Tuba ÇELİK

:1
Ümitsizlik reçetem: Hakikat-i İslâm
Geçmişten günümüze süregelen ve halen daha devam etmekte olan, insanlığı içten içe etkileyen ve sosyal hayatta da sağlam bir vücut bulan birçok hastalık mevcuttur. ...