Süleyman YAPRAK

Şahs-ı manevî ve meşverete dair
Risale-i Nur’un şahs-ı manevisi hem temsil makamındadır, hem de temsil edilendir. Temsil ettiği şey Kur’ân ve sünnettir. Temsil eden de Risale-i Nur Talebelerinin şahs-ı ...

Darbe teşebbüsü ve cemaat
Kendi korkaklığını başkalarına da telkin etmek suretiyle vicdanlarını rahatlatmak isteyenler de bundan nasibini alacaktır elbet. Diyorlar ki; “Aman ortalık çok kar...

Doğru adrestesin!
Ömer o zamanlar Viyana’da, ticarî bir işletmenin sorumluluğunu üstlenmişti. Müşterilerle ilgilenir, bazen sohbet eder, bazen de onlara kitap verirdi. Fırsat buldukça da h...

Risale-i Nur dost-düşman tefrik etmez
Şu imtihan dünyasında başa gelen sıkıntılar, musîbetler insanın terakkisine vesiledir. Ahirzaman olması hasebiyle; en dar daireden, en geniş daireye kadar çeşitli ...

Cezanın amel cinsinden gelmesi ne demektir?
Abdi Bey: “Af, ceza ve zulüm arasındaki farklar nelerdir? Cezanın amel cinsinden gelmesi ne demektir? CEZA, AF VE ZULÜM ARASINDAKİ FARKLAR Davranışlarımızın...

Beklenen heyet
Uzak bir istikbalde yapılacak olan yüksek bir Kur’ân tefsirine örnek ve me’haz olarak, İşaratu’l-İ’caz’ı yadigâr bıraktığını ifade ediyor, Bediüzzaman. İfadetü’l-M...

Sadâkat ve meşveret
“Ruhsatla amele kendini mecbur bilen ve sıkıntının verdiği evham ve me’yusiyet cihetiyle zâhirî inkâr ve çekinmekle azimet ve sadâkate muhalif hareket eden kardeşlerimiz ...

Bediüzzaman’ın talebeleri, Risale-i Nur’un şâkirtleri...
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri; “Bütün hayatımda Nur kelimesi bana rast gelmiş” diyerek, karyesi Nurs, merhum validesinin ismi Nuriye , üstadlarım dediği ve ders aldığ...