Turgut Akyüz

:1
Mescidi Aksâ ya da Âdemoğlunun yeryüzünde inşa ettiği ikinci...
1. Mescidi Aksâ ile Kubettü’s-Sahrâ’nın aynı şey olmadığını tekrar etmekte fayda görüyoruz. Her ne kadar iki yapı da Harem bölgesi içinde kabul edilse de asıl mücadele, A...

Kınama ve iftiralardan korkmamak için iltifatlara iltifat et...
“Ben bütün bunlar için sizden (maddi veya manevi) bir ücret, bir karşılık beklemiyorum. (Şuarâ, 109,127 ve 180)” buyuruyor bütün peygamberler. Tabi ki dostlarımız var...

Kadro ve Süreç veya Toplum, Devlet, İmparatorluk ve Medeniye...
Mustafa Yılmaz bey kardeşime… Üçtepe, Giresun… İslam, siyasi bir hareket midir? Efendimiz Sallellâhu Aleyhi ve Sellem bir devlet kurmuş mudur? İmparatorlu...

İnsanın inşası-4: Şahsiyet
Şahsiyet ile kasıt, kelime anlamından da anlaşılacağı gibi insan olmaktır. İnsan ise Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Bu durumda insan olmanın şartı, kendisine verilen ...

Namuslu olmak ve olmamak üstüne…
1.Namus deyince; asgari ve meşhur şartları hepimiz ta’dât edebiliriz herhalde. Bu şartları tabi ki kabul ediyor ve bu hususlara asla itiraz etmiyoruz. Fakat namus, sadece...

Evlilik sadece duygusal bir durum değil aynı zamanda bir aki...
Bu sorunun cevabını tabi ki biliyoruz. Zira Allah’ın emri ile evleniyoruz. Bu kısmı hepimiz kabul ediyoruz fakat birçok eylem ve tutumumuz, maalesef bunun aksini gösteriy...

Mesele Nasıl Öldüğümüzdür
Nihal Hanımefendi’ye ithaftır…   Son nefeste imanla ölmek veya kelime-i şehadet getirerek can vermek; tabi ki basit ve lafzi anlamda önemsiz değildir. Ama bazen m...

:1
Biz mi değiştik mi yoksa birileri mi bizi yoldan çıkardı?...
Değiştiğimiz ya da insanların değiştiğini düşünüyoruz bazen. Fakat burada kastımız olumsuz anlamda değişmek. Yani iyi taraflarını kaybetmek veya Allah muhafaza kötü işler...

Planlı olmak ile planlara takılıp kalmak arasında…
Her meseleye farklı açılardan bakarak daima hesaplı ve orta yollu olmak gerektiği her zaman hatırda tutulması gereken bir husustur.  Bu yüzden bu zamana kadar sistem,...

Ölçülü olmak
Mevlâ Teâlâ, her şeyi bir mizan ve ölçüye (kader) göre yarattığını ifade buyurmuştur ki buna sünnetullah da diyoruz. Kainatta olduğu gibi manevi âlemde de her şeyin bir k...

:3
En büyük bela, hakikati görememektir
E. H. Doğan’a ithaftır… Her meselede itidal ve insaf sahibi olmak gerektiğini değişik zamanlarda vurgulamıştık. Bir başka ifade ile doğru tekdir fakat yanlış, her zam...

Ehli Sünnet olmak ile Ehli Sünnet görünmek farklı şeylerdir...
EHLİ Sünnet olmayı, daha önceki yazılarımızda;   * İslam’ı Allah (cc), Resûlü (sav) ve AshâbıKirâmın (ra) anladığı gibi anlamak;   * Bâtınî veya Hâricî ol...

Gençliğin önemine dair
“Gençler beni tasdik etti; ihtiyarlar ise beni tekzip etti” buyuruyor Allah Resulü (sav). Bu yüzden eğitim ve tebliğde gençlere öncelik ve özel önem vermeli; dahası i...

Gençlerin sorunları üzerine birkaç kelam
İnsanlığın sorunları ve özellikle de gençliğin sorunları denilince birçok şey saymak mümkündür fakat burada sorun olmayan şeyleri veya asli sorun olmayanları ayırt ederek...

:1
Kıyameti beklemekten daha acil olan şey kendi akıbetimizden...
Hadisi şeriflerde kıyamet alametleri olarak zikredilen birçok şeyin, aslında ayeti kerimelerde kavimlerin helak sebebi olarak gösterildiğini hatırlatarak yazımıza başlama...

Yönetmek ve kazanmak…
Hemen her gün, değişen bir sürü şey oluyor… Savaşlar, kazandıklarımız, kaybettiklerimiz… Siyasi başarılar ya da başarısızlıklar… İnandığımız değerlerin yüksel...

:9
Yönetici olanlara küçük hatırlatmalar…
1Her türlü idarecilik, hem lütuf hem de emanet ve imtihan sebebidir. Yoksa makamları, baki ve sefası sürülecek yerler olarak görmek yanlıştır. Yine her türlü nimeti; hak ...

Öğrenme ve okuma ile ilgili bazı hatırlatmalar
Bu yazıda öncelikli olarak öğrencileri muhatap alsak da; her insan ömür boyu öğrenme sürecinde olduğu için buradaki hatırlatmalar aslında hepimiz için geçerlidir.    ...

:1
Karşılık beklemek
Öncelikle bilmek gerekiyor ki insan, dünyaya dair yaptığı birçok şeyin karşılığını görmek istemektedir. Siyaset ve ticaret gibi günlük faaliyetlerde, bu beklentilere bir ...

:4
Siyasi mücadelenin alanı ve düzeyine dair…
Tarihte yönetim biçimleri değişse de yönetme arzusu ve yönetim mücadelesi değişmiş değildir. Yönetim biçimlerine göre mücadele araçlarının da değişmesi normaldir.    ...