Süeda Çakır

:4
In which context?/Hangi bağlamda?
“İnsanların, duygularını, düşüncelerini bildirmek için sözcükler ya da işaretler aracılığıyla yaptıkları anlaşma, öteki kişilerle iletişimi sağlayan ortam” diye tanımlanı...