Yavuz KÖKER

Arz-ı Mev’ud alenileşiyor
Suriye savaşı Barzani ekibinin Irak’ın kuzeyinde bağımsızlık yönündeki kararı ve PYD ile ortak hareket edebilme potansiyeli ile beraber yeni bir evreye ulaştı. Arz-ı –Mev...