Vehbi Kara

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmanın Yolu (1)
Birkaç yıldan beri gelişmekte olan ülkelerin en ciddi problemlerinden olan ve kişi başına gelirin 10 bin dolar civarında saplanıp kalması ile ifade edilen “Orta Gelir Tuz...

En Büyük Oy Hırsızı CHP’dir
Türkiye’deki seçimler ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) hile ve dolapları ile geçmiştir. Çünkü bu partinin tüzüğünden de anlaşıldığı üzere halkın isteklerini d...

Çanakkale Savaşlarında Üzeri Örtülen 19. Tümen Taarruzu...
Çanakkale savaşlarında üstü örtülen çok acı gerçekler vardır. Bunlardan bir tanesi de İngilizlerin elini kolunu sallaya sallaya geri çekilmeleridir. Eğer bu çekiliş karşı...

Feto’nun Oruç ve İslam Düşmanlığı
FETÖ Örgütü ve onun zındık lideri Feto, İslam’ın temel şartlarını ortadan kaldırmak için elinden gelen her fenalığı yapmıştır. Kelime-i Şehadet’teki  “Muhammedün Resulull...

Ramazan Kuran Ayıdır
Kur’an-ı Hakîm, ramazan ayında nüzul etmiş, indirilmiştir. Bu semavî hitabı, güzelce karşılamak için bazı güzel davranışları göstermek gerekir. İşte bizde bu mübarek ayda...

Kadınları Zorla Çalıştıran Bedbahtları Uyandıralım...
Anneler gününde yapmacık sevgi gösterileri yerine gerçekçi bir yazı yazmak gerekiyor. Ta ki kadın düşmanlarının foyaları meydana çıksın ve gerçek yüzlerini görmüş olalım....

Teravih ve Çocukların Namaz Eğitimi
Ramazan ayının insan hayatına kattığı bir çok güzellik vardır. Bedene sıhhat olan oruç bunlardan sadece bir tanesidir. Teravih namazı ise bu ayın diğer bir güzel yönüdür....

Sabetay Yahudilerine Dönme Denilemez
Osmanlı Devletini yıkmak yetmemiş gibi sonrasında da Türkiye Cumhuriyetini ele geçirmek ve İslam’a darbe vurmak isteyen Sabetay Yahudileri, çoğu zaman yanlış bir ifade ol...

ABD’nin Büyük Yalanı 50 Yaşında
Bir söz vardır “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” diye. Fakat ne ilginçtir ki 20 Temmuz  1969’da üretilen bir yalan aradan 50 yıl geçtiği halde hala bütün dünyaya yutt...

Bir Feto Filmi
2010 Yılında yapımcılığını Murat Tokat’ın yaptığı “New York’ta Beş Minare” isimli film, FETÖ örgütünün halkımızı zehirlemek için kullandığı çok önemli bir araçtır. Bu fil...

28 Şubat Mağdurlarının Yaraları Sarılıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu, çok önemli bir karara imza atarak 28 Şubat 1997 yılında dindar insanlara yapılan zulme karşı hükümete bir tavsiye ka...

Sabetaycı Çocuklar Niçin Din Değiştiriyorlar?
1626 Yılında İzmir’de doğan Sabetay Sevi, Yahudilik inancını; deyim yerindeyse altını üstüne getirmiş bir kişidir. Sevi’nin kendi inançlarına göre sapkın fikirleri olduğu...

FETÖ Örgütünü Kim Semirtti?
Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğünün olmasını istemeyen güçler; özellikle Silahlı Kuvvetler vasıtası ile bu amaçlarına ulaşmışlardır. Kesintisiz olarak her 8-10 yılda bi...

Diplomasinin Zarafet Dili
Son zamanlarda gemi seferleri boyunca uzun süre Mısır’da kaldım. Arap dünyasının kalbi olan Mısır ile ilgili düşüncelerim ne yazık ki pekişmiş oldu. Bu ülke; 1980’de Türk...

Saltanat ve Şehzade Katli
Peygamber Efendimiz (asm) saltanatı “ısırıcı” olarak nitelemiş ve yermiştir. Bu yönetim sistemi Mısır, Pers ve Roma imparatorluklarından diğer insan topluluklarına geçmiş...

Kandil SonrasıDuygular, Düşünceler
Cenab-ı Hak’ka sonsuz hamdü senalar olsun. Bize iman ve İslam nimetini verdiği için. Bize Hz. Muhammed aleyhisselamı, Kur’an-ı Kerim’i gönderdiği için hamd-ü sena...

Hürriyet ve Serbestiyet
Derler ki; “Hürriyet ve serbestiyette insan her ne fenalığı işlese, başkasına zarar vermemek şartıyla birşey denilmez” Acaba gerçekten böyle midir? Bu suale cevap aramaya...

:14
Köpekler Daima Havlar
2019 Yerel Seçimleri geride kaldı. Cumhur İttifakı büyük illerin tamamında başarı kazanamamış olsa da ülkemizin neredeyse tamamında açık ara seçimi kazanmıştır. Bü...

:3
Gezegenler Arası İnsanlı Yolculuk
Yıllarca üniversitelerde “Astronomik Seyir” dersi öğretmenliği yaptım. Bu nedenle astronomi bilimine hem meraklıyım hem de gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. İşte son ...

:4
Sessiz Gemi ve Değişmeyen Gerçek
Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” şiirinde ölümü şu şekilde tarif etmiştir: “Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan....