Yavuz Alogan

:156
Gezi Olayının gerçek faili
28 Mayıs 2013 günü tatildeydim. Tam yüzmeye hazırlanırken bir arkadaşım Taksim Meydanı’ndan telefon etti: “Burada çok acayip şeyler oluyor. Şu anda bozkurt işareti yapan ...

:148
Ketenpereye gelmek
“Ketenpere” argo bir sözcük. Tuzak, hile, dolandırıcılık anlamına geliyor. “Ketenpereye geldik” dediğimiz zaman anlam biraz genişliyor. Çıkmaya çalışırsak iyice batacağım...

:237
CHP’de en tehlikeli duruş!
CHP milletvekili Sayın Yıldırım Kaya, Ezan’ın Türkçe okunması talebini “En tehlikeli duruş” olarak tanımladı. Hızını alamayarak, “Bu tehlikeli duruşun arkasında kimler va...

Napoleon ve Putin
1917 Ekim Devrimi her geçen yıl biraz daha uzaklaşıyor. Bütün kahramanlarıyla, güçlü ve zayıf yanlarıyla güncelliğini yitiriyor, bir zamanlar çok canlı görünen renkleri g...

:312
’Andımız histerisi’
Bazı sosyalist arkadaşlar Andımız konusunda Sayın Reis’le aynı çizgide buluştular. “Bu kadar tantanaya ne gerek var?” mealinde yazdılar. Sayın Kurucu Başkan ise “Yaşananl...

:172
Soğuk iklim elbisesi
Tunceli kırsalında iki askerin soğuktan donarak şehit olmasını anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz, çünkü sistemin güçlü ve zayıf yanları bu tip olaylarda açığa çı...

:281
57. Alay, Marx ve ateizm
Çanakkale Savaşı sırasında çekilen bir fotoğraf beni çok etkilemiştir. Fotoğrafta 57. Alay namaz sonrası topluca dua ederken görülür. Şafak sökmekte, gökyüzü aydınlanmakt...

:95
Kombin yapmak?
İki lider grup toplantılarında sert rüzgârlar estirince Cumbur İttifakı “cumburlop!” diye suya düştü. Hemen öncesinde Sayın Bahçeli yerel seçimlerde “Siyasî kombin modeli...

:322
'Türküm, doğruyum, çalışkanım'
Tarih bazen toplumların önüne küçük ve önemsiz görünen fakat aslında büyük ve önemli olan bir basamak ya da bir tür sıçrama tahtası koyar. Bu aynı zamanda çeşitli renkler...

:109
Yerel seçim havaları
Yerel seçimlerin siyasî partiler için çok önemli olduğu anlaşılıyor. Yurttaşlar ise sanki uzaktan ve soğuk bakıyorlar. Ben de öyleyim. Kafam bu kadar karışık olmasaydı (a...

:147
Milli infial
“İnfial” Arapça bir sözcük. Eskiden çok kullanılırdı. Öfkelenmek, içerlemek, gücenmek gibi anlamlar taşır. Benim gördüğüm ilk büyük infial Kıbrıs Mitingleri idi. Bunlar b...

:120
Che Guevara’nın stratejisi
1960’lı yıllarda devrim ışığıyla bütün Latin Amerika’yı aydınlatan Küba, günümüzde parlaklığını kaybederek yavaşça sönen bir yıldızı andırıyor. Ernesto Che Guevara’nın el...

:154
Siyaset çarkı
Küresel sistemin merkezinde yer almayan, ekonomisi dışa bağımlı, kaynakları yetersiz ülkelerde siyaset çarkı iktidar katında olanların her türlü idealizmini öğütüp un ufa...

:229
Sosyal patlama
Sosyal patlamalar, içe doğru ve dışa doğru olmak üzere ikiye ayrılır. İçe doğru patlamada bireyler ya da küçük gruplar bardağı taşıran son damlanın yarattığı bir u...

:329
Bulantı var mı içinizde, bulantı?
Ekonominin denetimini McKinsey şirketine bırakmaları bana çok normal geldi. Şaşırmadım. Malını pazarlayan kişi gâvurların “pimp” tabir ettikleri türden becerikli aracılar...

:125
Rusya kuşatma altında
Atlantik sistemi Baltık bölgesini Rusya’ya kapamak için duvar örüyor. Letonya, Rusya sınırını 90 kilometre uzunluğunda, 2,5 metre yüksekliğinde bir duvarla kapatıyor. Lit...

:80
'Herkes parselasyonu yapmış’
Savaşlarda cepheler olur. Devletler bütün imkân ve kabiliyetleriyle ordularını seferber ederler, ülkeler fethedilir yağmalanır, “yenenler yenilenlerin dikişsiz ak libasla...

:90
Tarihsellik
Sınıf mücadelesiyle ilgili öngörülerde bulunurken tarihselliği göz ardı etmemek gerekir. Başka deyişle, sınıf mücadelesi verili olan her mekân ve zamanda dönme dolap gibi...

:223
Yeni bir nesil yetişiyor
Benim gözümde Mustafa Solak laikliği ve bilimsel eğitimi tek başına savunan bir kahramandır. Konuşarak, kitap ve makale yazarak, hatta kişilere tek tek e-posta göndererek...

:123
Herkesin 12 Eylül’ü kendine
Şili’deki Pinochet darbesi (1973) ile ülkemizdeki Kenan Evren darbesi (1980) arasında yedi yıl var. Her iki darbe de bir gün farkıyla Eylül ayında oldu. Şili’deki 11 Eylü...