Yasemin Yaşar

:2
Babalar ve evlâtlar
Önceki haftalarda ‘babalar ve oğullar’ başlıklı yazımızda, çocuğun karakter şekillenmesinde ve ruh dünyasının sağlıklı gelişiminde anneler kadar babaların da etkin olduğu...

:4
Babalar ve oğullar
Hasılı, kişilikli ve ruh sağlığı sağlam oğullar yetiştirmede baba figürü çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır.Çocukların sağlıklı gelişimlerinde her ne kadar anne...

:7
Ailede rolleri tekrar tanımlamak
Aile kavramının olanca saldırılarla dejenere edilmeye çalışıldığı günümüzde belki de en önemli vazife, aileyi tekrar onarmak olacaktır.Bu konuda sürekli politikala...

:5
Zamanımız daha da daralıyor
Niyetim felâket tellâllığı yapmak değil elbette.Fakat sevkiyatın hızlandığı da gün gibi aşikâr. Bu yüzden “Gelmesi muhakkak olan şey uzak da olsa yakındır.” hakika...

:6
Şeytanı ailece kovmak
İtaat, kurban ve kurbiyet. Ne ince hakikatler ve ne büyük bir tevhit manifestosu.Hazreti İbrahim ve ailesinin hikmet yüklü imtihanından ve oradan alınacak derslerd...

:9
Risale-i Nur’u israf etmek
Risale-i Nur derslerinin nasıl takdim edildiğini, Kur’ân’ı anlamada, vahye muhatap olmada nasıl bir metot takip ettiğini anlamak çok mühimdir.Baştan sona taklidi k...

:5
Lâhika mektuplarını okumak
Risale-i Nur okumalarında geçen hafta hem okuyanın hem dinleyenin ihlâslı olmasının Risale-i Nur gibi bir eserin hem aynası olmayı netice vereceğinden hem de hakikatlerin...

:1
Standardı ihlâs olan dersler
Risale-i Nurlar’ı okumadaki ölçü, standart ne olmalıdır? sorusu hep kafamı kurcalayan bir mesele olmuştur.Çünkü bu kadar muazzam bir esere ayna olmak da var, perde...

:3
Kusuru örtmenin yolu onu görmektir
İnsanlar gerçekten birbirlerine muhabbet ediyor mu?Bazı duyguların kendisi müsbet olsa da arka planda işleyen niyet ve duygudaki ölçü, müsbeti menfiye çevirebiliyo...

:14
Susarak konuşmak
İnsan bazen susmakla konuşmak arasında bocalar durur.Susmak mı konuşmak mı daha hayırlıdır kestiremez bir türlü. Hatta susmak istersiniz, ama birileri haklılığını ...

:5
Ahlâka kurulan tuzaklar
İstatistikler daha fazla dindarlaşan bir Türkiye’den bahsediyor.İlk bakışta, kulağa hoş gelen bir sonuç. Gerçekten böyle mi? diye düşünmekten edemiyorsunuz. Etrafı...

:3
İnsanın kalitesi
İnsanın kalitesini gösteren pek çok işaret vardır.Kimine göre ahlâkta, kimine göre hadiseler karşısında verdiği tepkide, kimine göre hikmetli sözlerinde, kimine gö...

:2
Bir başka mânâyla iktisat
Kâinat bir denge içerisinde yaratılmıştır.Bu dengeyi, ahengi, intizamı bozan maddî, manevî, şahsî, içtimaî bütün dengesiz davranışlar Kur’ân’ın dilinde “İsraf” ola...

:5
Helâli harama dönüştüren israf
İsraf denince akla sadece daraltılmış bir anlamda yiyecek, içecek, giyecek gibi nimetlerin gelmesi israf kavramını çok da anlamadığımızı göstermektedir.İsrafı su, ...

:8
İnsan hamdederken şikâyet eder mi?
Hamdetmek, şükretmek, minnet etmek, takdir etmek, medhüsena etmek gibi kavramlar çoğu zaman birbiri yerine kullanılagelmiştir.Lâkin aralarında nüans farklarının ol...

:2
Affet, hür ol!
Bazı erdemler vardır ki, kişi o erdemi yaşadığında başkası için yapıyormuş, başkası için adım atıyormuş gibi hisseder ve öyle algılar. Hele çok da muhabbet etmediğ...

:11
Yeni dünya düzeni: Sanaldan gerçeğe
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnsanlık için yeni bir milât mı başlıyor? Komplo teorileri. Yeni dünya düzeni… vs. Evet, bir şeyler değişecek, zira bu değişim, Y...

:11
Evde kal Türkiye
Büyük bir dönüşüm yaşanacak. Bu süreçte çok şey değişecek. Hayat algıları, mekân duygusu, benlik, hakikat gibi ne varsa hepsi dönüşüme uğrayacak. Daha düne ...

:4
Kendini aklamak için başkasını kötülemek
Bir kimsenin bulunduğu yerde ayaklarının kaymaması ve sabit kalması için başkasını kötüleyerek, kendini aklama çabası aslında hem kendiyle hem de bulunduğu yerle alâkalı ...

:11
Yeni Asya misyonu
Bana bir gün Risale-i Nur mesleğinde, ama farklı meşrepte olan bir kardeşim, gazete ile hizmetin Bediüzzaman zamanında değil sonradan ortaya çıktığını, o yüzden iman Kur’...