Ünal Kurtoğlu

Putları yıkan lider: Prof. Dr. Haydar Baş
Kur’an-ı Kerîm’in; Bakara Suresi 42. ayetinde Yüce Allah şöyle buyurur: “Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.” Şu halde, bu emre kimler itaat etti, ki...

Niye ayıkmadınız?
Prof. Dr. Haydar Baş yaptığı çalışmaları, ortaya koyduğu fikir ve projeleriyle hiç şüphesiz tarih yazmıştır. Peki, milletimiz bu projeler hayata geçtiği zaman ‘cennet gib...

Yûnus Emre-3
Ehl-i Beyt’i konu alan mısralarını incelemeye gayret ettiğimiz Yûnus Emre’nin tasavvufî yönüne değinmekte fayda görüyoruz zira Yûnus Emre mutasavvıf bir şairdir. Tasavvuf...

Yûnus Emre-2
Birçok Allah dostuyla aynı dönemi paylaşan Yûnus Emre’nin yaşadığı dönemde Anadolu coğrafyası; nefretin, sefaletin, kin ve öfkenin hüküm sürdüğü yıllara şahitlik etmiştir...

Yûnus Emre-1
“De ki (Muhammedim): Ben, peygamberliğimi tebliğime karşılık sizden, Ehl-i Beyt’imi sevmenizden başka, hiçbir ücret istemiyorum.” (Şûrâ, 42/23). Ehl-i Beyt; Alla...

Şair Fuzûlî ve Ehl-i Beyt–3
Şair Fuzûlî’nin dilinden Ehl-i Beyt’i konu alan beyitlerle devam ediyoruz:  “Bir serverün ki şöhre-i hüsn-i hısâliyçün Vassâfı “Hel etâ” ola, medâhı “İnnemâ” Lâyık d...

Şair Fuzûlî ve Ehl-i Beyt-2
Bir önceki yazımızda 16. Asır Divan şairi olan Fuzûlî’nin, Türk coğrafyasının yetiştirdiği gelmiş geçmiş en büyük Divan şairi olduğunu, Necef’te İmam Ali’nin türbedarlığı...

Şair Fuzûlî ve Ehl-i Beyt-1
Fuzûlî, hem Anadolu hem de Türk coğrafyasının yetiştirdiği gelmiş geçmiş en büyük Divan şairi olarak tanınmıştır. (Mengi: 2014). Sadece Türk tarihine değil, dünya tarihin...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Yaptığı kahramanlıklarla ismini tarihe nakşetmiş olan ulu önderimiz Mustafa Kemal ferasetli bir devlet adamı, cesur bir liderdir.  Zahiri ve batıni ilimler şahsında vücut...

Zerrâttan şümusa…
Siz değerli okuyucularımızı, Yeni Mesaj ailesinin seçkin takipçilerini selamların en hikmet ve hidayetlisi ile; Allah’ın selamıyla selamlıyorum.  Günümüz toplum zihniyeti...