Yasir Özer

İnsan ebedî/i arar
Yazıya seçilen başlık, her iki mânâya da gelir ve hangi şekilde okunursa, hakîkatin başka bir cihetini gösterir. Bazen bir harfte şapka mârifetiyle yapılan tebdîl, büyük ...

:7
Zamanın Bedî’sine kulak veriniz
Efendimiz’in (asm) hazır bulunduğu bir yerden cenaze geçer. Efendimiz (asm) ayağa kalkar. Yanında bulunan ashabı hemen ‘ Ya Rasulallah Müslüman değil ki neden ayağ...

:10
Şahs-ı mâneviye teslim olmak
Risale i Nur mesleği hem imanî ve itikadî, hem de içtimaî ve siyasî meseleleri itibariyle bir bütündür. Âhirzamanda gelecek olan Zat-ı Nuranî buralarda yapılan tah...

Yitik bir mal: İstikamet
Camiamızın son süreçteki duruşu malûm. Adalet-i mahza gereği, kimliğine bakılmaksızın en küçük bir feryadı, en küçük bir mazlûmiyeti dahi dışarda bırakmayan ism-i ...