Süleyman Kösmene

:13
Sevdiğimizle haşrolmaya hazır mıyız?
Saffet Bey: “Kişi sevdiğiyle beraber haşrolacaktır” hadisini açıklar mısınız?”Allah’ın Özel Bir LütfuKişinin dünyada sevdikleriyle beraber olduğu gibi, âhir...

:6
Hazret-i İsa (as) hakkında yanlış bilinenler
Abdullah bey: Deistlerin düşünceleriyle kafası karışmış bir arkadaşım soruyor: “Hazret-i Meryem erkek eli değmeden bir doğum gerçekleştiriyor. İsmini İsa koyuyor. Hazret-...

:10
Miraçta namaz hadisi sahih midir?
İhsan Yıldırım: “Miraçta namazın teşri biçimi İsrailiyattan mıdır? Allah emredeceği ibadeti neden peygamberlerin tartışmasına açsın diyenler var.”Allah Böyle Dilem...

Köleliği ve cariyeliği Kur’ân kaldırmıştır
Trabzon’dan Mustafa Nur Şahin: “Cariyelik meselesine Kur’ân nasıl bakıyor? Kur’ân cariyelerle nikahsız yaşamı uygun gördüğü ve Kur’an’a eksiklik vererek İslam’ı reddeden ...

İnsan niçin yaratıldı?
Ayşe Hanım: “Bazı tartışmalar oldu. İnsan olarak yaratılmanın insana faydası nedir? Eğer Allah kendisi için yarattı ise bu bencillik olur diyen birisine karşı ne cevap ve...

Yüksek bir emanet: İnsanlık sıfatı
Songül Hanım: “Cenabı Hak, ‘Biz emaneti yere, göğe, dağlara teklif ettik. Onlar onu almaktan çekindiler. İnsan ise kabul etti.’1 buyuruyor. Burada kastedilen emanetlerden...

Nereden başlayacağımı bilmiyorum
Kazım Şahin: “Ben kalbimi Allah’a teslim ettim, aklımla da kalbimin yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Fakat çok zorlanıyorum. Ruhum çok kötü; ne yapacağımı, nereden başlaya...

Sevmediğimiz şeyde hayır olabilir mi?
Balıkesir’den Yekta Koyunoğlu: “Belki sevmediğiniz şey hakkınızda hayırlıdır.”1 Üstad hazretlerinin ‘kesinlik’ manasında kullandığı “belki”, kelimesi bu ayetteki ‘asâ’ ke...

Ahlâklı olmak ve ahlâklı kalmak
Ankara Fidan’dan Mimar Celal Ersöz: “İnternette bir kısa video dolaşıyor. Meşhur bir hoca haramzedelere kızıyorum derken dine ve hadislere saldırmış. Buna cevap verebilir...

Mü’minin manevi ömrü
Salih Sütçüoğlu: Lem’alar’da geçen şu cümleyi açıklar mısınız?: “Mü’min olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevî bir ömrü vardır.”1Ruhunun...

Kur’ân’da elektrik ve teknoloji
Deist fikirlerden etkilenmiş bir gencimiz soruyor: “Allah evreni sadece altı günde yaratıyor; ama Kur’an’ı 23 yılda gönderiyor. Kur’ân’a bakıyorsun elektriği nasıl bulaca...

Dilin kemiği neden yok?
İsmail Bey: ‘Bilen söylemez söyleyen bilmez’ diye bir söz var. Bu sözü “dilin kemiği yok” sözüyle bağdaştırabilir miyiz?”Lao-Tse’in SözüTasavvufta “kıllet-i...

Peygamberi (asm) uyaran sûre: Abese Sûresi
Âdem Başkaya: “Abese Sûresinin nüzul sebebi nedir?”Kur’ân’ın Beşer Kelamı Olmadığının BelgesiAbese suresi Kur’ân’ın Allah kelamı oluşunun özel bir belgesi h...

Yoğun bakımda namaz geçerse?
Kemal Akay: “Kalbime giden ana damarım tıkanmış. Ağır bir ameliyat oldum. İki gün yoğun bakımda kalmışım. Şükür şimdi giderek daha iyiye doğru gidiyorum. Ama hâlâ namazda...

:12
Başkasının böbreğini kullanmak
İstanbul Rumuzlu okuyucumuz: “Diyalize giren bir böbrek hastasının böbrek nakli için başvurması tevhid inancına aykırı mıdır?”Şifa DiliyoruzÖncelikle hastam...

:12
Yetmiş senenin hesabı
Cahit Bey: Şu hadisi açıklar mısınız: “Ümmetimden yetmiş sene ömür verilen kişinin, Allah yoluna girmeye zaman bulamaması gibi bir mazereti Allah ortadan kaldırmıştır.”1...

:9
Tesettür Risalesinde rakamlar
Adıyaman’dan Mehmet Emin Deniz: Tesettür Risalesinde Üstad Hazretleri “seksen bin zattan ders aldım ki…” diyor. Bu zevat kimlerdir? Bu bölümün yorumu nasıldır?”Sek...

:3
Ölüme karşı mücadele edilir mi?
Rabia Hanım: “Üstadın bahsettiği, “bizler ölüme karşı nur-u Kur’an’la cidaldeyiz” sözünü nasıl anlamalıyız?”Hey Ölüm! Ölüme karşı cidal, her halde salt meyd...

:7
Rivayetleri algılama metodları
Çorum Sungurlu’dan Nabi Alyakut: “Şu kısmın açıklanmasını yapar mısınız?“Mesail-i İslâmiyenin tabakatı vardır. Biri bir bürhan-ı kat’î istese, diğeri bir zann-ı ga...

:3
Şakk-ı kamer nasıl gerçekleşmiştir?
Trabzon/Araklı’dan Muhammed Şahintürk: “Şakk-ı kamer nasıl gerçekleşmiştir? Sonradan bir parçası yere düşmüş diyenler var; doğru mudur?”Mu’cize Farklı, Sihir Farkl...