Yekta Güngör Özden

:29
Hukukun aydınlığı
Çağdaşlık ve hukuksallık savaşını direnerek sürdüren Avukat İsmail Sami Çakmak'ın yeni bir girişimini örnek olması görüşüyle okurlarımızın bilgisine sunuyorum :“Di...

:26
Yargı görevinin özelliği
Önünde bulut olmayan güneş, adalet güneşidir. Uygulanacak kuralların yeterliği bir yana uygulanmasına karar veren görevli ve yetkililerin yaraşırlığıyla başarıları en öne...

:32
Seçkin bir örnek
Yetmiş yıldır içinde bulunduğum hukuk ortamında kişiliği, çalışmaları ve mesleğe katkılarıyla unutulmaz bir değer olarak tanıdığım Atilâ SAV için hekim oğlu Prof. Dr. Ayd...

:25
Örnek kişilik örnek yaşam
Toplumsal yaşamımızın aydınlığı ve tadı, birlikte olduğumuz değerli yakınlarımızdan gelir. Akraba, dost, arkadaş ve meslektaş bağları varlık gücümüzün dayanaklarıdır. Çoc...

:64
Yaşam güneşimiz Atatürk
Ulusal varlığımızı sonsuza değin bağımsız ve özgür yaşatma güneşimiz ATATÜRK'ümüzün öğretmenlerinden Sayın Kâzım ÜÇOK'un güzel bir şiiriyle gücümüze güç katacağız. Atatür...

:28
Duyarsızlık ve ilgisizlik
Toplumsal yaşamın ışığı ve tadı, birlikteliğe bağlıdır. Karşılıklı sevgi, saygı ve güven olmadıkça birlikte yaşamın hiçbir çekilir yanı olmaz. Ekonomik ve siyasal sorunla...

:28
Yaşam ışıkları
Değerbilmezlik, insanlar yönünden büyük bir eksiklik ve nankörlüktür. Özellikle siyasal amaçlar ve nedenlerle gerçekleri yadsıyıp karalamalara girişerek kötülükleri artır...

:22
Önlemlerin önemi
Toplumsal yaşamımızı gölgeleyip karartan olaylar değişik yapılar biçimiyle sürüyor. Azalmıyor, artıyor. Günümüz sorunların yumağı tüm ağırlığıyla omuzlarımıza çöküyor. Gü...

:19
Karmakarışık durumlar
Toplumsal aydınlığı gölgeleyip karartan olaylar birbirine eklenerek sürüyor. Giderek yoğunlaşıp ağırlaşan ekonomik sorunlara, covid-19 salgını nedeniyle getirilen sınırla...

:35
Amaçlı yanlışlar
Atatürk Cumhuriyeti'nin güneşini karartmak isteyen gerici ve tutucularla siyasal karşıtlar son zamanlarda ezan nedeniyle yine saldırıya geçtiler. Ülkemizde iki sömürü çok...

:24
Birbirimize karşı sorumluluk
Toplumsal yaşamın aydınlığı ve gücü, bireylerin birbirlerine karşı sevgi, saygı ve güveniyle sağlanıp sürer. Gereken özenden yoksunluk ve olumsuz tutumlarla davranışlar y...

:59
Yargı bağımsızlığı hukuk devletinin geçerlik öğesi ve koşulu...
Devlet yapısı, kuruluşundan tüm çalışmalarına değin hukukla yönetilmezse geçerliği her zaman tartışılır. Yönetime gelen siyasal yanın ya da gücün yürürlükteki kuralları k...

:19
Anmak yaşatmaktır
Yaşamın en karanlık zamanı, sevip saydıklarını yitirdiği andır. Sınırını Tanrı'nın çizdiği “ömür” yaşam sürecidir. Sağlığımızda değerini yeterince bilemediğimiz yakınları...

:29
Üzücü durumlar ve tutumlar
Yaşamı çekilmez kılan durum ve tutumlar hiç eksik olmuyor. İnsanların birbirine karşı olumsuz davranışları ağır gölgeler biçiminde yaşam kıvancımızı karalıyor, bastırıyor...

:31
Yaşamın sonsuza akışı
Hiçbir şey, hiçbir zaman insanın istediği gibi olmuyor, geçmiyor. Yaşam tabloları farklı biçim ve renkleriyle varlığımızın değişik süreçlerini yansıtıyor. Ömrümüzün yılla...

:21
Yeni yılı karşılarken
Geçen zamanın düşündüren, üzen, yıpratan günlerini geride bırakarak yepyeni bir zaman dilimine kapı açmanın bir umut girişimi olduğu tartışmasızdır. “Umut, imanın anasıdı...

:27
Cumhuriyetimizin adaşı
Ulusal varlığımızın güneşi olan ATATÜRK'ümüzün en büyük, en anlamlı armağanı CUMHURİYET'tir. Padişahlık ve halifelik önerilerini elinin tersiyle itip laik Cumhuriyet'i ku...

:24
Bir “Seçkin’in ardından
Değişik evrelerden oluşan insan yaşamı bir varlık albümü gibidir. Doğumdan ölüme uzanan zaman çizgisinde olumlu, olumsuz nice durumlarla dokunan “ömür” dediğimiz süreç, k...

:27
Hukuksuzluk yıkımdır
Ulusal yaşamımızın dayanağı, hak ve özgürlüklerin kaynağı ve güvencesi Anayasa'dır. Daha açık bir anlatımla hukukumuzun mayası Anayasa'dır. Anayasa'nın 103. maddesinde aç...

:22
Sömürü dizisi
Yaşamı gölgeleyen ve karartan durumlar insanlık için toplumsal hastalıkların başında geliyor. İlişkilerdeki bozukluklarla kötülükler yaşam sevincini unutturduğu gibi insa...