Veysel Ulusoy

Üç haneli enflasyona doğru
Harvard ve MIT Üniversitesi öğretim üyelerinden Alberto Cavallo, 2000’lerin sonundan itibaren başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, ABD ve AB ülkelerinin bazılarında ...

Döviz krizi
Ekonomideki yaklaşımların tersine bir piyasa davranışı gerçekleşiyor son günlerde. Üretilen ürünlerin piyasa fiyatları artarken üretim miktarı azalmakta, azaldıkça da fiy...

Propaganda, algı oluşturma ve enflasyon gerçeği
Propaganda kamuoyunu etkilemek için gerçeklerin, kanıt ve delillerin, söylentilerin veya yalanların sistematik olarak yayılması anlamında tanımlanır.Propoganda cüm...

Tarımda da doğruları söylemek gerekiyor
Biraz önce aldığım fiyat bilgisine göre... diye başlayan cümleler, kronik enflasyonun habercisi niteliğindedir genel olarak...Tabii enflasyon deyince herkesin aklı...

Faiz indi, enflasyon düşmedi
Son günlerde karar vericiler, enflasyon oranının yüzde 20’nin altında olduğunu halkın aklına koymak için büyük gayret gösteriyor. Neredeyse her konuşma, bağlı haber ve kö...

Fahiş fiyatlar mı dediniz?
Günümüzün yeni tartışma ya da tartışılması istenen konusu artık “fahiş fiyatlar”. Her yönüyle kırılgan, her yönüyle şaşırtıcı bir sürecin tecrübe edildiği bir durum bu. K...

Faiz kararında çalıyı dolanmak
Merkez bankaları faiz ve para piyasası dengeleri konusunda karar verirken temel olarak iki göstergeye bakarlar. Bunların ilki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) yani bir çe...

Konut krizi kapıda
Ekonomik krizleri nasıl gözlemleriz, sorusunun yanıtı akla hemen döviz şokunu yani bir çeşit devalüasyonu getirir...Doğrudan cebimize, üretim maliyetlerine etki et...

Girişimci devlet
Bir taraftan devasa yangınlar...Diğer taraftan daha önce tecrübe etmediğimiz boyutta seller ve kuraklık...Aynı anda geliyor hepsi, aynı günlerde, aynı coğra...

Merkez Bankası, evde tek başına...
Yılın üçüncü enflasyon raporu geçen günlerde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından sunuldu. Sayın Kavcıoğlu, enflasyonla mücadelede bankanın yalnız kaldığını ...

Çift katmanlı fakirlik
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ya da benzer yaklaşımla ulusal gelirin hesabında tartışmaya açılması gereken birkaç nokta var. Bu konuların temel olarak tarımsal verileri...

Üç konu, tek konuk
Ekonomik güven endeksi geçen aylarda hormonlu bir yapıya dönüştürülüp yukarılara taşındı ve o gün bugündür hep sabit bir seyirde gidiyor. Aşılama ve serbest bir toplumsal...

Gelir dağılımı ama hangi gelirin dağılımı?
Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 referans yılı gelir dağılımı anket sonuçlarını yayımladı geçenlerde. Buna göre en zenginler alttaki en fakirlere göre ulusal gelird...

İnce hesap çarşıya uymuyor
Yıllık yüzde 7 büyüdük...İşsizlik oranımız inanılmaz derecede kararlı bir oranda hem de azalarak yoluna devam ediyor...Kapasite kullanım oranımız ABD’nin or...

:7
Taban fiyatı belirledik, piyasa farklı ses verdi
Yaz yaklaşırken özellikle hububat ürünlerini kapsayan tarımsal ürünlerin fiyatları belirlenir...En azından geçmişte öyleydi. Fiyatlar mahsulden önce belirlenir ve ...

:9
Askıda ekmek, askıda enflasyon
Son günlerin en önemli konusu askıda “bir şey” oldu. Ekmekle başladı, fatura ile devam etti. Buna birbirini görmeyen kişi ve gruplar arasında yardımlaşmanın değişik şekil...

:7
Rezerv eritmenin siyaseti...
Gün geçmiyor ki ekonomide dalgalandırıcı bir haber olmasın, insanlar daha ne olduğunu fark etmeden başka bir garip ve olumsuz bir haber ortaya çıkmasın.Merkez Bank...

:6
Kuşkuların kaynağı...
Son günlerde Türkiye ekonomisine dair verilerin açıklanmasında değişiklikler oldu. Bunların başında yıllardan beri altı çeşit açıklanması gereken işsizlik oranının, o kad...

:9
İki yönlü enflasyon ve nazlı büyüme
Siyaset ve ekonomide çalkantısız geçmeyen bir gün kalmadı artık. En azından hafta sonlarını hastaneler dahil tüm kamuda sakin geçiren toplum, artık hafta sonları görevden...

:16
Fason reform
Sayısını unuttuk.Hatta reform mu, plan mı, proje mi yoksa program mı diye sormaya bile gerek duymadık. Zaten ayrımını da yapamadık.Ortalama her ay bunlardan...