Yasemin Güleçyüz

:4
Pandemide ev hanımlığı dersleri
Kadınların çalışma hayatında aktif hale gelmesiyle büyük ölçüde rafa kaldırılan mesleklerden biri de ev hanımlığı oldu. “Ev kadınlığı kavramı tarihin derinliklerine gömül...

Babalar ve evlâtlar
Önceki haftalarda ‘babalar ve oğullar’ başlıklı yazımızda, çocuğun karakter şekillenmesinde ve ruh dünyasının sağlıklı gelişiminde anneler kadar babaların da etkin olduğu...

:6
Evlilikte ortak payda nedir?
Bu soruya Batılı kadınların dünyasından bir pencere açarak cevap bulmaya çalışalım:Ruth Bader Ginsburg geçtiğimiz Eylül ayında 87 yaşında ölen ABD’li bir kadın huk...

:5
Ailenin kodları değişirken...
Batı toplumlarında anne-baba-çocuktan oluşan ve ideal olarak gösterilen çekirdek aile bile çözülerek yerini, tek ebeveyn, tek çocuklu aileler; evlilik akdi olmaksızın çoc...

:6
Pandemili koronada iktisad dersleri
“Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Hayatın gayesi nedir?” sorularının cevaplarının yanlış yerde aranması ya da boş bırakılması insanın kendine yabancılaşmasını da beraber...

:1
Pandemili koronada iktisat dersleri
“Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Hayatın gayesi nedir?” sorularının cevaplarının yanlış yerde aranması ya da boş bırakılması insanın kendine yabancılaşmasını da beraber...

:7
Babalar ve oğullar
Hasılı, kişilikli ve ruh sağlığı sağlam oğullar yetiştirmede baba figürü çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır.Çocukların sağlıklı gelişimlerinde her ne kadar anne...

:8
Hutuvat-ı Sitte’nin 100. yılı
“Hutuvat-ı Sitte” Bediüzzaman Hazretleri’nin “Eski Said Dönemi Eserleri”nden biridir. 1920’de İngilizlerin İstanbul’u işgali esnasında telif edilmiş, defalarca Türkçe ve ...

:8
Hayat okulunda kesintisiz eğitim!
Eğitim bir ülkenin geleceği açısından en önemli konuların başında geliyor. Eğitimin türlü şeklini, eksiklerini tartışmaktayken gelen salgın hastalık sadece ülkemizde deği...

:8
Filmlerin kıskacındaki aile!
Küresel ifsat şebekelerinin toplumları yönlendirmek için kullandıkları vasıtaların başında medya geliyor.Aslında İlâhî bir nimet olan teknolojinin son gelişmeleriy...

:5
Macaristan’dan fıtrat haberleri
Aile kurumunun bütün dünyada sarsılması ülkelerin tedbirler almasını da beraberinde getirdi.Boşanmaların artması, tek ebeveynli aileler, cinsel hastalıklar, yüksel...

:10
Ceninin hukuku
Kadın hürriyeti, ecdadın tabiriyle “hürriyet-i nisvan” hareketinde tartışma konularından biri de kürtaj.Cinsel hürriyeti savunan çoğu feminist kürtajı bir doğum ko...

:6
Ailede ihlâs (3)
Aile psikolojisi ile ilgili yazılarını severek takip ettiğim bir psikolog hanımla hiç umulmadık ortamda yüz yüze geldiğimde tanışma faslından sonra yazılarına atıfta bulu...

:12
İstanbul Sözleşmesi tartışılıyor...
Biz ki her mevcudu yıktık gayesiz bir fikr ile Yıkmadık bir şey bıraktık sade bir şey: AileMehmed Âkif ErsoyKadına yönelik şiddeti önleme maksadıyla haz...

:5
Ailede nuranî bağlar
“Önce ben” düsturunun hızla yaygınlaştığı günümüzde kadınlar da erkekler de ilginç bir değişim yaşıyorlar.Kadınlar belki farkına bile varmadan erkeksileşirken, erk...

Aile hayatının merkezi: Evimiz
Modern(!) hayat tarzı, insanı özellikle de kadınları evinden dışarı çıkmaya dâvet ediyor.Tüketimi merkeze alan bir hayat modeli, her gün daha cazibelisi eklenen al...

:4
Değişim farkındalıkla başlar
Modern zamanlarda insanlar internet, medya, müzik, eğlence ya da dünyayı sarsan şok haberlerle sersemletilip uzaktan kumanda edilen robotlar haline getirilmek isteniyor....

:10
Rahattaki zahmet
Manevî değerlerin yıpratılıp pasif hâle getirilmeye çalışıldığı bir çağda yaşıyoruz.Rahat etme meylinin had safhaya ulaştığı, enaniyet ve özgüvenin şişirildiği, fe...

:1
Hayattaki sınırsız lezzetler!
Modern zamanlar insanları hayatın her türlü lezzetini “sınırsız olarak tatmaya” dâvet ediyor. Reklâmlar, filmler, diziler, yemek sektörü, kozmetik dünyası…İBRETLİ ...

:7
Şefkat ihlâsla zinetlendiğinde
Sosyal Bilimciler 21. yüzyılı kadınların asrı olarak nitelendiriyorlar.Bütün medeniyetlerde tarih boyunca kadın şüphesiz önemli bir rol oynadı. Şimdilerde belki de...