Tuğrul Kihtir

:62
Güzelliğin öyküsü
Güzellik ve estetik kavramları insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan yeryüzünde var olduğu sürece güzel olmak istemiş ve kendisinden sonraya güzel eserler bırakmaya çalış...

:112
Çöküşün kaçınılmaz coğrafi nedenleri
15-16. yüzyıllarda Osmanlıların çok geniş bir coğrafyaya yayılması ve Avrupa'ya Uzak Doğu'dan gelen değerli ipek ve baharat ticaret yollarına egemen olması dengeyi fazla...

Bartelomeu%20Dias
:94
Kandırmak üzerine
“Boşuna kendinizi kandırmayın. Sürekli yaptığınız şey neyse siz o kişisiniz.” (Aristo, MÖ. 384-322) “Siz, sırrı çözmek değil, kandırılmak istiyorsunuz.” (Christop...

:179
Osmanlı’yı Yıkan Petrol
Avrupa 1914 yılı yaklaşırken karışıyor ve ülkeler iki kutuba ayrılmış olarak büyük bir savaşa doğru gidiyordu. Almanya ve İtalya kendi iç birliklerini İngiltere ve Frans...

Osmanl%C4%B1%20haritas%C4%B1%20(1913)
:106
22 Haziran 1919, Amasya Tamimi
Bİrİncİ Dünya Savaşı’nın ilk yarısında Avrupa cephesinde ve Çanakkale’deki başarısızlıklar sonucu istifa eden Herbert H. Asquith hükümetinin düşmesiyle, 1916 yılının son...

Amasya%20Sarayd%C3%BCz%C3%BC%20K%C4%B1%C5%9Flas%C4%B1
:108
1913, Batı Trakya Türk Hükümeti
1912-1913 Balkan Savaşları sona ermiş, bir milyon Türk hayatını kaybetmiş, 400 bini de her şeylerini geride bırakarak Anadolu’ya göç etmişti. Osmanlı devleti Balkanlarda...

:314
1923 İzmir İktisat Kongresi
Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulacak olan yeni Türk devletinin ilk ekonomi ve sosyal kongresi olan İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de toplandı. Yur...

:178
Osman Gazi ve Kemal Atatürk
İlhanlı Devleti Moğolların güney kolu olarak Cengiz Han’ın torunu Hulagu tarafından 1256 yılında kurulmuştu. Merkezi Tebriz’di. Orta Asya’nın şaman inançlarına sahip ol...

:1
Laikliğin tarihi ve biz
Laiklik tam olarak nedir? Yaşadığımız kavramlar karmaşası çağında farklı yorumlanan laikliğin anlamı bir o kadar da nettir aslında. Türk Dil Kurumu sözlüğümüzde laiklik "...