Yekta Güngör Özden

:21
Yargı yakınmaları
Ulusal dayanışmanın, toplumsal barışın kaynağı ve devletin temeli saydığımız adaleti gerçekleştirmekle yükümlü yargı erkine ilişkin yakınmalar üzüntümüzü ağırlaştırıp der...

:32
Avukatlık kanunu değiştirilmeli mi?
Bugünkü yazımın başlığı, aşağıda tümünü okuyacağınız yazının başlığıdır. Yazarı da Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği önceki Başkanı ve Çalışma Bakanlığı da yapmış ol...

:26
Yargının özgür ve gür sesi avukatlık
Türkiye Baroları Başkanlarının hazırladığı (1964-65) Avukatlık Ka­nunu Tasarısı'nın son düzenlemesini yaparak TBMM'ne sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na veren Ankara Baro...

:23
Yaşam değeri mutluluk
Yaşamın ne getirip ne götüreceğini önceden kestirmenin olanaksızlığı tartışılamaz. Yaşa, durum ve tutuma, olanaklara, eğitime, aileye, çevreye, kimi koşullara bağlı olan ...

:30
Bir yaşam gücü: Özveri
İnsanı kendi yapısı ve değerleriyle saygın kılan, kişilik niteliğidir. Çevresinde iyi karşılanan, tutum ve davranışlarıyla olumlu bulunan, çalışmaları ve çabalarıyla yara...

:40
Çağdaş yaşam gerekleri
Ulusal güvenliğimizin dayanaklarından en önemlisi toplumsal dayanışmadır. Siyasal nedenlerle süregelen ayrılıkların neden olduğu sakıncaların başında birlikteliğin gücünü...

:23
Sağlık koşullarının önceliği
Günümüzün olumsuz gerçeklerinden biri de tutuklu gibi evlerimizde kalmaktı. Sağlık nedeniyle öngörülen bu durum toplum yaşamını gölgelese de önemi ve yararı nedeniyle uyg...

:77
Aydınlık kaynağımız Atatürk
SÖZCÜ' nün başlığında can ATATÜRK güneşi, ay yıldızla birlikte yoktur dünyada eşiHepimizin her zaman övünçle anmamız gereken ATATÜRK'ümüzün değerini bilmeyenlerin ...

:39
Sorumluların sorumsuzluğu
Toplumsal yaşamın sağlık, güvenlik ve aydınlık sorumluluğu başta olmak üzere yurttaşlarla ve kurumlarla ilgili durumların başlıca sorumlusu, devlet yönetimidir. Bu öğe de...

:25
Örnek değerlerimizden bir tablo
Ulusal yaşamın kaynağını ve temelini güçlendiren kurucularımız, yöneticilerimiz, bilim ve sanat insanlarımız, sporcularımız hepimizin övünç ve kıvanç duyduğu değerlerimiz...

:33
Yaşam aydınlığı hepimizin hakkıdır
Yaşadıkça neler göreceğiz neler. 19 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelenk koymaya olur vermeyen vali, çirkin ve paslı diliyle Atatürk'e saldıran sözde bilim adamı, yurttaşları...

:42
Yargıdan yakınmalar
Düşünceleri ve duyguları ağırlaştıran durumlar, çözümleri ivedilik isteyenlerdir. Ülkemizde bu tür sorunların başında yargıyla ilgili olanlar gelmektedir. Anayasa'nın Baş...

:45
Anayasal konum ve durum
Görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde içtiği anda “Cumhurbaşkanı sıfatıyla… Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım gö...

:57
Atatürk’ün yolunda
Her insanın yaşamında unutamayacağı kişiler, ödün vermeyeceği ilkeler, değerler ve hep sıcak tuttuğu anılar vardır. Ben, yaşamının son dokuz yılında İsmet İNÖNÜ'nün avuka...

:56
TÜRKiYE’NiN GÜNEŞi
Türkiye'mizin hiç batmayan güneşi Mustafa Kemal ATATÜRK tarihimizde parlak sayfalar açan koşusunu 101 yıl önce (yarın) Samsun ufkunda parlayarak başlattı. Cumhuriyet atıl...

:66
Adaletsiz yaşam zindandır
Devletin temeli olan adalete özlem her geçen gün artmakta ve yoğunlaşmaktadır. Gazetelerin yansıttığı aykırılıklara, eleştirilere neden olan durumlar içburkucu olmaktan ö...

:76
Yanlış, yanlış, çok yanlış!
Geçici de olsa ulusal birliği temsil eden bir makam sahibinin dikkat etmesi gereken durum ve tutumların başında toplumsal barışı korumak, hiçbir ayırım gözetmeden yurttaş...

:38
Toplumsal sınav
Toplumsal yapının da kişisel durumlar gibi düzey ve nitelik belirtisi olan durumları vardır. Bunların en önemlileri de olağanüstü koşullarda yaşama düzeni ve özenidir. Ko...

:30
Olumsuzluk aykırılık dizisi
Cumhuriyetimizin özellikle 1950'den sonraki yılları barış, başarı, mutluluk ve güvenlik yönünden gölgeli geçmiştir. Anımsayıp yaşayanların belleklerinde olumlu izlerin ço...

:57
Hukuksuz devlet devlet değildir
İnsanlık yaşamının en önemli oluşumlarından birisi devlet yapısıdır. Kurumlaşmanın ileri bir aşaması olan bu gelişme, kişisellikle gelişigüzellikten kurallarla oluşma ve ...