Yaşar Nuri Öztürk

Kur’an ahlakı
Kur’an ahlakı, Hz. Muhammed’in, Kur’an’ı yaşamasından doğan ahlaktır. Hz. Âişe’ye “Bize Peygamberimizin ahlakından bahseder misiniz?” dediklerinde o, şöyle demiştir: “Onu...

Evrensel olabilmek
Dünya, kiri ile, pası ile sevmeye değer.” Böyle diyor Bedri Rahmi Eyüboğlu. Şair bir ruhun, hayatı ve insanlığı kucaklamaya doğru ilk atılımıdır bu. Fakat bu ilk atıl...

Zulme karşı çıkmak mı, camiye hapsolmak mı?
Kur’an, ‘din’ derken birincisini kast ediyor. Siyaset ve menfaat dinciliği ise bunun aksini söylüyor. Dincilikle dindarlığın belirleyici noktası da işte burası. Müdafaai ...

Allah ile iskata karşı Allah için isyan
Başlıktaki ‘Allah ile iskât’ tâbiri, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif’in bir dizesinden alınmıştır. Arap alfabesindeki ‘Kâf’ harfi ile, iskât, sükût kökünden bir kelimedi...

‘İndirilen din’ ve ‘uydurulan din’
Başlık, İslam düşünür ve aksiyoneri İbn Teymiye’nin ‘münzel din ve müevvel-mübeddel din’ deyimlerinin bugünkü dile aktarılmış şeklidir. Kelimelere bağlı kalırsak, deyimin...

Ses yankılanıyor!
Kitaplarımdan birinin adı da ‘Ses Bir Gün Yankılanır’. 1998 yılında yayınlanmış. Giriş sayfasına, New York’ta verdiğim bir konferans sonrasında takdim edilen şiltin üzeri...

Şeytanın orduları
Kur’an’ın Şuara suresi 95. ayeti şeytanın ordularından söz etmektedir. Ordular deyimi mutlak bırakıldığına göre, şeytancılığın ve şeytanların her türden ordusu olduğunu d...

Batın ve batıl
İlmi ve aklı tepelemek isteyen saltanat dinciliği asırlardır şu hezeyanı kutsamaktadır: “Efendilerimiz, şeyhlerimiz, pirlerimiz ilmi mektepten ve kitaptan değil, bizzat A...

Her devrin mazlumu
Her devrin mazlumu, binlerce mazlumun ilham kaynağı, desteği, dayanağı olan bir mazlumdur. Her devrin mazlumu, Kur’an’dır. Kur’an; kendisiyle savaşanlarla, kendisini be...

Deizm kitabının açtığı çığır
Hukukçu milletvekili İbrahim Vecdi Aksakal yazıyor: “Sayın Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk! Yazmış olduğunuz ‘Deizm’ isimli kitabınızı, yaşımın izin verdiği dikkat ve konusun...

Yaratıcı ruhların leylası
Bütün davası ve uğraşı, çamura ve tarihe gönül tohumu ekmek olan yaratıcı ruhun, özlemini çektiği ama elde edemediği bir ‘Leylası’ vardır. Yaratıcı ruhun Leylası asla ele...

Mehmet Akif’ te şiir, ötesi ve berisi
Şiirin sultan ustalarından biri olan Mehmet Akif, ölümsüzlüğünün belgelerinden biri olan bir dörtlüğünde şöyle diyor: “Şi’r için gözyaşı derler, onu bilmem, yalnız Aczimi...

Mehmet Akif ıstırabı
26 Aralık, Türk İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif’in ölüm yıldönümü. İslam-Türk şiirinin, bireysel-psikolojik ıstırabı işleyen en büyük ismi Fuzulî’dir. Aşk ve ıstırabın ç...

‘Çamura gönül tohumu atmak’
Kur’an düşüncesinin son beş yüzyılda yetişen en büyük vicdanı ve temsilcisi olarak gördüğüm Pakistanlı dahi şair-filozof Muhammed İkbal, bir yerde şöyle diyor: “Yaşamak v...

Ulus devletlerden neden rahatsızlar?
IMF ve Dünya Bankası’nın küreselleşmeyi süperler hesabına işletmek için ulus devletleri yozlaştırıp piyon pazarlara çevirdiğini de unutmamak lazım. Küreselleşmeyi sömürü...

Küreselleşme ama hangisi?
Küreselleşmeden neyin amaçlandığı bilinmelidir. İnsanlığın bütünleşmesi, uygarlıkların kaynaşması, halkların kucaklaşması mı yoksa süper güçlerin sömürü aracı markalarını...

Putin bir Kur’an mümini mi?
Ben bu yazıyı, asparagas olduğu söylenen ‘Putin Müslüman oldu’ haberleri üzerine yazmıyorum. Ben Putin’in ‘manevî-kozmik’ yanını, kendisinden Kur’an imanı kokularının gel...

Putin’in tek sözle başlattığı devrim
Avrasya coğrafyasının en büyük ülkesi olan Rusya’nın hamleci devlet başkanı Putin, İslam ve Müslümanlar meselesinin ele alındığı Cenevre toplantısında şu çarpıcı sözü söy...

Din kıyafeti mi?
Kur’an din sınıfını yıkmıştır. Çünkü Kur’an’a göre din sınıfı şer ve şirk sınıfıdır. Din sınıfı yoksa din kıyafeti de olmayacaktır, olmamalıdır. Kur’an, peygamber de dah...

Ürküten bir gerçek
Bu yazının amaçladığı ‘ürkütücü gerçeği bildirebilmek’ için kendimden söz etmek zorunda kalacağım. Özür diliyorum, beni bağışlayın. ‘Batı Sömürgeciliği’ kitabım 2003 yılı...