Süleyman Kösmene

:8
Fizik ilmini şaşırtan öz: Esir maddesi
Cesarettin Nurdağ: “Esir maddesi nedir?” Bilim Şaşkın! Esir maddesi antik çağlardan beri hakkında çok az şey bilinen bir maddedir. Eski Yunanca’da aether’di...

:8
Zaman, Allah’ın yarattığı nizam üzerine döner
Mahmut Bey: “Nefsinize zulmetmeyin.” Âyetini açıklar mısınız?” ZAMANIN TASNİFİ  Söz konusu âyetin ilk kısmı şu mealdedir: “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri...

:14
Haramın ve helâlin sınırları
Âdem Bey: “Şüpheli şeylerden sakınmaya çalışırken, vesvese ve evhama kapılmadan, gereksiz tereddütlere girmeden itidali, orta yolu nasıl yakalayabiliriz.” ŞÜPHELİ ...

:10
Rahman’ın yaratışında hiçbir kusur görmezsin
Muzaffer Bey: “Dokuzuncu Söz İkinci Nüktede geçen, “Kâinatın bütün kusuratından münezzeh ve muarra olduğunu” cümlesinde geçen kâinatın kusuratı nelerdir?” YERİNCED...

:8
Sınırsız hayal neye işarettir?
Aleyna Gül: “Hazret-i Osman’a ait olan, ‘Allah nasip etmeyeceği bir şeyin hayalini kurdurmaz’ sözünden ne anlamalıyız?” HAYAL ŞİDDETLİ BİR HİSTİR  Hayal kur...

:18
Evlâdın babasına karşı hakkı var mıdır?
Ahmet Battal: “Bediüzzaman Hazretleri’nin, “Münakaşa haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki, pederine karşı hak dâvâ etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez...

:10
Mü’min mü’mini Cehennemden kurtarabilir mi?
Ankara Kuzeykent’ten Dönüş Hanım: “Üstad Hazretleri Cennet bana zindan olur, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım gibi ifadelerle neyi anlatmak istemiştir? Bu sözle...

:16
Zekâtın ihmali felâkettir
İsmail Bey: “Mallarımızın bir musîbetle elimizden çıkması, zenginlik anında veremediğimiz zekâtlarımız yerine zekât sayılır mı? Yoksa kendi isteğimizle verdiğimiz mallar ...

:6
Röntgen filmi ceninin simasını görebilir mi?
Serkan Bey: “Anne karnındaki çocuğun halini Allah’tan başka kimse bilmez’ âyetini açıklar mısınız? Bilim şimdi çocuğun cinsiyetini biliyor diyorlar.” MUGAYYEBAT-I ...

:8
Kütüb-ü sabıkada müjdeli remizler
Salih Sütçüoğlu: “Hafız Ali Ağabey’in Barla Lâhikası’ndaki mektubunda Risale-i Nurlar’la ilgili olarak; “Kütüb-ü sabıkada remzen ve Hazret-i Kur’ân’da sarahaten göstermes...

:28
Osmanlı padişahları neden hacca gitmediler?
Ahmet Gökcen: “Osmanlı padişahlarının niçin hacca gitmedikleri sorgulanıyor. Geçerli sebepleri var mıydı?” BU BİR ÖLÇÜ DEĞİLDİR Hacca uçakla gidilen iki bin...

:6
İnsanın tevazu ile yükselişi
Recep Bey: “Bediüzzaman, ‘İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir.’ diyor. Sözünü açabilir misiniz?” İMANIN KÂ...

:8
Zarara rızasıyla girene neden merhamet edilmez?
Kocaeli’den Deniz Koçyiğit: “Zarara rızası ile girene merhamet edilmez ve lâyık değildir.” Nasıl anlamalıyız? Hiç yardım etmeyecek miyiz?” İRADE HÜRRİYETİNE SAYGI ...

:14
Haccın ihmali günahları neden arttırdı?
Kocaeli’den Deniz Koçyiğit: “Rüyada haccın zeyli hikmeti… Haccın içtimaî ve siyasî yönünden ne anlamalıyız? Bu konuda Müslümanlara düşenler nelerdir?” KADERİN BİLD...

:6
Sosyal medya cevap yetiştirmeye değer mi?
Bursa’dan Ahmet Said Öztürkçü: “Günümüzde bir takım selefi tekfirci hadis inkârcısı cemaat ve tarikatları tekfir eden gruplar türedi. Bunlara sosyal medya üzerinden cevap...

:6
Belediyelerin taziye hizmetleri
Eyüp Aktaş: “Cenazesi olanlara belediyece belirli bir limitte pide ayran sağlanıyor. Cenazeye gelenler sayıdan fazla olduğunda cenaze sahibi imkânı yoksa bile borçlanarak...

:6
İman da küfür de kalptedir
Mert Döş: “Aşağıdaki durumlar dinden çıkarır diyenler var. Bu doğru mudur? 1-Haşa- Allah’a veya kadere söven kalpten imanlı kişi günah mı işlemiş olur yoksa dinden...

:10
Kırk günde dinden çıkaran günah var mıdır?
Refika Çelik: “Hayatında bir kere sadece yarımdan da az bir şey şarap ve bir şişe bira içmek haram olduğunu bildiği halde bunun günah boyutu nedir? Cennete girilmez diyor...

:10
Hay’dan gelen, Hu’ya mı gider?
Kocaeli’den Deniz Koçyiğit: ‘Hay’dan gelen, Hu’ya gider’… Sözü bazen olumsuz kullanılıyor. Bu sözün aslı nedir? Nasıl kullanılmalıdır?” Deyim Bağlamından Koparsa...

:16
Sünnette yeme ölçüsü ve şişmanlık
Gürkan Bey: “1- Şişmanlık günah mıdır? Şişmanlığa günah diyen insanlar bunu fazla yemekle, yani israfla ilişkilendiriyorlar. Hâlbuki bir şişmandan çok daha fazla yemek ye...