Yekta Güngör Özden

Nereye?
Toplumsal kargaşa, silah taşıma belgelerinin artmasına koşut, cinsel saldırılarla sürmekte, önü alınamayan siyasal karşıtlıklar ve çatışmalarla yoğunluğu ve ağırlığı art...

Ulusal kimlik ve birlik temelleri
Yazımızın başlığına aldığımız konuyu doyurucu bir anlatımla işleyen Prof. Dr. Özer OZANKAYA'nın (Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu üyelerinden ve Önceki Genel Başkanların...

Özen
Toplum yaşamında giderek yoğunlaşan karşılıklı saygı ve güven yitimi, insanlık ilişkilerine önem ve değer veren herkesi üzmektedir. Özellikle siyasal nedenlere dayanan a...

Temel sorunlar
İnsan olarak bizi kucaklayan evrensel sorunlar yanında bir de yurttaş olarak sarmalayan ulusal sorunlarımız var. Büyük ATATÜRK'le arkadaşlarının bize emanet ettikleri ül...

Umut ışığı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuka tümüyle aykırı kararıyla yenilenmesi açmazına ilişkin iktidar kesimiyle yandaşlarının ol...

Dilek
İnsanlığın, yurttaşlığın, kimi birlikteliklerin tadını çıkarmak, anlamlarına ve amaçlarına uygun yaşamak, kendini bilen herkesin başlıca dileğidir. Ulusal ve dinsel bayr...

İçtenlik
Yaşamımızda önemli bir yeri olan gerçekçi davranışın bir türü olan “İçtenlik” sözcüğü, Arapça kökenli “Samimiyet” sözcüğünün özdilimizdeki karşılığıdır. Toplum yaşantısı...

Hukuk ulusal güvencedir
Ülkemiz son yıllarda özellikle hukuksal yönden büyük aykırılıklar ve çelişkiler yaşamaktadır. İktidar partisinin başına buyrukluk sayılacak işlem ve eylemlerinin de üstü...

Yazık!
Kurtuluş Savaşı Zaferi'ni izleyen zaman dilimlerinde tüm yokluk ve yoksunluklara karşın Kurtuluş Zaferi'ni gerçekleştiren ATATÜRK ve arkadaşlarının değerini yadsımak bir...

Kıskaç
Toplumsal ve bireysel yaşamın aydınlığı, güvenlik ve esenliktir. Sağlığın temeli olan bu iki kaynak, özgürlüğün de olmazsa olmazıdır. Siyasal nedenler ve partizan amaçla...

Güneşimiz ve gölge
Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Türk dünyasına bir güneş gibi doğduğu günün 100. yılını dün kutladık. Yüreklerimizin tüm coşkusu, bilinçlerimizin tüm sıca...

Bayrağa saygı
29.5.1936 günlü, 2994 no.lu Türk Bayrağı Kanunu, 22.9.1983 günlü, 2893 no.lu yeni Türk Bayrağı Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış, bu yasanın 6/1. maddesi bayrağın örtül...

Gösterge
Günümüz siyasal gidişinin kimi önderleri topluma iyi örnek olmak yükümlülüklerini anımsamadıklarından olacak toplum kesimleri arasında giderek keskinleşen bir karşıtlık ...

Böyle gitmez
Hukuksallığın bırakılıp partizanlığın egemenliğine ağırlık verildiği günümüzde, beklentilerin olağan sonuçları yerine aykırılıkların yaşama geçmesini yadırgamak yanlıştı...

ATAM
ATATÜRK'ümüz için Celal Sıdkı GÜRLER'İN (1905-1949) yazdığı güzel bir şiiri okurlarımızla paylaşmaktan engin mutluluk duyuyor, gönderen sayın Memduha KOL'a teşekkür ediy...

Yandaşlık karşıtlık
İçgüdüsel, duygusal ya da bilinçli kimi yandaşlıklar, kimi karşıtlıklar doğaldır. Ama asıl ve önemli olan bilinçli tutum ve davranışlardır. Küçük yaşlarda edinilen alışk...

Yayın çiçekleri
Okurlarımıza ilgimiz ve duyduğumuz saygı nedeniyle kendilerine yararlı olmak çabamızı içtenlikle sürdürüyoruz. Bu doğrultuda son günlerde bize gönderilen kitapları onlar...

Siyasal barbarlık
Ulusal dayanışmanın kaynağı ve temeli olan toplumsal barış önemli bir yaşam öğesidir. Bireylerin ve toplum temsilcilerinin çok özen göstermesi gereken bu sıcaklığın bozu...

Yazık!
Askerlik ve siyaset alanında benzersiz başarılarıyla tarih yazan ATATÜRK'le övünecek, O'nun kutsal sayılacak emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirip yüceltecek, bu do...

Sapkınlık (Hainlik)
İnsanlığımızın, yurtseverliğimizin, hukukçuluğumuzun, ahlâk ve siyaset anlayışımızın gereklerine göre sürdürmeye çalıştığımız yaşamımızda zamanımızı değerlendiren çalışm...