Uğur Kepekçi

Sadakanın gizli ve açık verilmesi
Sadakanın gizli mi, açık mı verilmesinin hangisinin daha faziletli old...

Nasip hakkında
Nasip kavramı çok göreceli bir kavram gibi algılanır ancak aslında ga...

Yemediğinizi sadaka vermeyin!
'Yemediğinizi sadaka vermeyin!' seslendirme dosyası: Zekât ve s...

İcmal Gençliğinin atası Celal Hocamız
Rahmetli Celal Mısır hocamızın vefatının 27. sene-i devriyesi en çok ...

Celal Mısır hocamızdan hikmetli sözler
Hakk'a vuslatının 27. sene-i devriyesinde Rahmetli Celal Mısır hocamı...

Toprak Bayramı
Türkiye'de 1945 yılında Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun kabul edild...

Zekât verirken incitmeyin
Zekât, alanla veren arasında hassas bir ilişkidir. Biri vermekle mükel...

Çevre hassasiyeti
Bildiğiniz gibi 5-11 Haziran tarihleri arasında çevre haftası etkinlik...

Atatürk vatandır
Kurtuluş meşalesini, yakandı Cümle gavuru dışarı atandı ...

Zekâtın hakkı ve adabı
Zekâtın hakkı ve adabı hakkında gerçekten de çok önemli bir konuyu şah...

Sadakanın sağladığı faydalar
İslam'da zekât ve sadaka konusu başlı başına bir sosyal denge, sosyal...

Zekât ve sadakanın kapsamı
Zekât ve sadaka hakkında beyan edilen ilahi buyruklardan sadaka kavram...

Zekât vermenin faziletleri
Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın "Kur'an ve Sünnet Işığında Büyük İslâm...

Ehl-i Beyt’in zekât hakkındaki sözleri
Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın "zekât" kitabının önsözünde bu eseri e...

Zekâtın sebebi ve vermeyenin günahı
Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın "çağın bilgesi" vasfını ortaya koyduğun...

Atam!
Atam! Yine türedi çirkinlikler Sen gideli bitmedi cahillikler...

Kırmızı çizgi!
Dilimize yerleşmiş bir tabir vardır. "Kırmızı çizgi!" Ne hikm...

Hazmetme kapasitesi ölçülüyor
Öncelikle "hazmetme" sözcüğü üzerinden biraz durarak asıl konumuza dö...

Zekât ağır bir yüktür
Değerli dostlarım, zekât söz olarak 2 hece, söylemek dile kolaydır. A...

Zekatın hükmü
Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın zekat eserinden bu makalemizde de zeka...