Suad ALKAN

:8
İttihad hakikati
“Biz kaalû belâdan cemiyet-i Muhammedîye dâhiliz. Cihet-ül vahdet-i ittihadımız tevhiddir” 26 Şubat 1324 (Mart 1909) Dinî Ceride, No. 70 Yeni Asya gazetesi, 21 Eki...