Şükrü Bulut

:13
Ay Vayvay’ın feryadı..
Evet yanlış okumadınız.Çin’in asilzadesi ve entelektüeli Ai Weiwei’in röportajı geçen Eylül ayında Spiegel dergisinde yayınlandı. Meşhur Çinli bir babanın oğlu ola...

:13
Sistematik şüphe fırtınası veya küresel dinsizliğin gençliği...
İsimler çok mu önemli. Hele isim ile mana uyuşmuyorsa… Elbiseden önce beden ve bedenden önce ruh gelir. İsimlerden önce de manalar harekete başlar.İster Deizm diye...

:13
Macron ile Kemalistlerin dinî cemaatler çıkmazı…
Hürriyetlerin geriye sarılamayacağını bazen unuturuz.Geçmişte topluma çektirdiği acıların tekrarı endişe, istikbal yolunda ellerimizi ve kollarımızı bağlayarak, bi...

:12
Kader bizi hasret bıraktı
Çocukken bazen ablam ile cedelleşir, onu rahatsız ederdim. Merhum anneciğim gürültümüzle yanımıza gelir, üzülür ve sinirlenirdi. Sinirlendiğinde hâlâ kulaklarımda çınlaya...

:10
Klâsik tarikat yapılarından cemaatleşmeye...
Cemiyet ve cemaat kelimelerinin, bizdeki demokrasi karşıtlarının entrika ve müdahalelerine göre mana kazandıklarını söyleyebilir miyiz?Osmanlı Demokrasisinin kısme...

:10
Manasız isim ve resimlerle demokratlık olmaz
Yükselen değerlerin istismarını çok yaşamışsınızdır. Elektronik medyanın bütün insanlığı kuşattığı şu zamanda, istismarın küresel düzeydeki kurumsallaşmasıyla da karşılaş...

:12
Cemaatler cemiyetçiliğe veda etmelidirler
Cemaat ve Cemiyet Farkı…Konuyu sosyolojinin ve siyaset tarihçilerinin ölçüleriyle ele almayacağımızı peşinen belirtelim. Sahamız olmadığından, bizi aşacağı muhakka...

:13
İsim ve resimden cumhuriyet ve demokrasilere dikkat...
Birileri bize mana olarak, cumhuriyetçi misiniz yoksa demokrat mı, diye sorsalar şaşırır mıyız?Belki… Bediüzzaman’ı okuyanlar hem cumhuriyetçi ve hem de demokrat o...

:6
İsim ve resimden ibaret cumhuriyet ve demokrasilere dikkat.....
Birileri bize mana olarak, cumhuriyetçi misiniz yoksa demokrat mı, diye sorsalar şaşırır mıyız?Belki… Bediüzzaman’ı okuyanlar hem cumhuriyetçi ve hem de demokrat o...

:12
Varlığın kucağındaki; zamanın yoksul çocukları...
Dilimizdeki “varlık içinde yokluk çekmek” sözünü çok duymuşsunuz, manasını da bilirsiniz.Bu ifadenin tüm zamanlara bir yansıması vardır elbette. Fakat bizim zamanı...

:16
İnsanî değerler etrafındaki global çatışmadan haberimiz var...
Mütemadiyen dünyamızın bir köye dönüştüğünü söyler dururuz da; sosyal, siyasal ve kültürel mücadele ve ittifakları hâlâ klâsik anlamda, yalnızca millî devletlere hapis ed...

:13
Kolları kelepçeli, ayakları zincirli dinî cemaatlerimiz......
Demokratik ülkelerde, mümkün olduğu kadar maddeten veya manen görünen her şeyin tanımı yapılmıştır.Yalnız fen ve teknoloji de değil; bütün sosyal sahaları ihtiva e...

:10
Macron’ların gücü AB’ye yetmez...
Dünde olup bitenleri, günümüzün resimleriyle bir araya getiremezsek, olayları doğru okuma şansımız iyice azalır.Bileşik su kaplarına dönmüş dünya hadiselerini; glo...

:13
Dinî cemaatlerimiz ve korona salgını...
Bu günlerde; kader konuşunca cüz’î ihtiyarî susar, hakikatini bizatihi yaşıyoruz. Dünyamızın ve insanlığın gündemini tutsak alan korona kendisinden bahsettirmeye devam ed...

:16
Ayasofya’nın açılışını yeniden okumak...
Hakk dinlerinin ve tevhidin sembolü olarak Ayasofya’nın tarihçesi yazılsaydı, neler okumazdık ki…Semavî iki büyük dinin rüyası olan bu mabedin, Hakk dini bulmuş Do...

:10
Ayasofya yeniden açılırken...
Ayasofya’nın uğradığı musîbetin, bin seneden bu yana Kur’ân’a hizmetkâr Türk milletinin başına gelen felâketten bir parça olduğunu, yeni nesillere anlatırken; 1923 ila 19...

:10
Komünizma pandemi ile dönebilecek mi?
Hadiseleri tarihî bütünlük içinde değerlendirenler, bazıların iddia ettikleri gibi komünizmin bir yere gitmediğini, kendisini muhafaza uğruna şekilden şekle bürünerek esk...

:10
Koronavirüs dünya sağlığının halini ortaya koydu......
İnsan sağlığının içine düştüğü felâketli sürecin farkında olduğumuzu, arşivimize müracaat edenler göreceklerdir.Çin virüsü ile uçuşan perdeler, hali pürmelâlimizin...

:7
Amerikayı doğru anlayabilmek için
Elbette Amerika bizi ne ilgilendirir diyemiyoruz.Bediüzzaman’ın tabiriyle Avrupa üfleyip biz oynamaya başladıktan sonra hem kıt’a Avrupası ve hem de onun devamı ol...

:14
Amerika’da neler oluyor?
Georg Floyd, Mineapolis’te bir emniyet görevlisinin hunhar zulmü altında son nefesini verirken, “n’olur bırakın, nefes alamıyorum…” diye yalvarıyordu.Bu vicdanşike...