Yavuz Bahadıroğlu

:2
Osmanlı’da ev hayatı
“Osmanlı insanı” dediğimiz zaman hem bir şefkat manzumesini hatırlamalıyız, hem de bir cesaret âbidesini... Onların hepsini olmasa bile, birçoğunu “yürek adam” ol...

:3
Osmanlı evleri ve modern evlerimiz
Eskiden “mahalle” içinde az katlı, yüksek tavanlı, kendimize mahsus evlerde yaşardık. Şimdi çok katlı, basık tavanlı, birbirlerine tıpatıp benzeyen apartmanlardan...

:7
Toplum yeniden inşa edilmeli
1800’lerde Osmanlı Devleti’ni gezen ve İstanbul’da uzun süre kalan Fransız gezgin Brayer, “İstanbul’da Dokuz Yıl” ismiyle Türkçeye de çevrilen kitabında, şöyle di...

:1
Osmanlı’da çocuk olmanın anlamı
Osmanlı’yı diri tutan temel müessese ailedir: Onu mahalle, mescit, esnaf teşkilâtları (lonca) ve sohbethâneler tamamlar. İsviçreli Prof. Gaston Jezz yazıyo...

:1
Türkiye’de çocuk olmak…
2002 öncesine kadar, yani AK Parti gelmeden önce, Türkiye’de çocuk olmak, her anlamda daha zordu. Bu iktidar, ülke geleceği açısından son derece önemli olan bu ko...

:9
Almanya’da Osmanlı Bayrağı
19. Yüzyıl: Mülheim kentinden geçen Ren Nehri’nin bir yakasında Almanlar, öbür yakasında da Fransızlar yaşar. Fransızlar, her sene ekin biçme zamanında neh...

:1
Tarih boyunca bize “taş” atana “ekmek” vermişiz!...
Hayırsever bir milletin torunlarıyız: Ceddimiz sadece kendi vatandaşlarına değil,dini-dili, ırkı, rengi, inancı, kıyafeti ne olursa olsun, imkân buldukça diğer mi...

:4
Ah “gamlı hâzân”…
Bu sabah bahçeme baktım ki, güller seyrelmiş, ağaçlarda yapraklar sararmış. Ortamda eski neşe, eski tat yok. Dilime Melâhat Pars’ın meşhur hicaz (aksak) şa...

:3
San’at-Edebiyat
Kültür, edebiyat, şiir, sanat, dil ve tarih; kısacası “ortak kültür”, “kalabalık”ları “Millet” yapan ve milleti bütünleştiren unsurlardır. Bu damarlar kuru...

:7
Eskiden “moral-motivasyon” merkezlerimiz vardı
Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Gazi’yi sık sık Bilecik’teki Şeyh Edebali Tekkesi’ne götürürdü. Küçük Osman, tekke sohbetlerinde Şeyh Edebali’yi can kulağıyla dinlerdi....

:6
Batı bize düşman mı?
Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız büyük bir çaba göstererek Batılı liderlere dert anlatmaya çalışıyorlar, ama her defasında hayal kırıklığına uğruyorlar: Yal...

:3
Müsamahakârlıktan tahammülsüzlüğe
Biz eskiden hem birbirimize, hem de farklı inançlara ve milliyetlere mensup insanlara “nazar-ı müsamaha” (hoşgörü) ile yaklaşırdık. Kimse kimsenin inancına, ibade...

:3
Osmanlı ve azınlıklar
Bildiğiniz üzere, Osmanlı Devleti çok uluslu ve çok kültürlü, emperyalist olmayan bir imparatorluktu. Farklı dinleri, dilleri, ırkları barış içinde bünyesinde yaş...

:3
Ermenistan neden saldırdı?
“Soykırım” yalanını uydurduktan sonra buna iman etmiş olan Ermenistan yöneticileri, Türklerden intikam almaya çalışıyor. Topraklarının bir kısmını neredeyse otuz ...

:1
Teknoloji ve insan
Okullar kısmen de olsa açılırken kafamda bir soru dolaşıyor: “Eğitimin hali ne olacak?” Zira bu sorun yıllardır çözülemedi. Allah için AK Par...

:6
Mecburen, mecburiyetten!
Okul yıllarımda bendeniz mecburen “devletçi”, mecburen “laik”, mecburen “inkılâpçı” idim!.. Oysa Başöğretmenim, gönüllü “devletçi”, gönüllü “laik”, gönüllü...

:2
İlkokulda bir başöğretmenim vardı ki…
“Bizim zamanımızda” diye söze başlamayı hiç sevmem, ama bugün böyle başlayacağım… Bizim zamanımızda ilkokul “müdür”lerine “Başöğretmen” denirdi. Başöğretme...

:4
Bediüzzaman, talebeleri ve “Fırıncı Abi”
Kendini “entelektüel” zannedenlerin duçar oldukları bir hastalık var: Hiç tanımadıkları insanların, hiç okumadıkları, okusalar da anlayamayacakları eserlerine sal...

:13
Reis, artık şu Millî Eğitime bir el atın!
Siyaset dünyasına bakın: Devletimizden nefret eden siyasetçilerimiz var!.. Köşe yazılarına, televizyon programlarına bakın: Kendi devletinin karşısında kim...

:10
Sultan II. Abdülhamid’in gözüyle Ermeniler
Sultan II. Abdülhamid tarafından 19 Mart 1897’de kabul edilen ABD Elçisi Terel, iki saat süren görüşmeyi şöyle özetliyor: “İçinde bulunduğumuz 1897 Mart’ın...