Ümit Kardaş

Kutsal zorba devlet: Devleti yeniden tanımlamak
Toplum, çeşitli nedenlerle ve şekillerde ortaya çıkan toplumsal çatışma alanlarındaki sorunları, uzlaşma kültürü ile siyasi yöntemleri kullanarak çözmede başarı ve beceri...

AİHM kararları ışığında; 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yay...
Kamuoyunda "sosyal medya düzenlemesi" olarak bilinen, "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'nda görüşülmeye başland...

Hayat, ölüm ve gölgemiz
“İnsanoğlu Platon’un mağarasından bir türlü dışarıya çıkamamakta, eski alışkanlığını sürdürerek hala gerçeğin imgeleriyle oyalanıp durmaktadır.” Susan Sontag...

Barışsever ve özgürlükçü bir hukuk ihtiyacı
Hep birlikte zor ve tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ne yazık ki; geçmişte yaşananlarla yüzleşemeden, ileride yüzleşmemiz gereken kötülükleri ve olumsuzlukları yaşamaktayız...

Zihniyet ikliminde bir çıkmaz: Kısır döngüde debelenen Türki...
Zihniyet, toplum veya kültürlere özgü bir zihinsel yapıyı ifade eder. Her ülkenin tarihsel ve kültürel kodlarından gelen bir zihniyet yapısı vardır. Ülkemizin özgün durum...

Halife Sultan II. Abdülhamid
Önemli tarihi şahsiyetleri sevme zorunluluğu bulunmamakta. Bizde ideolojik zihniyetlere göre tarihi figürler kült haline getirilirken, çatışma ve gerilimler bu kişiler üz...

Adığe (Çerkes) katliamı
Çerkeslerin eski geleneksel tarihleri her etnik kimlikte olduğu gibi folklorunda,mitolojik öykülerde  ve Nart Destanında saklıdır.26 bölüm ve 700 metinden o...

Gerçek dışının karşısındaki güç: Sevgi
İnsanlar yıkıcı bir dehşete kapılmaya, korkularının gölgesinde sinip kalmaya yatkınlar. Dünyadan duyulan dehşet ayrımcılık ve ırkçılık perspektifinden bakıldığında dünyan...

Otokratik rejimin ceza kanunundaki aygıtları
“Güçsüz daima adalet ve eşitlik ister, oysa bunlar güçlünün umurunda bile değildir.” Aristoteles   Hukukun hedef amacı adaleti gerçekleştirmektir. ...

Adaletin yitiminde son nokta: Kavala Davası
"İnsan, en çok, erdemleri yüzünden cezalandırılır" Nietzcshe  Osman Kavala, 2020'de beraat ettiği "cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşeb...

Fasit daireden çıkış kapısı arama
“Sahih bir demokrasi” (= çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı) – “adaleti hedefleyen yargı” ( = bağımsız, tarafsız, tabii hakim, adil yargılanma hakkı ) “günış...

Kadim bilgeliğin yolu
“Sezgisel akıl kutsal bir lütuf, rasyonel akılsa sadık bir hizmetkardır. Yarattığımız toplumlar, hizmetkara saygı göstereyim derken lütfu unutmuştur.” Albert Einstein...

Küresel sistemi yeniden tasarlamak
Ulus ötesi şirketlerin öncülük ettiği küreselleşmenin sosyal ilişkileri radikal biçimde değiştirdiği, milyonlarca insanı yoksullaştırdığı, yüzyılların oluşturduğu kültürl...

Küreselleşmenin bencil aktörleri: Çöküşe giden yol
1930’lu yılların ekonomik bunalımı 1939 yılında savaşı getirmiş, savaş sonrası küresel ekonominin yeni çerçevesini belirlemek üzere 1944 yılı temmuz ayında 44 ülke delege...

Çingene medeniyeti
Devlet, vatan, toprak, mülkiyet. Sahipsin ve korumalısın. Bayrak, milli marş, ordu, ulu önder, milli şef, heykel, üniforma, para. Bütün bunlar kutsallarımız olur ve bizi ...

Duvarları yıkabilecek miyiz?
“Bu gezegende nice uygarlıklar kan ve korku içinde batmıştır. Doğaldır ki, gezegenimizin kandan ve korkudan uzak bir uygarlığa kavuşmasını istiyoruz. Bence dünyamız bu...

Süpürenler ve süpürülenler
Kuşkusuz 20. yüzyıl yaşanan acılar ve baskılarla tahakküm ve sömürü altında geçti. Savaşlarda yaşanan göçler, mülteci durumuna düşen insanlar, yitirilen yaşamlar, evler, ...

Dünya: Hassas kalplerin cehennemi
   “Bu olgularda göze çarpan şey insanlardaki şefkat, empati ve ahlaki duyguların kırılganlığıdır.”  Nico Henri Frijda                   Kendimizi güvenlik içinde...

Yeni bir dünya inşası: Rusya rol alabilir mi?
Ruslar, 9. yüzyılda Kiev'i fethedip, Doğu Slav devletini (Kiev Knezliği) kurdular. Bilge Yaroslav (1019-1054) döneminde Kiev Altın Çağı'nı yaşarken, söz ko...

Yeni bir dünya inşası: Madalyonun iki yüzü
"Eğer umut olmadığını düşünecek olursanız umudun olmadığına güvence veriyorsunuz demektir. Eğer özgürlük içgüdüsünün var olduğunu düşünürseniz, bir şeyleri değiştirmek iç...