Süleyman Ateş

Barışa, kardeşliğe ihtiyacımız var...
Bir seçim geçirdik. Miting meydanlarında parti liderleri ve konuşmacılar başka parti mensuplarına her türlü hakareti yapmaktan geri durmadılar. Elhamdülillah önemli bir ...

:6
İnsan hakları- 3
Yalnız insanların değil, tüm canlıların da yaşama hakkına saygı göstermek gerekir. Üstünde yaşadığımız dünya, bütün canlıların ortak malıdır. Havada, toprakta her...

:3
İnsan hakları- 2
Çevreyi temiz tutmak dinin emridir. Temizlik imanın gereğidir...   İnsan, kısa ömür içinde eline geçen mülkü güzel yönetmeli, sırf kendi kişisel çıkarı içi...

İnsan hakları
Her İlâhî din, insan hakları üzerinde durur. Ama özellikle İslâm, insan haklarını daha net biçimde dile getirmiştir. Kur’ân-ı Kerîm, her insanın, doğuştan birtakım hakla...

:7
Kur’ân’ın indirildiği, bin aydan daha hayırlı gece...
Bin ay, yaklaşık seksen dört yıl eder. İşte bu gece yapılan ibâdet, âdeta bir ömür boyu ibadete bedeldir. Peygamberimiz de “İnanarak ve Hak rızası için Kadir gecesinde k...

:3
Kur’ân’ı düşünmeden kelime kalıplarına takılanların durumu...
Gazâli, dinde çeşitli düşünce ve hayallerle aldananları anlatırken şöyle diyor: “Bir grup da Kur’ân okumakla aldanmıştır. Bunlar öyle çabuk Kur’ân okurlar ki gündüz ve g...

:4
Hiç iyilerle kötüler, inananlarla inanmayan bir olur mu?...
“Yoksa kötülük yapan kimseler, kendilerini, inanıp iyi işler yapan kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Yaşamları ve ölümleri onlarla bir olacak öyle mi? Ne kötü hük...

:4
Kur’ân ve evrensel mesajı-4
Kur’ân’ın, Kendisinden Önceki Kitâb’ı Neshetmez, Tasdîk eder (Fâtır: 43/31; En‘âm: 55/92; Ahkaf: 66/30; Bakara: 92/41, 89, 91, 97, 101; Âl-i İmran: 94/3; Nisâ: 98/47) ây...

:4
Kur’ân ve evrensel mesajı-3
Kur’ân-ı Kerîm, evrensel bir mesaj getirmiş, âhiret saâdetine erip cennete girmek için gerekli şartları açıklamıştır. Bunlar: Allah’a şirksiz, âhireteşeksiz inanmak ve s...

Kur’ân ve evrensel mesajı-2
Kur’ân’ın üslûbu ve etkisi: Zümer Suresi’nin 23. âyetinde Allah’ın, sözün en güzeli olan Kur’ân’ı, müteşâbih-mesânî bir Kitab olarak indirdiği; R...

:4
Kur’ân ve evrensel mesajı-1
Fussilet Suresi’nin 42. âyetinde ne Kur’ân’dan önce ne de sonra onu boşa çıkaracak, hükümsüz bırakacak bir kitap bulunmadığı vurgulanmaktadır. Bunun anlamı şudur: Kur’ân...

:7
İslam, Kitab-î din mabedlerine saygıyı emreder
Değerli bilgilerini sürekli takip ettiğim sayın hocam, ben bir tarih öğretmeniyim ve şu sıralar gündemde olan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi hususundaki fikirleriniz...

:5
Aşırılık ve bağnazlık örneği
Sayın hocam, 1. Oğlum A.B.D.’de çalışmakta, dindar bir insan. Ancak sakal bırakmış. Hiç kestirmeyeceğini söylüyor. Uzun sakalıyla Türkiye’ye geldi, kestirtemedik. Ve o u...

:1
Ömer’e suikastın arka planı -2-
Mescidde toplanan Müslümanlar, Firuzan’ın neden bu suçu işlediğini konuşuyorlarken Ömer yatağında uzanmış yatıyor, doktor kendisine hazırlıklı olmayı anımsatıyordu. Başı...

:1
Ömer’e suikastın arka planı...
İranlı kölenin bu korkunç cinayeti işlemesinin sebebi neydi? Taberi, İbu’l-Esîr ve başka tarihçilerin rivayetlerine göre Ömer hacdan döndükten sonra bir gün çarşı...

:1
Hz. Ömer’e suikast...
Ömer, on küsur yıl, Mü’minlerin Emîrliğini yaptı. Ömer’in, bu on küsur yıl içinde yüklendiği ağır yükü taşımak için ne büyük çaba harcadığı tarih kitaplarında anlatılır....

:1
Hz. Muhammed’in hayâtı ve tevhîd mücâdelesi...
Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Îsâ’nın doğumundan 571 yıl sonra, 20 Nisân’da Mekke’de doğmuştur. Babası Abdu’l-Mut¬talib’in oğlu Abdullah, annesi de Vehb’in kızı Âmine’dir. ...

:2
Hz. Ömer’in adaleti (2)...
Ömer, Halifelikten kişisel bir çıkar sağlamak istemedi, tam tersine kendisini Müslümanların mallarının güvenilir bir bekçisi saydı. Halifeliğin, kendisine babalık görevi...

:2
Hz. Ömer’in adaleti...
Hz. Ömer, ihtiyacı olmadıkça devlet malından almazdı. Bir gün hastalanmıştı. Bal yemesi tavsiye edildi. Devlet ambarında bir küp bal vardı. Minbere çıkıp dedi ki: “Eğer ...

:2
Ahlâk hastalıklarının tedavisi...
İslâm’da iman, laftan ibaret değil, bedende salih amel şeklinde görünen inançtır. Eylemsiz imanın fazla değeri yoktur. Kur’ân’da iman sözü, yalnız başına değil, hep sali...