Yekta Güngör Özden

:14
Yakınmalar dizisi
Herkes kendi başına geleni (karşılaştığı), sorunların yakınmasını duyurmaya çalışır. Yurttaşların çoğunun böyle bir olanağı yoktur. Sözlü ya da yazılı olarak ilgili katla...

:21
Geçmiş, geleceğin temelidir
Kişilik, niteliklerin oluşturduğu bir varlık değeri ve seçkinliğidir. Yaradılışın büyük etkisi olmakla birlikte eğitim ve terbiyenin katkısı asla yadsınamaz. Aileden başl...

:32
Siyasal vahşet
Ülkemiz sık sık toplumsal olayların alanı olmaktadır. Günümüzün değişik sorunlarına karşı duyarlıklar kimi tepkileri çekmekte, yaşanan durumlar da niteliğine göre olumlu ...

:27
Gerçek hukuk devlet için
Yaşamımızı düzenleyen kuralların devlet yaptırımlarıyla etkinliği sağlananları, hukuk kurallarıdır. Ulusal bağlamda geçerliliği ve öncelikleri nedeniyle uygar devletlere,...

:20
Yaşamdan yansımalar
Ortamın niteliği ve günün koşulları nedeniyle değişikler gösteren yaşamımız, elimizde olmayan durumlardan etkilenmekte, umduklarımızla bulduklarımız arasındaki aykırılık ...

:25
Gerçeklerin ışığında yaşamak
Karanlıktan aydınlığa geçmekle başlayan insan yaşamının mutluluğu, sağlıkla başlayan bir süreçte başarıların kıvancıdır. Katlanma ve direnme gücü vererek sorunlarla başet...

:67
Güneş Atatürk’ümüz
-ATATÜRK'le İNÖNÜ'yü birbirinden ayıramam, Onların gür ışığıyla aydınlanıyor Ankara'm.-Yurdumuzu düşmanlardan kurtaran, varlığımızı sonsuza değin sürdürme olanağın...

:19
Toplum yaşamında gölgeler
Ortadoğu bölgelerinde süren savaş, ayrılıkçı ve ırkçı girişimlerle çıkar kavgaları, toplumsal aydınlığı karartmakta, karşılıklı gözdağları yaşamı ağır biçimde gölgelemekt...

:17
Aykırılıklar çelişkiler
Toplumun nabzını tutarak özlemlere ve eğilimlere göre değil, gereklere ve gerçeklere göre yayım yapan yayın kuruluşları yanında özellikle konuşan mumyalar durumundaki ikt...

:17
Üzücü günlere devam ediyoruz
Sevgili okuyucularım, reyting karnesinin bu yıl iki sürprizi ‘Kuruluş Osman'ın (ab) ve (abc) kategorisinde, ekran macerasına yeni başlayan ‘Sadakatsiz' dizisine geçilmesi...

:35
Iramız, onurumuz Cumhuriyet
Bağımsızlığın, özgürlüğün, ulusal egemenliğin özgün kaynağı ve dayanağı olan Cumhuriyet, Türk Ulusu'na Büyük ATATÜRK'ün en görkemli armağanı, en değerli emanetidir. Siyas...

:20
Yargı ulusal güvencedir
Yargı, yaşamın ışığıdır. Düzenin (sistemin, rejimin) başlıca güvencesidir. Ulusal bağlamdaki tartışılmaz yeri, adaletin anlamına ve değerine dayanmaktadır. En büyük özell...

:34
Beklenen, özlenen ışık
Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ'nin demokrasinin anlam ve amacına aykırı siyasal yapılanma istek ve önerisinin çağdaş oluşumları gölgelemeden öte tam bir saptı...

:22
Devinim ve dönüşüm
Günler hızla geçiyor. Artmıyor, azalıyor. Yaşam süreci giderek sona yaklaşıyor. Tükenmenin doğallığı güç yitirmekle somutlaşıyor. Organların devingenliğinde belirgin bir ...

:25
Sakıncalı tutumlar
Ulusal, toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar birbirine eklenip artarak sürüyor. Kötülükler ve çekilen güçlükler, iktidarın gerçekleri yadsıyıp abartılarla savunmaya ge...

:27
Siyasal gösteriler yapaylıktır
AKP lideri Bay RTE, ekonomik güçlük çeken halkın sorunlarını azaltıp gidermek yerine gösterişlerle kendine ve partisine ilgi çekmek için çabalar peşinde. Son olarak Yükse...

:32
Siyasal çarpıklıklar
Devlet yönetimlerinin düzen kaynağı olan siyaset, dayanağı olan hukuktan uzaklaştıkça, kişisel ya da kitlesel tutkularla gelişigüzelliğe, partizanlığa kaydıkça bir yöntem...

:35
Acıyla yoğrulmak
Dünyaya geliş gibi bu dünyadan ayrılıp öbür dünyaya göçüş de yaşam doğallığının en belirgin, en somut durumlarıdır. İnsanlığın süregenliği, ölümlerin yerini doğumların al...

:25
Öncelik ve ivedilik gerektiren işler
Ülkemizin içinde bulunduğu, çözmeye çalıştığı iç ve dış sorunlar, ulusumuzun göğüslemeye uğraştığı güçlükler giderek artmakta, siyasal amaçları için çaba gösterenlerin so...

:36
İnanç düşmanı sömürü
Tanrı'nın varlığına ve ‘bir'liğine ilişkin dinsel bir akım olan “tasavvuf” konusunda inanç, görüş ve yöntem ayrılıkları olan yönelişlere “tarikat” denilmektedir. Anadolu'...