Vehbi Tülek

Bir baba, çocuklarının parasını kullanabilir mi?
“Bir baba, küçük çocuklarının paralarını, ihtiyâcı yok iken, kendisi için kullanabilir; ancak!.."   Seyyid Murtazâ Efendi, Osmanlı şeyhülislâmlarının altmışdokuzu...

:4
Evlâdın ana-babası üzerindeki hakları...
"Çok Müslüman evlâdı, babaları yüzünden Veyl ismindeki Cehenneme gideceklerdir."   Ebû Abdullah Bâlisî hazretleri Şâfiî fıkıh ve hadîs âlimidir. 660 (m. 1262)’de Mı...

Evlâdın ana-babası üzerindeki hakları...
"Çok Müslüman evlâdı, babaları yüzünden Veyl ismindeki Cehenneme gideceklerdir."   Ebû Abdullah Bâlisî hazretleri Şâfiî fıkıh ve hadîs âlimidir. 660 (m. 1262)’de Mı...

:4
Şeytanın, kendisinden ümidini kestiği kimse!
Bir kimse edepleri yerine getirdiği müddetçe, şeytan ona istediğini yaptırmak hususunda ümitli olmaz.   Necmeddîn-i Râzî hazretleri Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin ...

:4
Kişinin, nefsi ve hevâsı ile cihâdı
"Şeytan ve onun yardımcıları ve hizmetçileri, bizimle daima muharebe etmektedir."   Nâzillili Mehmed Efendi, evliyânın büyüklerindendir. Nâzilli’de doğdu. 1300 (m...

:4
Her şey Allahü teâlânın kudreti ile olmaktadır...
  Kabirde, hem ruha, hem de bedene nimet ve azap vardır. Buna böylece inanmak lâzımdır.   Afifüddîn Nâşirî hazretleri Yemen’de yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimle...

:4
Sadık dost, hüzün ve sevinçte ortak olandır
"Sâdık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşâ etmez."    İbn-İ Ebî Hâfız hazretleri Şafiî mezhebi hadîs ve fıkıh âlimlerindendir.  407 (m. 1016) sene...

:2
Kâfirler cennete hiç giremeyecek!
Kâfir, dünyada sonsuz yaşasaydı, sonsuz kâfir kalmak niyetinde olduğu için, cezâsı da sonsuz azaptırır.   Ebü’l-Feth Missîsî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir...

“Onlar, mucize görseler yüz çevirirler!..”
Bir gün, Mekkeli müşrikler, Resûlullahtan kendilerine mucize göstermesini istediler.   Burhâneddîn Nasr bin Muhammed hazretleri hadîs âlimlerinin büyüklerindendir...

:8
"Ebedi olan şeyler için endişe etmeli!"
“Bilmelisin ki, evindeki atların, hizmetçilerin, dinarların ve dirhemlerin bir gün senden alınacak."   Mahmûd Nasîruddîn Çırağ hazretleri Hindistan’da yetişen Çeşti...

"Ebedi olan şeyler için endişe etmeli!"
“Bilmelisin ki, evindeki atların, hizmetçilerin, dinarların ve dirhemlerin bir gün senden alınacak."   Mahmûd Nasîruddîn Çırağ hazretleri Hindistan’da yetişen Çeşti...

:2
Doyduktan sonra yemek, içmek...
Yemesi haram olmayan şeyleri, doyuncaya kadar yemek, içmek mübâhtır.   Seyyid Muhammed Hamza hazretleri tefsîr, hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 1024 (m. 161...

İlim öğrenmek için yollara düşenler...
“İlim öğrenmek için sefere çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allahü teâlânın yolundadır.”    Ebü’l-Hattâb İbn-i Dıhye hazretleri Endülüs’te yetişen hadîs âlimler...

:8
"Boş söz söylemekten beni muhafaza eyle!"
“Allahü teâlâya, bir dileğim için yirmi sene yalvardım. Fakat, bu dileğime kavuşamadım."   Ebû Mu’temir Bin Müşemric hazretleri Tabiînin büyüklerinden bir hadîs â...

İrâde-i cüz’iyye kulda bir hâldir
"Kul irâde-i cüz’iyyesini ibâdete sarf ederse, Allahü teâlâ, ibâdeti yaratır."   Müftîzâde Ahmed Efendi Seksensekizinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1206 (m. 1791)’de İ...

:4
Kalbin mühürlenmesi ne demektir?
“Kalb açık bir el gibidir. Kul her günah işledikçe bir parmak kapanır. Ve..."   Şeyh Müftî hazretleri Osmanlı âlim ve velîlerdendir. Asıl adı Abdülkerîm Kâdirî’dir....

Kalbin gıdası ilim ve hikmet iledir...
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bir saat ilim öğrenmek, yüz rekat nafile namaz kılmaktan hayırlıdır.”    Abdürrahmân Mürşidî hazretleri Hicaz’da yetişen âlimlerin ...

“Umarım ki, sen onlardan olursun”
“Cennete her kapıdan girecekler vardır. Her kapı bunları kendisine çağıracaktır.”   Ebü’l-Hakem Bin Sa’îd hazretleri fıkıh, hadîs ve nahiv âlimidir. 265 (m. 878)’de...

“Umarım ki, sen onlardan olursun”
“Cennete her kapıdan girecekler vardır. Her kapı bunları kendisine çağıracaktır.”   Ebü’l-Hakem Bin Sa’îd hazretleri fıkıh, hadîs ve nahiv âlimidir. 265 (m. 878)’de...

Kalp iyi olursa bütün azalar iyi olur...
Kalp hastalıklarından biri de riyadır. Riyaya şirk-i asgar (küçük şirk) denilmiştir.   Ebü’l-Alâ Gülâbâdî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve tasavvuf âlimlerinden...