Süeda Akçay

Yalnızlık
Allah’a ulaştıran yollardan bir tanesi de dünyanın karışıklığından, gürültüsünden sıyrılıp yalnız kalmak diğer bir ifadeyle Allah ile baş başa kalmaktır belki de.B...