koşullarımızın kötüleşmesiyle birlikte yaşam alanlarımız da bozuldu. Kendilerinin neden olduğu bozuk yapılaşmalardan şimdi yakınmaya başlayan iktidar ilgilileri, o...

:122
Tutum
Dilimizde “davranış biçimi, yöntem” olarak da kullanılan “tutum” sözcüğünün bir anlamı da gereksiz giderlerden kaçınmak, para ve mal kullanımında özenli olmaktır. Ancak ...

:152
Temel
Padişahlık ve halifelik önerilerini elinin tersiyle iterek cumhuriyeti kuran ATATÜRK'ün kazandırdıklarını yadsıyanların (inkâr eden) karalama ve suçlama yalanlarına karş...

:207
Devlet parti
Bir ulusun varlığını geliştirmek, korumak ve sürdürmek için oluşturduğu tüzel kişilik olarak özetle tanımlanacak devlet, organları, yetkileri, olanakları ve tüm gücüyle ...