Yavuz Ekim

Yarım sözcük
ABD bu coğrafyayı istilaya gelene dek hayat ne güzelmiş. Şii-Sünni kardeşmiş. Ehl-i Beyt ortak paydasında; Müslümanlar yekvücut. ...

Atatürk’ü sevmek
Yaşadıklarımız bu devletin temellerini atan Atatürk’ün ne kadar haklı, öngörülü, model bir devlet adamı olduğunu ispatlıyor. Türk insanı ile Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın a...

Atatürk
O, padişah değildi. Bir sultan asla olmadı. Krallık peşinde koşmadı.  O, Gönüllere hükmetti. Millete hizmet etti. Cehalete karşı  Yıkılmayan setti. Yed-düvelin  Hepsine y...

Ya Ali!
Sen ki Kâbe’de doğan, Mihrapta şehid olan yüce İmam! Sen Kur’ân-ı Nâtık, Şâh-ı Velâyet, Resûlullah’ın vasisi, O’nun halifesi, ...

‘Yabancılar gidecek demiştim!’
Önce şu notu düşelim: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le problemi olan; bu devleti, bu milleti sevemez! Niye mi? İşte bir sebep: O gün Tokatlıyan Oteli’ne lacivert kostümlü, k...

Molla Zübeyde’nin Sarı Paşa’sı-2
Atatürk, Erzurum Kongresi’nde irad ettiği nutukta ise, sözlerini şöyle bitiriyordu: “En son olarak niyaz ederim ki Cenab-ı Vahibü’l Amâl Hazretleri, Habib-i Ekrem hürmeti...

Molla Zübeyde’nin Sarı Paşa’sı-1
Abrar adlı yurtdışından komşum bilmediği için bugün ne bayramı diye sordu bana. Ben de O’na; “19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Ülkemizi batılılar işgal e...

Yüküm ağır, Çanakkale’deyim!
Bu adam Seyit Onbaşı. Havran’lı. Çopuroğullarından. Dizilerde oynamadı, Magazin programlarına da hiç çıkmadı, Belki hatırlamazsın! Tabi nereden bilecen? Ama O bir gerçek!...

Çanakkale hafızamızı kaybettik
101. yıldönümünde Çanakkale Zaferini bizlere armağan eden kahramanlarımızı hayırla yâd ediyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın önsözü sayılabilecek bir dönüm noktasıdır Çanakkale. ...

Alış-ma-ma-lıyız
 İbn-i Haldun Mukaddime’sinde alışkanlıklar konusunda özetle şunu söyler:  “İnsan alışkanlıklarının esiridir.” Sözlükte alışkanlık tarif edilirken, “İlgi duyulan veya hoş...

Din elbisesini ters çevirerek giyenler-IV
(dünden devam…) Bir defasında Huzeyfetü'l-Yeman (r.a) şöyle demişti: “Fitnenin durak yeri olan yerlerden uzak durun!” Bu ikazını duyanlar sordular: “Ey Abdu...

Din elbisesini ters çevirerek giyenler-III
(dünden devam…) Kendi hevâ ve hevesinden konuşmayan Hz. Peygamberin pratiğiyle asla uyuşmayan her icraat bâtıldır. Bu bidatler öyle bir kapı aralamıştır ki, İslam dünyası...

Din elbisesini ters çevirerek giyenler-II
(dünden devam…) Değişmez ölçüleri hevâ ve hevesine göre yorumlayanları/yorumlatanları Cenâb-ı Hak Kur’an’da şöyle ikaz ediyor: “Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hak...

Din elbisesini ters çevirerek giyenler-I
 “Gerçekten Sünnet öldürülmüş, bid’at diriltilmiştir.” İmam Hüseyin (a.s), Kerbelâ yolunda ümmetin ağlanacak halini resmettiği bu cümle ile aslında her şeyi özetliyor. Ge...

Kaybettiğimiz en büyük maden: İnsanlığımız
Milletçe, ‘boş vere boş vere’ ne hâle geldik? Herkes kendi mutluluğunun resmini çizince ne kadar ayrı dünyaları yaşadığımız çıkıyor ortaya! Yüzü gülmez, gerginliği bitmez...

İslâm Ehl-i Beyt’in yaşadığı modeldir-III
(dünden devam…) Selman ve Ebu Zer’in takvasını, zahitliğini ve üstünlüğünü biliyorsunuz. Onların da yaşamı anlattığım gibiydi. Selman, beytulmaldan hakkına düşen yıllık i...

:33
İslâm Ehl-i Beyt’in yaşadığı modeldir-I
Medine’de yaşayan Sufyan-ı Suri, Hz. İmam Cafer es-Sâdık’ın (a.s) yanına gelmişti. İmamın, beyaz ve çok zarif bir elbise giymiş olduğunu görünce, itiraz amacıyla: - Bu el...

Dünya liderisin be Gazi Paşa’m!–IV
“Sakarya Savaşı, Sakarya Zaferi, yirmi yaşımın en kuvvetli hatırası olmuştur. O zamanlar, kendi kendime diyordum: Acaba ben de ulusumu böylesine seferber edemez miyim, on...

Dünya liderisin be Gazi Paşa’m!-III
 (dünden devam…) “O Türklüğün özgürlük ve ihtişam sembolüdür.” (Ünlü Amerikan Tarihçisi Charles E. Edenson)  “Lozan’ı o kazandı; son ikiyüz yılda ihtiyar Asya’nın Avrupa’...

Dünya liderisin be Gazi Paşa’m!-II
(dünden devam…) “Atatürk, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz O'na yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza değin aynı kalır. Devirlerinde büyü...