Ümit Kıvanç

:27
Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve bozuk pusulalar
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en kendine has gazetecilerinden Uğur Mumcu’nun profesyonelce yerleştirilip patlatılan bombayla hunharca katledilmesi ve Diyarbakır Emniyet Müdür...

:17
O geçemediğiniz, dil değil ahlâk barajı
İktidar propaganda makinesinin uçtaki kesici kısmında vazifeli bir hanım, hiddetle, “YÖK ne yapmak istiyor?” diye sordu, “nereye varmak istiyor” faslına girmeden. “Dün ge...

:56
Aşıyı önce kendine yapmak
“Denemeler”i kimbilir kaç kuşaktır elden ele dolaşan Fransız düşünür-yazar Michel de Montaigne, meğer Bordeaux Belediye Başkanı’ymış ve veba salgınında evini, barkını, be...

:32
2021’e erişim engeli!
Dünya tarihinde böylesine şanslı siyasî parti, lider ve iktidar müessesesi görülmemiştir. Buna binaen, büyük kanadı üç yüzden fazla insanın öldüğü kanlı geceyi “Allah’ın ...

:223
Merak kötü şey
“Sosyal eğitim”imizin önemli umdelerindendir: İnsanın başına ne gelirse ya meraktan… Lafı tamamlayamıyoruz, mâlûm. Argonun çirkin cinsinden. Fakat eğer burası için konuşu...

:48
Kimleri kırdıran Enveri Paşa?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakü’de tarih yazdı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte, Azadlık Meydanı’nda düzenlenen “Zafer Geçidi Töreni”ni izle...

:39
Taksirle ölüme sebebiyet vermekten…
Kovit-19 salgını konusunda Türkiye’yi yönetenlerin bugüne kadarki kararları ve uygulamaları, gerçek bir ulusal sorun ve birçok kişinin yargılanmasını gerektiren suçlar iç...

:17
Koridordaki hayalet
“MGK bildirisi: Güney sınırında terör koridoruna müsaade edilmeyecek.” İnsan, otuz-kırk sene boyunca, içerdikleri kainatta boşluklar yaratan aynı boş cümleleri iş...

:115
Virüs beklesin, vurun Marksiste!
“Salgın sırasında hekimlere saldırılır mı?” Herkes pek yadırgadı, pek şaşırdı buna. Niye saldırılmasın? Ne olur yani saldırılınca? Diyelim Tabipler Birliği “Marksist yuva...

:123
Yanlış teşhis, tehlikeli akrabalık
“Ulusalcılık” adı altında faaliyet gösteren milliyetçilikle “dindarlık” adı altında faaliyet gösteren millet-i hakime tahakkümcülüğü bir araya gelince hem Türkiye’nin hem...

:41
Eski rejim, yeni rejim
Hiçbir kuralı doğru dürüst tanımlanmamış, kurumlara yer vermeyen, baştan aşağı belirsiz ve her şeyi her an değişebilecek bir uyduruk “Türk tipi başkanlık” sisteminin, dah...

:85
Aman! Boy abdestini ihmal etmesin…
Anlatıcının ortaya saçtığında, kendi fikri, ruhu, muhayyilesi var. İğrenç kokuların arasından sırıtıyor muhayyile. Öyle çok gizli, karanlık köşeleri değil. Çocuklara bile...

:46
Siyaset, gerçekler, Abdullah Gül - 2
Türkiye’de ne bugün ne yakın gelecekte, samimi solcunun iç huzuruyla destekleyeceği herhangi bir güçbirliği, iktidar değişimi yaratabilir. Eğer engel olunmazsa giderek ka...

:80
Siyaset, gerçekler, Abdullah Gül - 1
Gelişmelere müdahaleyi varoluş gayesi saymayan edilgen sol tavır âdetâ kurumlaştı. Buna karşılık ana akım sol hep, gelişmeleri belirleyecek konumda görülmek istiyor. Oysa...

:33
Refleksler
Dünyanın başka yerlerinde oluşan değiştirici dönüştürücü enerjiler bize vız gelip tırıs gidiyorsa biz birşeyleri değiştirip daha insanca hayat kurmak için gerekli enerjiy...

:157
Kılıca kazılı, bombaya yazılı
Yürüyüşlerimize güdüler ve içgüdüler yön verir. Medeniyet içgüdülere ve doğal dürtülere hakim olma bilinci ve becerisiyle doğru orantılı olduğundan biz tercihimizi fetih ...

:67
'Aslına rücû' eden bir şey var sahiden
“Aslına rücû” eden, Ayasofya değil Türk-İslâm milliyetçiliğidir. Yenikapı’da eksik kalmıştı, Ayasofya’dan çıkma parçayla tamamlandı. Ayasofya’nı...

:16
Ve Madam yakalandı!
Maxwell’in ABD’de yakalanışında izaha muhtaç yanlar var. Bu kadın neye güvenerek, milyonlarca insanın kendisinden nefret ettiği bir ülkede köşk satın alıp hayatını sürdür...

:100
'Terör örgütü mü, değil mi?' sorusu
Bu soru, şiddet eylemiyle uzaktan yakından alâkası olmayan muhataba soruldu, o bunu kendi meşrebince izah ederek cevaplamaya kalktı, bunun üzerine derdest edilip sorgulan...

:32
Zalimlik, şuursuzluk, affetme - 3
ABD’de ırkçı polisin işlediği son cinayet ve buna tepki olarak ortalığın ayağa kalkması üzerine, sözkonusu genç stajyer muktedirin Arendt’e atıfla “kötülüğün sıradanlığı”...