Yekta Güngör Özden

:25
Yeni yayınlar
Ulusal ve toplumsal aydınlığımızı sağlayıp artırarak yaşam gücümüzü dokuyan etkenlerin içinde yayınların büyük payı vardır. Bilgi edinme, düşünme ve yaratma yeteneklerini...

:26
Atatürk aydınlığı
ATATÜRK'ün başlattığı çağdaşlık koşusunun siyasal sapmalar ve çalkantılarla engellenmesine karşın O'nun yetiştirdiği gençlerin gerçekleştirdiği ilerlemeler lâik cumhuriye...

:53
Bayrağımız-Atamız
-85 no.lu ilk Anayasamızın kabulünün 99. Yıl Dönümü nedeniyle- Gökyüzünün görkemi güneş, ay ve yıldızlarBayrağımız hepsiyle sonsuza kanat açar. Türkiye...

:32
Karmaşa
Türkiye-Suriye ilişkileri gerçeklerle değil, AKP Genel Başkanı'nın kişisel iniş çıkışlarıyla yürütüldüğünden sorun yumağı durumuna gelmiştir. ABD'ye arada sırada sitem ed...

:31
İnsanlık ve kişilik
Birçok ilkenin, niteliğin, değerin ve özelliğin anlamını yitirdiği günümüzde en üzücü olanı insanlık ve kişilik konularındaki tutum ve davranış bozukluklarıdır. Ün-san iç...

:22
Çelişkiler
Doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün, olumlu ile olumsuzun, güzel ile çirkinin karşıtlığıyla oluşan çelişki, yaşamın doğal durumlarından biridir. Hiçbir nedene bağlı olmad...

:28
Sözde demokrasi ve kimi sorunlar
Ulusal yaşamın aydınlığı ve dinginliği, yönetim düzenine bağlı toplumsal barışın temel amacıdır. Devletin özgün niteliği olan hukuksallık gözetilmezse işlevlerinden oluml...

:19
Yaşamsal sorunlar
Değişik sorunlardan yakınmaların arttığı günümüzde yeni yılda yurttaşlarımız için öncelikli olanların başında “geçim güçlüğü” gelmektedir. Emekli, memur, işçi ağırlığının...

:24
Kuyruklu yalanlar
Toplumu aydınlatmakla yükümlü yayın organlarının kişilere ve gerçeklere saygısının tartışıldığı bir ortamdayız. “Medya” adıyla anılan yayın kuruluşlarının yurttaşların ki...

:27
Yanılgı ve yanlış
Toplumsal aydınlığımızı azaltıp karanlığa çağrı nitelikli uygulamalar siyasal amaçlar ve nedenlerle artmaktadır. En büyük sakınca, siyasal görüş ayrılıkları ve uygulamala...

:21
Giderek
İnsanlığın gerekleri yansımasıyla açıklanır. Her insanın gereklerle bağdaşıklığı ayrı olabilir, birbirine benzeyebilir. Önemli olan bu gerekleri taşıma, yerine getirme ol...

:27
Onarım
Devlet, bizim ikinci anakucağımız, ikinci gökyüzümüz, ikinci yapımızdır. Varlığımızı sürdürmemiz için toplumsal yaşamımızın başlıca alanı olan yurdumuzun güvenlik örgütüd...

:12
Yaşam renkleri
İnsanın dünyaya gelişi ile gidişinin süreci olan yaşam, varlığımızın kaynağı ve dayanağıdır. Anlamlı ve değerli olması, önemine bağlıdır. Yaşamı yararlı ve çekilir kılmak...

:28
İçtenlik
Kişinin kendisiyle ve çevresiyle barışıklığı yaşam gücünün önde gelen öğesidir. Bireysel ve toplumsal sorunların ağırlığı altında sağlığını korumak güçlüğü zamanımızın gü...

:21
Örnek
Uygun ve yararlı bulunarak benimsenen tutum ve davranış biçimiyle yöntemi, benzetilip özenilen durum ve konum örnektir. Genelde nitelikli, özgün, değeri ve seçkinliğiyle ...

:25
Çelişkiler
İlişkilerdeki içtenlik ve gerçeklik uygulamalarla belli olur. Özellikle dış ilişkilerde aranıp gözetilen bu durum, dostluğun geçerliği için de başlıca öğedir. ABD'nin Fet...

:35
Tarihten bir sayfa
Çankaya'daki tarihi İNÖNÜ Köşkü'nde 18 Kasım günü araştırmacı Alper GÖNCÜ'nün görüntülü anlatımlarını dinleyerek edindiğimiz bilgiler, Cumhuriyetimizin temellerine ilişki...

:26
Yaşam ışıkları
Beynimizi aydınlatan, yüreğimizin sıcaklığını artıran yayınlar, kitap fuarlarının gördüğü ilgiyle önemini kanıtlamaktadır. Okuma alışkanlığının yaygınlaşması ve yükselmes...

:47
Sömürü ve yıkım
Ulusal dayanışmayı, toplumsal barışı yakından ilgilendiren ve etkileyen olumsuzlukların, acı olaylarla anımsanan ve izlenen tarikat yapılanmasının sakıncaları günümüzde k...

:30
Sakıncalar
Toplumsal barışı, ulusal dayanışmayı temelden etkileyerek yaygınlaşan ve ağırlaşan sakıncalar pek umursanmıyor. Yaşam güvenliğini ortadan kaldıran tutum ve davranışlar ön...