Yağmur Atsız

:3
Bir cambaz iki ipte oynamaz
Değerli okuyucularım, bu bir ayrılık yazısı... Uzunca bir tereddüd süresinden sonra gazete yazılarına –en azından şimdilik- son vermeğe karar verdim. Sebebi...

Benim „ZAFER“ Bayramım...
Hani „fırtınadan önceki sükûnet“ derler ya, kulak asmayın! Bu seferki „sükûnetden önceki fırtına“... Kimse gam çekmesin; bir halt olacağı yok. Tam tersine sular du...

Târihin, varsa, anlamı -1
Bundan 227 sene önce, 14 Temmuz 1789 günü, Paris yakınlarındaki Versailles Sarayı’nda, sıcağın da etkisiyle tembel tembel oturan Kıral XVI. Louis hatıra defterine şu kısa...

:2
Gül kokladık lağımlar ortasında
Bugün sizlere zekâ ve kültürünüzün balta girmemiş ormanları için bir tırpan armağan etmek istiyorum; bu yazıyı o niyete okuyunuz! Önce bir suâl: Sanatçı ism...

Yıldızlar geçidi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yakın ve daha az yakın çevremizdeki bir dizi ülke için bir tür yükselen yıldız; günümüz Türkçesi ile ifade etmek gerekirse „a kind of shooting...

Geçmiş zamân olur ki hayâli cihan değer
Konular nasıl da bir sür’atle birikiyor! Bunların hepsine birer yazı ayırsam bundan sonraki darbe debelenmesini kaçırırım. İyisi mi notlar hâlinde kısa kısa değinm...

:6
Paşalara ve maşalara mütedâir
„Gözümüzü dört açmalıyız!“ Günlerdir bu uyarıyı kaç kere işitip okuduğumu bilemiyorum. Birilerinin bizleri uyutmak istediği şübhesi de içimi kemirip duruyor...

Geçmeyen geçmiş
Bir iktidârın egemen olduğu yâhut öyle sandığı ülkeyle ilişkileri, bir erkeğin bir kadınla olan ilişkilerine benzer; ya karşılıklı istekle sevişir birlikde haz duyarlar y...

:29
Aşağı tükürsen Obama, yukarı tükürsen Putin...
Başkan Obama tarafları îtidâle dâvet etmiş; bakın bu iyi... Bunu da darbeci şerefsizler yenilgiye uğradıkdan sonra söylüyor. Düzayak ifâdeyle „Aman, bizim ...

Bittecrübe sâbittir
Deneyin, deneyin... Heyecanlı oluyor! Heyecanlı ve dahî helecanlı... Ayıbdır söylemesi, ben öteden beri bâzı subaylarımızın vatanlarını çok, ama pek çok sev...

:7
İyi bir esas duruş
Ben bu darbelerden ve darbe teşebbüslerinden artık adamakıllı sıkıldım, arkadaşlar! Siz şu „Kendi Bacağına İşeyen Köpek“ öyküsünü bilir misiniz? Bilenler bi...

Başlık sorunsalı
Bugün aklıma nedense hep Frenkçe lakırdılar geliyor...Meselâ „Raffinés d’Honneur“ gibi... “Şerefden Süzülmüşler... Şerefden süzülünce içinde hiç şeref kalmıyor tabii... O...

BREXIT and TRENTRY
Biraz „alafranga“ bir başlık oldu; daha doğrusu „à l’anglaise“ (İngiliz tarzı) ama elimiz mahkûm desek yeridir. Bugünki günde İngilizce bilmeyene kız vermiyorlar, kız! İn...

Besmele duymuş şeytan gibi...
Artık Mısır’daki o meşhur ve maruf sağır sultan bile duydu ki bu düzen değişecek. Rahmetli Ecevit de duysa ne sevinirdi kimbilir... Burası muhakkak da asıl ...

Çanlar, kaçanlar ve koçanlar
Bir refiqimiz, güncelin etkisiyle ‚Aaah, ner’de o eski bayramlar?‘ moduna girmiş. Malum,futboldaki maç sonrası maç öncesidir‘ fehvasınca, bayramdan yeni çıkdık ama önümüz...

:1
Yüzyılların kaderi
Hiçbir yüzyıl aslında sadece o yüzyıl değildir. Mesela 19. Yy. 19. Yy.’da (1801’de) başlamamışdır; asıl başlangıcı bir önceki asırdadır; yani  Paris Halkı’nın Bastille Şa...

Hepsi, hepsi, hepsi, hepsi... Tabak, çanak, tava, tepsi......
Haftalardan beri Ortadoğu’da (bence daha doğrusu Önasya’da) bundan tam 100 sene önce bir İngilizle bir Fransız (Mister Sykes ve Monsieur Picot adlı iki hergele) tarafında...

Aklın yolu- Yolun sonu (2)
18 Hazîran 1941’de, yâni Hitler’in Sovyetler Birliği’ne taarruzundan dört gün önce, bir de „Türkiye-Rayh Anlaşması“ imzâlandı. Oysa İstiqlâl-i Tâm ilkesinin ana da...

:8
Aklın yolu- Yolun sonu (1)
Nasıl tasnîf ederseniz edin, bir rejimi diğerinden ayıran vazgeçilmez şart, ikisi arasında; temele, istinad duvarlarına ve çatıya ilişkin belirgin farklar bulunmasıdır....

Avdetlere dair...
Hayatda en zor şeylerden biri yaşamak. Ben bunu sağdan soldan kulağıma çalınmış bir dedikodu, bir rivayet olarak söylemiyorum; bittecrübe sabit... Üstelik a...