Yahya Arıkan

:61
Vergi yargısında gerekçeli karar hakkı
İdarenin tüm eylem ve işlemleri için dava yolu açık. Vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi de bir idari işlem. O halde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemleri için de dava...

:72
Serbest meslek erbabına yenileme fonu cezası!
Yenileme fonu; işletmeye dahil sabit kıymetlerin gerektiğinde yenilenebilmesi için bu kıymetlerin satış kârının veya sigorta tazminatlarından ayrılan karşılığın bilançonu...

:66
Gökten taş düştü, vergisi tartışıldı!
Bingöl’ün Sarıçiçek köyüne gökten taş düştü. Değerli olmasından dolayı iyi paralar veriliyordu bu taşlar için. Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından taş müşterileri köye...

:114
Dernek ve vakıflar için vergi tehlikesi!
Dernek ve vakıflar aslında vergi mükellefi değillerdir. Bu kuruluşlar gelir vergisinin de kurumlar vergisinin de mükellefi olmazlar. Ancak iktisadi işletmenin oluşmas...

:131
Seçimden önce ve sonra vergi uygulamaları!
Gelişmiş ülkelerde vergi uygulamaları, hiçbir dönemde farklılık göstermez. Objektif ve tarafsız bir şekilde yürütülür. Mükellefler, ne ile karşılaşacaklarını net olarak b...

:104
Ar-Ge destekleri hedefine ulaşıyor mu?
Yirmi birinci yüzyılda dünya ölçeğinde rekabet edebilecek seviyeye ulaşmanın yolu bilişim ve teknolojiden geçmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin rekabet ortam...

:2
Faaliyet var, düzenleme yok!
Bugün Cumhuriyet Bayramı… Bir ülkenin doğumunu kutladığımız çok önemli bir gün... Geleceğe umutla baktığımız; daha demokratik, daha özgür günleri görme dileğiyle Cumhuriy...

:119
Kolay vergi, damga vergisi!
Modern vergi sistemlerinde verginin kolay uygulanabilir ve kolay alınabilir olması gerekir. Yani tüm vergilerin kolay olması gerekir. En kolay alınan vergi de dam...

:80
Vergi yoksa bandrol de yok!
Vergi borcu nedeniyle ticaret yasaklanır mı? Elbette yasaklanamaz. Yasaklanmamalı. Ama ne yazık ki bunu da gördük. Bir sektör için doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bu ...

:122
Vergi incelemelerinde sevk zamanaşımını uzatmaz!
Başlığa bakıp da aldanmayın! Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesi, takdir komisyonuna başvurunun zamanaşımı süresini bir yılı aşmamak üzere uzatacağını söylüyor. Ancak ...

:157
Usul incelemesi nedir?
Son yıllarda bu kavramı çok duymaya başladık: “Usul İncelemesi”. Biz “vergi incelemesi” kavramını bilirdik. Vergi Usul Kanunu’nda da vergi tarhiyatını hazırlayıcı işl...

[Haber görseli]
:2
Kaçaktan vergi alınır ama gider kabul edilmez…
“Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.” Vergiyle uğraşanlar bu cümleyi iyi bilirler. Vergi Usul Ka...

[Haber görseli]
:76
Hopa, Arhavi ve Borçka için yetmez...
24 Ağustos’ta büyük bir sel felaketi yaşandı. Valilik açıklamasına göre, felaketin bilançosu şöyle: 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu, 27 kişi yaralandı, 6 bina y...

[Haber görseli]
:81
Bu inat niye?
“Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesi”, belki de en büyük vergi sorunudur. Ancak, bu uygulamanın yasal dayanak olmadan keyfi olarak uygulandığı yargı kararlarında d...

:150
KDV iadesinde çile sona erecek mi?
Gelir İdaresi 2000’li yılların başından itibaren, vergiye gönüllü uyum ve çözüm odaklı olarak mükellef haklarının önemini vurgulamaktadır. ...

[Haber görseli]
:131
Vergide elektronik tebligat dönemi!
Vergilendirme sürecinin önemli bir parçasıdır, tebliğ. Tebliğde yapılan bir hata vergilendirme sürecini tamamen etkiler ve vergi kaybına yol açar. Vergi Usul Kanunu’n...

:108
Gayrimenkulleri kiraya vermeyin!
Kurumlar vergisi mükelleflerinin gayrimenkul satışlarından elde ettikleri kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisinden istisna. Bu satışlar için aynı zamanda KDV de hesapl...

:148
Zorla tahsil edilen vergi: KDV
Malın teslim edilmesi ya da hizmetin yapılmasından sonra fatura düzenleniyor. Faturada hesaplanan KDV’nin, normal şartlarda, mal veya hizmet bedeli ile birlikte tahsil ed...

[Haber görseli]
:111
Taşın altına el koyacaklar aranıyor!
KDV mükellefi olanlar bilirler. Hemen hemen hepsi bir şekilde sıkıntıya girmiştir. Eski adıyla kod listesi, yeni adıyla özel esaslara tabi mükellefler listesinden bahsedi...

:78
Kira istisnasında sineğin yağı!
Konut kirası elde edenler bilirler. Konut kira gelirlerinde istisna uyg...

[Haber görseli]