Tahir Zübeyir Ceylan

Bir ufkun sancısındayız
Evet azizim… Bir ufkun sancısındayız. Umutların yakamozlarında, iman dâvâsının yarım asırlık sergüzeştiyle aşıp aşındırırız sıra sıra dağları, asırları, çağları... ...

Muhasebe ufukları
Muhâsebe etmeli insan; zamanı, insanı ve kâinatı... Muhâsebenin derinliklerine inmeli ki kevnî âyetlerin musâhabesine (sohbetine) erebilsin. Enâniyetin silâhı “alg...

:2
Hakkâniyet namazı nasıl edâ edilir?
Garipler safında saf tutabilenler; omuzların sarsılmaz dinginliğiyle kâim olanlardır. Bendlerini kıyâmiyet cilâsında bileyenler, asrın yalpalayan suretlerine nazar...

:2
Vicdan enflasyonu
Bugünlerde ekonomik buhranla iç içeyiz. İnsanımız bir bunalımın çehresinde kendini seyretmekte. Bir taraftan acımasızca döne gelen derd-i maişet çarkı; bir tarafta...

Bir fotoğrafın ardındaki dâvâ ufku
Asır garipler asrı... Ruhunda binbir çileyi yüklenmiş asil çehrelerin hüznüyle hâllenmiş bir zaman... Ve kalplerde uçuşan milyon tereddütler... Avazı çıktıkça yüks...

Candan Cân’a berceste
Toplum küreselleştikçe, ahlâkilik sekülerleşiyor. Buna ancak metinsel ahlâkî prensiplerin temsiliyle dur diyebiliriz. Bu ise; Kur’ânî duruşun tecessüm etmiş hali Risale-i...

Zamanın Anahtarı: Sedd-i Zerâi
Sedd-i Zerâi; usûl-ü fıkıh kavramlarının esaslarından biridir. Usûl-ü fıkıh kavramları, toplumun hayatî muhatabiyetlerini düzenleyen anahtar kelimelerdir. Emr, neh...

Neo-Osmanlıcılık
Tarih; geçmişte yaşana gelmiş hadisatın neden-sonuç kalıbında, tarama, tahlil, tenkid, tasnif kriterlerinde değerlendirilip ele alınmasıdır. Bu değerlendirmelerin sağlıkl...