Şükrü Bulut

:15
Koronalı Avrupa bayramlarının ardı sıra
“Musîbet şerr-i mahz olmadığı, bazen saadette felâket olduğu gibi; felâketten dahi saadet çıkar” sözleriyle başlar, Bediüzzaman’ın Rüyadaki Hitabesi...Tam yüz sene...

:14
Koronada demokrasi farkı
Çinli virüsün ölümcül yayılışı azaldıkça, geride bıraktığı enkazın muhasebesiyle ilgili yazılar medyada görülmeye başladı.Tahribatın ekonomik sosyal ve siyasî boyu...

:11
Dünyamız arınırken...
Son çeyrek yüzyılda, olup bitenler hakkında söylenenleri iyi hatırlıyorum.Ortak bir kanaate aynı sözlerle milyonlarca ağızdan tek mana: “Bu böyle gitmez!” Tecrübe ...

:18
İstanbul Sözleşmesi’nde aranan orta yol
Bediüzzaman Hazretleri, her batılın hak bir noktaya dayanarak ortaya çıktığını söyler.Milletçe haklı olarak aleyhinde bulunduğumuz İstanbul Sözleşmesi’nin de; bir ...

:26
İstanbul Sözleşmesi veya deli saçması
Peki, bu deli saçması parlamentomuzdan nasıl geçmiş, diyeceksiniz. Kimseyi kızdırmamak için AKP’li vekillerin dediklerini diyelim: Cehalet…Londra üzerinden Avrupa ...

:12
Köln’ün Hüsnü Ağabeyi...
Gün ışığında, bir yıldız gibi doğduğunu söylüyorlardı, tanıyanları...Mesihi arayanlar gibi; sorularına ve müşküllerine cevap arayışında iken, yolu Bediüzzaman Hazr...

:18
Koronavirüse çare...
Şu son global salgını, demokrasi hususunda dünya kamuoyunda sebep olduğu ayrışmasının ne kadar hayırlı olduğunu, önümüzdeki zamanlarda daha net göreceğiz.1980’lerd...

:22
Korona ile kıyamet provası
Biliyorum, başlığımızın maksadını aştığını söyleyeceksiniz.Bir kısmınız komplo teorisi ile bazılarınız da mübalâğa ile ilişkilendirecekler. Okuyucu haklıdır, kaide...

:17
23 Nisan kutlamalarıyla üzerleri kapatılan hakikatler......
Türkiye’de bulunup da söz konusu müsamereleri yaşamayan çocuk az bulunur.Bu tarihte, anaokulundaki yavruya kadar birileri bizi millet olarak sahneye çıkarır. Sahne...

:37
Camiler hemen açılmalı...
Salgının henüz ilk günlerinde de bu hususu seslendirmiştik.Tedbirler uygulanmalı, fakat mabetler kapanmamalı demiştik. Cemaat olunamıyorsa bile oralarda namaz kılı...

:13
Korona, Avrupa Birliğini dağıtabilecek mi?
Koronanın bir milât olduğu, artık kamuoyunda kabul edilir görülüyor.Milâttan önce ve sonra gibi olmasa da, cihan harbinden önce ve sonra kadar değişimin kapılarını...

:21
Korona’nın vesile olduğu 3-5 kişilik medreseler
Şu korona hadisesinin en az dünya savaşları kadar dünyamızda değişme ve yeniliğe sebep olacağını anlatmıştık.Belki de 1. Cihan Harbi’nin üzerinden tam 100 yıl sonr...

:17
Boşa direnmeyin, değişimi durduramazsınız...
1990’ların en çok duyulan ve görünür hâle getirilmiş sloganı idi.Küçülüp bir köy haline dünyamızın, haksız bir şekilde ele geçirdikleri sermayesi ile tek başlarına...

:20
Nurun şahs-ı manevisi veya Zübeyrî duruş...
2000’li yıllarda “Zübeyir” kelimesini ilk kullananlar da, Nur’un şahs-ı manevisini kasdetmişlerdi. Tıpkı günümüzdeki gibi... Üstadımızın rıhletinden altmış, Zübeyi...

:13
Zübeyirce...
Bediüzzaman’ın hayatının ve Risale-i Nur cemaatinin şahs-ı manevisinin biricik meyvesi Zübeyir Gündüzalp’i vefatının sene-i devriyesinde, yine tartışmaların odağında görü...

:19
Koronanın “Kuddüs! Kuddüs!” zikrini duyuyor musunuz?...
Çin gribi koronanın, İspanyol gribinden çok şanslı olduğu elbette tartışılmaz. Yalnız gazeteler değil; hava zerrelerini kullanan ve sayıları milyarları aşan neşriy...

:12
Milli devlet ve orduların korona ile dönüşü
Globalleşme veya küreselleşmenin, liberal olduklarını iddia eden bir kısım Marksistlerin elinde, çalıntı bir slogan olduğunu, önceki yazımızda belirtmiştik. 20.yüz...

:25
Korona, küreselcilerin saltanatını yıkabilir mi?
Korona virüsü ile açılan dünya gündeminin, yakın bir zamanda sona ermeyeceğini gelişen hadiselerden müşahede ediyoruz. Yeryüzünde ve çok farklı sahalarda konuşulan...

:21
Koronadan önce ve koronadan sonra…
Tağutlaşan ehl-i dünyayı, önüne katıp kovalayan küçücük askerin zaferi hakikaten mucizevi görünüyor. Evet, O’na dayandıktan sonra korona bir mareşalden daha celalli, tüm ...

:33
Cemaat ile cemiyet kavşağındaki dini cemaatlerimiz
Devletlerin hükümdarlar yerine kanunlarla yönetilmeye başlandığı 20. yüzyılın ilk başlarından zamanımıza kadar, dini cemaatlerin önemli bir meselesi olarak devam eden cem...