Şükrü Bulut

:13
Bediüzzaman Berlin’e uğradı mı? (4)
BERLİN,  SOSYALİZM VE ALMANLAR… Eserlerinde, bilhassa İkinci Cihan Harbi’ndeki zulümlere ortak olmamak için Alman tarafına da mesafeli duran Bediüzzaman’ın bu tari...

:10
Bediüzzaman Berline’ uğradı mı? (3)
SOSYALİSTLER VEYA KOMÜNİSTLER, KUZEY AVRUPA ÜZERİNDEN DÜNYA HÂKİMİYETİNE KOŞTULAR… Said Nursî’nin  Berlin seyahatini, ahir zaman hadiseleri adesesinden ele alacağı...

:12
Bediüzzaman Berlin’e uğradı mı? - 2
Londra, Berlin’e karşı bolşeviklerle ittifak ediyor… Said Nursî’nin Berlin ile  alâkasını doğru anlayabilmek için, Birinci Cihan Harbi öncesi ve sonrasındaki Prusy...

:14
Bediüzzaman Berlin’e uğradı mı?
Bediüzzaman’ın sırlarla örtülü I. Dünya Harbi’ndeki esareti ve bilhassa Kostroma’dan başlayarak St. Petersburg, Warşova, (Berlin), Viyana ve Sofya yolu ile vatana avdeti ...

:17
31 Mart’ın getirdikleri ve götürdükleri...
Siyasetin çok renk ve çeşitliliği, genellikle olayları kişiler adedince farklı şekillerde gösterir. Herkes aynasına bakarak hayatı yorumlar ve olayları tahlil eder. ...

:31
Vatanın bekası mı?
31 Mart mahalli seçimler meselerini “Beka meselesi“ olarak sloganlaştıran Cumhur ittifakı partilerinin, düşünce olarak çıkış noktalarını tam tesbit edemediğimizden, zülfü...

:14
Siyasî partiden önce demokrasi gelir
Yaklaşan mahalli seçimler, havayı iyice kızdırmışa benziyor. Siyasî nutuklar, bu çerçevedeki edebî retorikler, bazen hakarete bulaşmış tarafgirane konuşmalar, çoğu...

:21
Neoconların terör organizesi
Dünyanın en sakin köşesinde, barış ve huzur içinde Cuma Namazı ibadetlerini eda ederken şehit olan bu elli kişi; Nijerya’da Bokoharamca, Suriye’de IŞİD’çe veya Afganistan...

:9
Taksime cami veya ezan provokasyonu...
Konumuzun gayet hassas olduğunun farkındasınız. İdareler ya demokrasiye veya istibdada yakın olurlar. Şayet içinde yaşadığımız rejim demokrasi diyorsa, o zaman uzl...

:11
“Tanzimi“ tanzim ettiren kadere bak...
Herşey aslında dönüyormuş. Fıtrat hiç yalan söylemiyormuş… Ve nihayet Kâni’ler Yani olmuyormuş. Şu tanzimlerin, tüketim canavarlarıyla savaşıp enflasyonu ye...

:9
Heyy Avrupalılar! Alın şu çocuklarınızı Suriye’den…...
Bu beyan Donald Trump’a aittir. Ve nihayet Arap baharı üzerindeki mahrem örtüleri bu sözlerle uçurunca, cinayetin bütün ortakları gün ışığına çıktılar. Hadiseyi bi...

:17
Sevgiyi, sevgiliyi ve ekonomiyi yok eden; sevgililer günü...
Batılı tasvirdir, diye bu mevzuyu yazmayacaktım. Baktım ki; Türkiye’de dindar geçinen medya dahil olmak üzere cehaletlerinden olacak ki, bir çok gazete Avrupalılar...

:18
Papa Fransiskus Arap Yarımadası’nda ne arıyor?
Papa’nın Abudabi ziyaretinin Türkiye medyasındaki yansımaları sizi de hüzünlendirdi mi? Yalnız bakışlarıyla değil, düşünceleriyle de yüz küsur sene önceye takılı kalmış g...

:6
Neoliberallerin Çin macerası veya Neoliberal Çin hükümeti......
İsterseniz Donald Trump ile seslendirilen Amerikan – Çin Ticaret Savaşı’nı şimdilik unutalım. Saltanattan demokrasiye geçmeye çalışan Mançu Hanedanı’ndan II. Dünya...

:12
Latin Amerika, Neoliberaller ve Venezuela…
Daha önceleri Chavez, bu günlerde Maduro... Venezuela halkının temsilcilerinin sesini, daha çok şu milletler duyuyor: Türkiye, Rusya, İran, bazı Arap Devletleri, M...

:17
Emperyalizme karşı Avrupa Birliği...
Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleştiği gibi, Kur’ân’ın zamanımıza ışık tutan tefsiri Risale-i Nur’un haber verdiği hadiseler de bir bir çıkıyor. Dünyamızın bahset...

:7
Cumhuriyetçi misiniz, demokrat mısınız?
Bu soru, meşhur Fransız siyasetçi ve Filozofu Alexis de Tocqouville’nin Amerika seyahati dönüşünde, 1840’larda sorulsaydı, bir manası olabilirdi. Zira o zamanlarda...

:10
Demokrasinin giderleri, Çin ve Batı dünyası
İnsan her ne kadar nisyan (unutkanlık) ile malûl olsa da, bundan çeyrek asır öncesini bilmecburiye hatırlayacaktır. Son zamanlarda alevlenen ve hakikî mahiyeti bil...

:20
Millî devlet ile milliyetçilik arasındaki fark...
Bediüzzaman, ifrat tefriti doğurur, der. Avrupa’da son zamanlarda çok farklı tonlarda kendisini hissettiren “millî reflekslerin“ ortaya çıkışını, globalci Multi Kulticile...

:17
Amerika orduları evlerine dönecek mi?
Amerika’nın Suriye’den çekileceğini Dünya kamuoyuna duyurması, bildiğiniz üzere büyük gürültülere kapı araladı. Okuyucularımız, 11 Eylül İhtilâli ile birlikte Birl...