Şükrü Bulut

:4
Berlin’in iki güzide evlâdı…
Berlin yazıları (9) Kur’ân’ın ahirzaman’daki en önemli tefsiri olan Risale-i Nur’a girmiş şahıs isimlerine, coğrafyalara ve hatta bütün kelimelere büyük önem added...

:24
Neyyire El-Sabah’tan Greta Thunberg’e
Maksadımız; zihinleri berrak ve zamanları çok kıymetli okuyucularımıza, magazin bilgi ve haber vermek, elbette değil… Fakat çoğu kez hakim cereyanlar; meşum fikir ...

:40
Bazı dini cemaatlerimizin zaafı: Devleti dindarlaştıralım de...
Türkiye’nin yakın geçmişini doğru okumamış ve Türkiye’de yaşamamış olanların anlaması güç olan bir hususu anlatmaya çalışacağız. Ayrıca Türkiye’deki dinî cemaatlerin kes...

:21
Devlet, dinî cemaat ve tarikatlardan neden çekiniyor?
Başlığımızı, malûmu i’lam sadedinde anlayanlara da eyvallah! diyoruz. Siyaset ve idarenin âlimlerden, tarikatlardan ve dinî cemaatlerden çekinmesi veya korkması el...

:30
Hançerin zehri işlemeye devam ediyor…
İHANET HANÇERİYLE YARALI İKİ MAZLUM ŞEHİR - 2 Manipülasyon, komplo teorisi ve son zamanlarda sıkça duyduğumuz Feknews gibi tabirlerden ne kadar nefret ettiğinizi t...

:6
İhanet hançeriyle yaralı iki mazlum şehir: İstanbul ve Berli...
Tarihi galip milletler veya hâkim cereyanlar yazarmış… Kültürleri, hükümetleri ve tarihleri istilâ edilmiş mazlum milletlerin “doğru tarihlerini” araştıran yazarla...

:50
Meşveret ve demokrasi dinî cemaatlerin hayatıdır
Bu başlık size mübalâğa gelebilir. Asr-ı Saadet pratiğini incelediğimizde, ileri demokrasi çağındaki bir çok idareci ve siyasînin, günümüzde demokrasi sevdalılarına verme...

:26
Dini cemaatlerde ve tarikatlarda demokratikleşme mümkün mü?...
Mevzunun ne kadar çetrefilli, netameli ve içinde yaşadığımız hayat ve hadiselerle telifinin ne denli müşkil olduğu, kendiliğinden görünüyor. Fakat madem İslâmiyet ...

:22
Tarikatlar, dinî cemaatler ve demokrasi...
Hassas veya netameli konular üzerinde konuşulurken, mutlaka ilmin doğru kabul ettiği esaslar üzerinden gidilmeli… Magazin, moda fikirler, sloganlar ve tarafgirane ...

:20
Neocon-Neoliberal ittifakı Uzakdoğu ve Hint Yarımadası’nda...
Dünya hadiselerini dikkatlice takip edenler; hem Hong Kong’da, hem Keşmir’de ve hem de Seul’da yeni fitnelerin ateşlendiğini görecekler. Klâsik düşünenler, işin kolaycılı...

:16
Medrese’ye Tekye’ye dokunma!
Bu başlığımızdan dolayı “suç işlediğimizi” iddia edenler de çıkabilirler. Devrim kanunlarıyla yasaklanmış dinî müesseseleri ve geleneği müdafaa etmek… Gerçi Devrim...

:10
Dinî cemaatler ve tarikatlarla uğraşanlar kaybettiler
Politikacıların siyasî beyanatlarından çokça; dinî cemaatlerin ülkemizin bir realitesi olduğunu duymuşuzdur. Onlarla mücadele edenlerin, akıbette kaybettiklerini d...

:22
AKP’nin, Suriye Politikası veya yolun sonu...
Şu güvenlik koridoru tartışması olmasaydı, tavazzuh eden hadiseleri seyirle yetinecektik. Zira Nur Talebeleri Arap Baharı ve bilhassa Suriye Meselesinde sekiz-doku...

:8
Aşkenazlar ve Berlin…
BERLİN yazıları (8) Ahirzaman dikdörtgeninde Berlin’e gereken ihtimamı gösteremezsek, burada cereyan eden hadiseleri zor anlayabiliriz. Bize göre bütün olaylar bu ...

:10
Ahir zaman dikdörtgeni ve Berlin…
Bediüzzaman Berlin’e uğradı mı… (7) Hepimizin bildiği gibi elli milyondan fazla insanın öldüğü İkinci Dünya Savaşı’nın merkez üssü Berlin idi… Bir taraftan “dünya ...

:10
Bediüzzaman Berlin’e uğradı mı? (6)
MUHASARA ALTINDAKİ ŞEHİR… BERLİN… Yazımızın üst başlığı sizi şaşırtmasın. Bu yazıda yalnızca Berlin’i anlatmaya çalışacağım… Şimal Cereyanı’nın mahiyetini musÎbetz...

:16
Kadın üniversitelerine kimler, neden karşı çıkıyorlar......
Evvelâ, sayın Cumhurbaşkanımızın Osaka’dan “Kadın Üniversiteleri” düşüncesiyle dönüşünü tebrik ediyorum. Japonya, gelenek ve tarihini feda etmeden medenîleşen bir ...

:16
Yağmalanmış arşivler ve karartılmış tarihler
BEDİÜZZAMAN BERLİN’E UĞRADI MI?...(5) Bu acı hakikati bir çok milletler için söyleyebiliriz. Fakat Türkler ve Almanlar kadar bu gerçeği acılar içinde yaşamış bir b...

:13
Bediüzzaman Berlin’e uğradı mı? (4)
BERLİN,  SOSYALİZM VE ALMANLAR… Eserlerinde, bilhassa İkinci Cihan Harbi’ndeki zulümlere ortak olmamak için Alman tarafına da mesafeli duran Bediüzzaman’ın bu tari...

:10
Bediüzzaman Berline’ uğradı mı? (3)
SOSYALİSTLER VEYA KOMÜNİSTLER, KUZEY AVRUPA ÜZERİNDEN DÜNYA HÂKİMİYETİNE KOŞTULAR… Said Nursî’nin  Berlin seyahatini, ahir zaman hadiseleri adesesinden ele alacağı...