Tarık YILMAZ

Risale-i Nur’da delillendirme yöntemleri
Delil, lügatte yol göstermek ve rehberlik yapmak anlamındadır. Terim olarak ise kendi vasıtasıyla başka bir şey hakkında bilgi elde etmeye yarayan şey demektir. Ku...