Yavuz Alogan

:167
Stalin’in ölümü
Sinema endüstrisi eskiden tarihsel olayların önünden değil arkasından giderdi. II. Savaş’tan sonra Amerikan askerinin kahramanlığını yücelten Hollywood filmleri dünyayı k...

:230
Kantarın topuzu
Bir siyasî partinin devleti ele geçirerek devlet aygıtlarını kendi menfaatleri ve bekası için kullandığı bir rejimi hangi ölçüye göre “meşru” kabul edebiliriz? Bu...

:296
Kapıları tutun!.. Kaçıyor!..
Yetenekli bir çevirmen olduğunu kabul etmeliyiz. William Faulkner’ın Ağustos Işığı ve ...

:303
HDP’nin kış uykusu
Ülkemizdeki ayrılıkçı Kürt terör hareketinin legal (yasal) kanadı olan HDP bazı özellikleriyle geçmişteki benzerlerinden ayrılır. Haziran Ayaklanması’ndan dört ay sonra M...

:168
Siz niye kaygılı değilsiniz?
Harita Genel Komutanlığı’nın sitesindeki bölge haritalarını inceliyorum fakat hiçbir şey anlamıyorum. Daha doğrusu haritaya bakarak savaşı zihnimde canlandıramıyorum. Anc...

:118
CHP'nin demokrasi şöleni
Parti içi siyaset manevralarında en büyük numara, parti yönetiminin kendisine muhalif olanların söylemini, onların sesini bastıracak kadar yüksek sesle tekrarlamasından i...

:149
İfade özgürlüğü talebi
Bireyler ve topluluklar başkalarına zorla kabul ettirmeye kalkışmadıkça kendi görüşlerini açıklama hakkına her şart altında sahip olmalıdırlar. Seferberlik Kanunu’nun uyg...

:308
İleriye bakmak
Köklü siyasî akımlar mücadele bayrağını genç kuşaklara devrederek tarihin içinde yol alırlar. Onlara gelenek özelliği kazandıran şey her şart altında bütün zorluklara dir...

:172
Savaş uzun sürecek
Güney sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için başlatılan savaşın meşru ve haklı olması siyasî iktidarı eleştirmekten vazgeçmemizi gerektirmez. Vekâlet savaşlarının yarat...

:115
Dünyanın bütün generalleri
Ünlü İngiliz savaş tarihçisi Sir Charles Oman (1860-1946), “Ortaçağda Savaş Sanatı, 378-1515” adlı eserinin önsözünde, savaşların pek çok konuyla ilişkili, dolayısıyla “k...

:441
Mustafa Kemal’in nesiyiz?
Kitlelerin diline yerleşmiş sloganları değiştirmek çok zordur. Sloganlar tesadüfen oluşmaz, keyfî olarak değişmez. Neredeyse yarım asırdır yerleşmiş “Bağımsız Türkiye!” s...

:126
Pencereden bağırmak
Devlet’in kendisi bir aygıttır. Bu aygıtın ideolojik işlevi, örgütsel yapısı ve dağılmaması ya da çürümemesi için birbirini denetleyen kurumları vardır. Bunlar her devlet...

:103
Tektaş Ağaoğlu
“Bak, şurada Mutfak Lokantası vardı. Babamla öğle yemeği için orada buluşurduk. Bazen Adnan Menderes’le beraber gelirdi.” Tanıdığınız biri öldüğünde hatırınıza ön...

:90
Uçan balon ve cazgırlık
İklim değişikliğinin canlı türlerini dönüştürmesi gibi, ideolojik ortam değişikliği de okur-yazar türlerini dönüştürür. Bu dönüşüm sırasında bazı türler kaybolur, bazılar...

:117
İran’da insanlık durumu
Geçmişteki başlangıç noktasından bugüne bakmak olanları anlamayı ve yakın geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmayı kolaylaştırır. Bu amaçla Condoleeza Rice’ın 2003’te Washi...

:108
Darbeler ve Kitleler
Amerikancı askerî cunta Soğuk Savaş döneminin tipik araçlarından biriydi. NATO’nun etki alanındaki ülkelerde işçi mücadelesi ve devrimci hareketler sistemi tehdit ettiği ...

:381
Saray’ın kâbusları
“İnsanı, bilinmeyenin dokunuşundan daha çok korkutan hiçbir şey yoktur” der Elias Canetti ve ekler: “İnsanların etraflarında yarattıkları bütün mesafelerin nedeni bu kork...

:101
Yeni bir dünya
Kışlık Saray’daki Geçici Hükümet üyeleri tutuklandıktan sonra Bolşevikler büyük bir sorunla karşılaştılar. Neşe patlaması yaşayan silahlı işçiler Saray’ın mahzenine dalar...

:154
Kablolu Dünya Kapitalizmi
İnsan her gün yeni bir şey öğreniyor. Sualtı internet kablolarını duymuştum fakat bunların küresel kapitalizmin işleyişi bakımından ne kadar önemli olduğunu doğrusu bilmi...

:293
Parkasız Deniz Gezmiş
Jakobenlerin mezarına şu sözler kazılmıştır: “Dormir. Enfin!” Türkçeye “Nihayet, uyumak!” şeklinde çevrilebilir. Bu sözün anlamını ancak tahmin edebiliriz. Kanlı mücadel...