Süleyman Kösmene

:12
Risale-i Nur tefsir midir, tevil midir?
Adana’dan Rumeysa Kaplan: “Çukurova’da İlahiyat öğrencisiyim. Günlerdir tefsir tevil meselesi tartışılıyor. Tefsirde sadece Kur’ân, Hz. Peygamberin (asm) sözü, sahabe ve ...

:12
Âdi işlerimiz nasıl ibadet olur?
Lazgin Demir: “Meselâ: Bir şeyi satın aldın. Îcab ve kabul-ü şer’iyeyi tatbik ettiğin dakikada, o âdi alış verişin bir ibadet hükmünü alır.” (Yirmidördüncü Söz/Beşinci Da...

:12
Savad-ı Azamın sınırı ve ölçüsü yok mudur?
Salih Sütçüoğlu. “Sevad-ı azam nasıl bir ölçüdür? Hangi meselelerde uyulur? Siyasette uyulur mu?” EKSERİYET-İ MASUM Sevad, Arapça’da kök itibariyle “sevvede...

:14
Peygamberler maldan miras bırakmazlar
Muhammet Bey: “Fedek olayı nedir? Bu hususta ne Şiîler ehl-i sünneti, ne de ehl-i sünnet Şiîleri tam tatmin edemiyorlar?” FEDEK OLAYI  Fedek, şimdiki adı Ha...

:8
Ticanîler meselesi nedir?
Mehmet Bey: “Risalelerde geçen Ticanîler meselesi nedir? Ticanîler kimlerdir?” Seyyid Ahmed Ticanî  Ticanî Tarikatı, Seyyid Ahmed Ticanî tarafından kurulan,...

:12
Musibet dine nasıl dokunur?
Anamur’dan Bekir Dağaşan: “İkinci Lema 5. Nüktede işlenen, dine gelen musibet nedir? Musibet dine dokunmamak şartıyla …” diyor. Musibet dine nasıl dokunur?” Üstad ...

:4
Gençliğin iffetle bekası
İ. Ünsal: “Neden iffet? İffetsizlik nelere sebep olur?” İFFET, HAYÂ VE VEKAR  İffet, sözlükte edep, haya, vakar, gözü tokluk, namusluluk, dürüstlük, şerefli...

:2
Allah’ın aynî, gayrî ve fiilî sıfatları
Ahmet Feyzi Bey: “Allah’ın zait sıfatı var mıdır? Allah’ın sıfatları ile ilgili zait, aynî, gayrî, sübutî ve fiilî gibi sınıflandırmaları açıklar mısınız?” ZAİT SI...

:10
Kur’ân modern teknolojiden bahseder mi?
İstanbul/Bahçelievler’den Ertan Bilen: “Yirminci Söz, İkinci Makam’da olan 1. Haşiyede 33+33+31+13 = 110 iken 120 deniliyor. Bunun hikmeti nedir? Diğer 10 hangisidir? Haş...

:8
Cisim hanemizde Cennet arkadaşları
Necdet Atıcı: “Akıl, kalp, ruh, nefis, vicdan, nefsin mertebeleri, lâtifeler vs. Ayrımını nasıl anlarız?” İki Rakip Arkadaş Üstad Hazretleri 21. Söz’de “şik...

:8
Kur’ân âyetlerinin tazeliği
Necdet Atıcı: “Bediüzzaman, “Zaman ihtiyarlandıkça Kur’ân gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor.” hakikatine örnek olarak (Enfal. 65, Bakara. 164-İbrahim. 32, Buruç. 4) âye...

:48
Kültürel iktidar ve iftiralara cevap
İstanbul’dan Hamdi Gocek: “Bu yazıda Üstad hakkında yalan yanlış bazı aktarımlar yapılmış. Cevap verilmesi gerekir diye düşündüm.” Kültürel iktidar ele geçirilemez...

:8
Medrese-i Yusufiye kitap kampanyamız genişliyor
BİR DESTEK DE SİZDEN OLSUN   Medrese-i Yusufiye seti yeni kitaplar ilâve edilerek genişletildi. Bağışınızla sete ulaşan mahkûmların memnuniyet gözyaşları mektuplar...

:9
İstibdat, bir insanlık değeri değildir
Necati Bey: “Münâzarât’ta geçen, “Siz de tam insan olunuz.” ne demektir?” MUTLÂKİYETEN MEŞRÛTİYETE  Üstad Hazretleri Münâzarât’ta soru cevap usûlüyle istibd...

:12
O gün siz çoksunuz, fakat hiçbir ağırlığınız olmaz...
Konya’dan Nazmi Kabak: “Acz ile zaaf ve gurur ile kibir arasındaki farkları açıklamanızı istirham ediyorum.” ACZ VE ZAAFIN DEĞERSİZLİK YÖNÜ  Acz ile zaaf he...

:14
Pişmanlık mü’minde olur, münafıkta olmaz
Fatih Uğurata: “Üstad Hazretleri’nin münafıkun tariflerini okuyunca kendimden korktum. İnsan farkında olmadan münafık olabilir mi?” GERÇEK TÖVBE HALİ    Far...

:15
Bir tane hakikat, binlerce hayalden üstündür
Nihat Bey: “Üstadın Muhakematta geçen, ‘Bir dane-i hakikat bir harman hayalâta müreccahtır’ sözünü açar mısınız?” Bediüzzaman, içtimai görenek ve alışkanlıklarımız...

:8
Tarikat, cemaat ve mezhepler dinden soyutlanır mı?
Adana’dan Selma Ferli: “Tarikatsız olmaz mı? Cemaat gerekli mi? Mezheplere neden gerek var? Peygamberimiz (asm) zamanında böyle şeyler yoktu, ihtiyaç da yoktu. Sonradan n...

:6
Hıristiyan anne babaya duâ edilir mi?
Hilal Hanım: “Hıristiyanlıktan İslâmiyet’e girmiş ve Elif adını almış bir kardeşimiz var. Hıristiyan olarak yaşamış ve ölmüş anne ve babası için Kur’ân okuyup ruhlarına g...

:8
Namerde değil, merde dahi muhtaç olmamak
Recep Bey: “Namerde değil, merde dahi muhtaç etme ne demektir? Yardımlaşma sevap değil midir?” KANAAT HAZİNESİNİ KAPATMAMALI  Hiç şüphesiz muhtaç olmak ayrı...