Yavuz Alogan

Üzerine limon sıkılmış helva - Son Dakika Özel Haberler Köşe...
Yıllar önce emekli bir korgeneral önceden kararlı bir tutum belirleyerek Amerikalılarla masaya oturan siyasilerin her defasında “üzerine limon sıkılmış helva” gibi masada...

Çökerken yenilenme çabası - Son Dakika Özel Haberler Köşe Ya...
TÜİK’in Mayıs ayı tüketici enflasyonuyla ilgili iki ayrı veri açıklaması sosyal medyayı sarstı. Verilerden birine göre tüketici enflasyonu Mayıs ayında yüzde 1,4, diğerin...

Toplum vicdanı - Son Dakika Özel Haberler Köşe Yazıları...
Şu ana kadar toplamda ne öğrendik? Ülkeyi siyaset-tarikat-mafya üçgeninden oluşan bir tür oligarşinin yönettiğini zaten biliyorduk. Saray’ın mevcut yasala...

Alışmak - Son Dakika Özel Haberler Köşe Yazıları
Gündelik hayatın akışı içinde insan her şeye alışır. Âni durumlarda elbette bocalar fakat dayatılan koşullara, yaşadığı zorluklara şempanze atalarımızdan gelen bir özelli...

Kontrolsüz kavşak - Son Dakika Özel Haberler Köşe Yazıları...
Diyelim ki iddia doğru. Sedat Peker Balkanlar’da sürekli deport edilirken CIA-Mossad’ın eline düştü, Fas’tan Dubai’ye götürülüp emniyete alındı ve konuşmaya başladı. ...

Hükmedenin sorumluluğu - Son Dakika Özel Haberler Köşe Yazıl...
Makul ölçüler içinde faaliyet gösteren olağan bir hukuk devletinde yargıçlar Sedat Peker gibi ansızın dökülen bir mafya reisi için derhal bir “tanık koruma programı”na hü...

Bakış açıları - Son Dakika Özel Haberler Köşe Yazıları...
Bakış açınızı değiştirmeniz baktığınız nesnenin niteliğini değiştirmez. Nesnenin yerini ya da ona baktığınız yeri değiştirerek bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Nesnenin...

:28
Karikatür olarak siyaset - Son Dakika Özel Haberler Köşe Yaz...
Siyasî toplum giderek kendisinin karikatürüne dönüşüyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi, sosyal iletişimin görülmemiş derecede kolaylaşması, ikincisi ise politik sistemi...

:64
Siyaset, mafya ve rezalet - Son Dakika Özel Haberler Köşe Ya...
1961 Anayasası’nın kabulünden bu yana gelmiş geçmiş hiçbir siyasî parti yasama, yargı ve yürütmeyi tek bir elde toplayarak Devlet’i bütünüyle ele geçirmeyi başaramadı. AK...

:25
Atlar ve zebralar - Son Dakika Özel Haberler Köşe Yazıları...
Zebraların vatanı bellidir. İlk kez Afrika savanlarında görülmüşlerdir. Otçul hayvanlardır, otlayarak dolaşırlar. Sürü bağlılıkları sınırlıdır. Tehlike karşısında birleşi...

:44
Ümmet ayağa kalkar mı?  - Son Dakika Özel Haberler Köşe Yazı...
Bir dizi iktisadî, sosyal ve siyasî oluşumun birbirini etkileyerek yarattığı duruma “konjonktür” diyoruz. Bir eylemi ya da etkinliği kuşatan, hatta akıl yürütme tarzını b...

:64
Patlayan kanalizasyon borusu - Son Dakika Özel Haberler Köşe...
Devlet, iş dünyası ve medya üçlüsünün kanalizasyon teşkilatına mafya diyoruz. Bu teşkilat yüzeydeki hukuk devletinin inmediği bir seviyede faaliyet göstererek üçlünün kir...

:28
Anayasa arayışı
Osmanlı’dan bu yana anayasalar siyasî iktidarlar tarafından daima kısıtlayıcı bulundu. II. Abdülhamit’in 93 Harbi’ni bahane ederek kaldırdığı Kanun-u Esasi’yi 1908 Devrim...

:37
Sürü davranışları
İnsana özgü karakter tipleri hayvanlar âlemini taklit eder. Kurt gibi aç, ayı gibi güçlü, tilki gibi kurnaz, serçe gibi ürkek, yılan gibi sinsi, katır gibi inatçı...

:33
Ne yapmalı?
Siyasî toplumun nasıl kümelendiğini gözler önüne seren iki önemli olay yaşandı. Birincisi, diplomatların yeniden dolaşıma giren bildirisi ve ardından gelen Amiral...

:31
Krallar ve Saraylar
Saray halkın nabzını nasıl tutar? Tebaanın tansiyonunu ölçen bir aleti, öfkenin ne kadar yükseldiğini ya da alçaldığını gösteren barometre gibi bir şeysinin olmas...

:69
23 Nisan 1920: Kalpaklılar ve sarıklılar
Yüz bir yıl önce bugün Millet Meclisi’nin önünde dualar okunup kurbanlar kesildikten sonra Mustafa Kemal binanın iki üç basamaklı merdivenlerini çıkıp, kapıdaki kırmızı b...

:88
Alo, laiklik mi dediniz?
Her devrimin ve karşıdevrimin ilk anda yok etmek istediği bir düşünce sistemi vardır. Bazı durumlarda sistem tek bir kılıç darbesiyle kökünden sökülüp atılır. Fakat kökle...

:43
Toplum sözleşmesi
2010 yılının Temmuz ayında ABD’nin BOP projesiyle ilgili bir bilgiyi doğrulamak için internette dolaşırken, Genelkurmay Başkanlığı’nın resmî yayın organlarından Hava Kuvv...

:22
Darbe-i hükümet sanatı
Hükümet darbesi ile toplumsal devrim farklı şeylerdir. Her hükümet darbesi toplumsal devrime yol açmaz fakat toplumsal devrimin bir yerinde mutlaka bir hükümet darbesi ol...