Yekta Güngör Özden

:34
Neler oluyor?
Ülkemizde siyasal yaşam kimi değişiklikler ve kimi karışıklıklarla sürüyor. Yarınların neler getireceğini kestirmenin belirgin güçlüğü siyasal partilerdeki çalkantılarla...

sozcu-banner-1
:119
Düzey
Toplumsal düzeyimizin uygarlık çizgisine göre aşağıda olduğunu bilmeliyiz ki düzeltilmesi için çabalayalım. Kadınlara saldırı, çocukların yitirilmesi, değişik çirkinlikl...

sozcu-banner-1
:629
Yeni dönem
İktidar partisi liderinin cumhurbaşkanlığıyla değişen siyasal sistemin düzen değişikliğine uzanan yeni yapısı kimilerine, özellikle iktidarcılara, umut verse de kimi bel...

sozcu-banner-1
:160
İlke ve ülkü
İnsan kişiliğini saygın, onurlu ve değerli kılan niteliklerin başında ahlâklı, bilgili, çalışkan, ilkeli ve ülkülü olmak gelir. İstenen tüm gerekleri içeren bu nitelikle...

sozcu-banner-1
:130
Gerçek üniversite
Her adın her yapıya uygun olduğu nasıl söylenemiyor ve savunulamıyorsa, insanların bile adıyla niteliği arasında uyum olmuyorsa, her üniversitenin de gerçek üniversite o...

sozcu-banner-1
:95
Yayın yağmuru
Nasıl zamanında yağan yağmurlar doğa için yararlı ise bilgi, kültür, sanat ve insan yaşamı için de yayınlar öyle yararlı, bereketlidir. Koşulların elverişsizliğine karşı...

sozcu-banner-1
:464
ÖZLENEN BEKLENEN
Seçimler yapıldı. Sonuçlarının ulus yararına gelişmelere elverişli olması içtenlikli dileğimizdir. Ama asıl istenen, özlenen ve beklenen, toplumsal barışı, ulusal dayanı...

sozcu-banner-1
:194
Hayır! Hayır! Hayır!
Günümüz iktidarının bugüne değin yapmadığı, yapmaktan kaçındığı katkı ve destekleri seçim için yapmaya başlaması seçmene saygı ile bağdaşmayan, aldatıcı, siyasal rüşvet ...

sozcu-banner-1
:128
Bir dokun, bin ah işit!
Gerekli ve olağan seçim çalışmalarının doğal gürültüsü dışında rahatsızlık veren taşkınlıklar üzücü durumlara neden oluyor. Demokratik olgunluk, kendine güvenin verdiği ...

sozcu-banner-1
:471
Tamam
Gerekenin sağlandığını, oluştuğunu, amaca ulaşıldığını eksikliğin giderildi­ğini anlatan “Ta­mam” sözcüğü halk dilinde “Yetti artık!” deyişiyle açıklanan durumları da ka...

sozcu-banner-1
:177
Yanılgı
AKP karşıtlığını bırakarak günümüz iktidarının önemli bir koltuğuna oturan İçişleri Bakanı, 27 Mayıs'ı överek anmanın “Darbeyi övmek suçu olduğu” savıyla Atatürkçü Düşün...

sozcu-banner-1
:139
Söz okurlarımızın
Gazeteleri gazete yapan okurlarının ilgisidir. Onların görüş ve düşünceleriyle eleştiri ve önerileri daha doyurucu içerik kazanılmasını sağlar. Kimi zaman da öyle değini...

sozcu-banner-1
:189
Karmaşa
Gelecek korkusuyla öne alınan seçimler için adayların ve siyasal partilerin çabaları artarak sürüyor. Görevini tamamladığı söylenen iktidar partisi liderinin yerinde kal...

sozcu-banner-1
:169
Bu gidişle…
Günümüz iktidar öncülerinin ve güçlerinin seçim çalışmaları yarınlara ilişkin değişik kestirimlere neden oluyor. Birbirlerini doğrulayan ve yalanlayan kimi yaklaşımları ...

sozcu-banner-1
:370
Oh!.. Ne güzel seçim (!)
MHP'nin desteği, hattâ kışkırtmasıyla öne alınan 24 Haziran genel seçimi, AKP iktidarının siyaset tarihine olumsuz geçecek bir sınavı olacaktır. Adalet ve eşitlik ilkele...

sozcu-banner-1
:86
Söyleşi
Yaşam, hem derstir, hem derslik(dershane)tir. İnsanın karşılaştığı olaylar, katılması ve kaçınması gereken konulara ilişkin birer deneyim kazanımıdır. Bu kapsamda en yar...

sozcu-banner-1
:168
Yanlışlar-direnişler
İnanç sömürüsünün alabildiğine at koşturduğu günümüzde yanlışları belirterek onlardan kaçınılmasını, doğruları öğrenerek onları başkalarına da anlatmamızı öneren kimsele...

sozcu-banner-1
:98
Yeni yayınlardan
Okuma tutkusunu doyurmaya çalışan yayınevlerinin yeni ürünleri, yazarların yeni yapıtları, ilgilenenleri mutlu edecek düzeyde. Giderek gelişen baskı teknikleriyle daha n...

sozcu-banner-1
:346
Siyasal iflâs
Seçim ortamında adaylık başvuruları, aday belirlemeleri ile uğraşların ve çabaların yoğunlaşması öbür ülke sorunlarını unutturmamalıdır. Ülkeye ve ulusa hizmetten çok, b...

sozcu-banner-1
:166
Seçim yelkeni
Dillerden düşmeyen “Demokrasi” sözcüğünü gerçekten yaşama geçirmek için sürdürülen çabalar seçim ortamında olanca hızıyla sürüyor. Uygarlık gereklerine aykırı biçimde ya...

sozcu-banner-1