Sümeyye Tuğçe ENGİZ

Eskişehir’de bir okuma programı
Bakiye müteveccih olanları arttırmaya çabalıyoruz bu fani dünyada. Ömrümüz akıyor çünkü durmaksızın. “Her şey helâk olup gidicidir, ona bakan yüzü müstesna.” (Kasa...

Mahbûb-u Hakîki namına sevmek
Ömrümüzün sayfaları çevrilirken baki âlemlere doğru, ruhumuz âşık zamanın sahibine. Akıyor ömrümüzün bahar yılları ve bizler uğurluyoruz sevdiklerimizi zamanın ile...

Tefekkür ve uhuvvet manzaraları
Kâinat, sayfa sayfa okunması gereken muntazam kitap. Her sayfasında Cenâb-ı Hakk’ın nurunun bulunduğu, iman gözlüğüyle bu nurun müşahede edilebildiği büyük sanat eseri....

Asrın nuruna uyananlar
Devirlerinin zalim padişahlarından gizlenip, onun küfrüne ortak olmaktan sakınıp bir mağaraya beraberce saklanan ve Rabblerine sığınan yedi makbul zât Ashâb-ı Kehf. ...