Sinan Özden

:7
“Bilmiyorum” diyelim
Büyük insanlar bilmedikleri meselelerde bilmiyorum deme naifliğini göstererek bilip bilmeden konuşmanın vebâlinden kurtulup ilmin izzetini yaşıyorlar.Dünya denile...

:3
Candan bir dost
Selâm olsun; aziz, vefakâr, fedakâr, gayyur, hamiyetkâr, sebatkâr ve müşfik dostlara. Selâm olsun; insaniyet-i kübra olan İslâmiyet güneşinin sönmemesi için mücadele eden...

:3
İnsaniyet ve İslâmiyet
İnsan, kâinat ve içindeki her şeyle alış verişi olan medenî bir varlıktır.Küçük daireden tutun da büyük daireye kadar her dairede farklı fonksiyonları vardır. Kâin...

:4
Aslî vazifemize dönelim
“En küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat, arasıra vazife bulunabilir.” (Asa-yı Musa-20)Büyük dairen...

:2
Bilinçli bir toplumun inşası
Zulmün, cahilliğin, câniliğin, vurdumduymazlığın hat safhada olduğu bu zamanda, Âlem-i İslâmın içerisinde bulunduğu gâflet uykusundan uyanma vakti gelmedi mi ? İç ...

:3
Tahrip ve tamir
“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” 1 Şuunât-ı İlâhiye’de hiçbir kusur ve noksanlık yoktur. Cenâb-ı Hâkk’ın kâinattaki hangi sanatına bakılsa; ...

İki dünya saadeti için ne yapmalı?
Derdi dert edinen insanlar için boş durmak, bir şeyler yapmamak mümkün değildir. Bu profile sahip olan bir şahıs; önce kendi nefsi için, sonra ailesi için, ardında...

:4
İki mühim mesele: Mâhiyet ve tatbikât
Mâhiyet: Bir şeyin içyüzü, aslı, esası. Bir şeyin neden ibâret olduğu gibi manâlara gelir. Tâtbikat: Bir kaide, kanun veya emri yerine getirmek manâsına gelir. Bu ...

:6
Ölmezsen yaşlanacaksın
İnsan; hayat ile ölüm arasında bir yerde bulunmaktadır. O, hayatı yaşarken ölüm denen gerçek; her an ensesinde, zamanının dolmasını ve emrin gelmesini beklemektedi...

İktidarın çok az, ihtiyacın pek çok
Şu dünya misafirhanesinde âciz, fakir, zelîl, bî-kes, hâmisiz olan insanın her şeye gücü yeten Kadîr, Kudret, Celâl, Hâkim bir Zâta (Allah’a) ihtiyacı vardır. Bu i...

Dershane ve talebe hizmetleri
Dershâne; imânî ve içtimâî derslerin okunduğu, samimî ve dostâne muhabbetlerin edildiği, ihlâs ve uhuvvet dolu buluşmaların yaşandığı, şevk dolu hizmetlerin (talebe hizm...

Tuzaklı’da Nurlu bir piknik
Her yıl mutât olarak düzenlenen “Yeni Asya Aile ve Mezunlar Pikniği” bu sene de şevk dolu geçti elhâmdülillah. Geçtiğimiz hafta Pazar günü Uludağ’ın Tuzaklı pikni...

:4
Allah razı olsun
İhsân, ikrâm ve nimetlere karşı gösterilen hürmet ve saygı çok önemlidir. Bizler hayatımızın her anında farklı ikrâmlara mazhar oluyoruz. Bunlara karşın ikrâm sahi...

:4
Sev(il)mek
İnsan, fıtrâten sevmeye meyilli olarak yaratılmıştır. Ruhunda ihdâs edilen üç kuvveden biri olan kuvve-i şeheviye buna en büyük delildir. “Menfaatleri celb ve cezb...

Birlik içinde coşan gönüller
Bu yol, Bir’i isteyenlerin, Bir’e aşık olanların, Bir Bir Bir diye haykıranların yoludur. Bir için mücadele edenlerin, Bir’in (Allah’ın) kelâmını ilâm ve ilân eden...

:10
Hizmette statik ve dinamik haller
Cisimlerin durgun ve hareketli olmak üzere iki yönü vardır. Bir cisme hareket uygulandığında o cisim hareketin yönü, doğrultusu ve dönme kuvveti nispetinde hareket eder....

:45
Denizli’de bir okuma programı
Okumak okumak okumak. Yorulunca yine okumak. Ne okuduğunu okumak. Okumayı okumak. Kendini, kâinatı, mevcudâtı okumak. Âdeta okumayı dokurcasına dikkat ve teenni i...

:10
İman ve istikamet
“Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.”1 İman, insan...

:4
Renkli kapılar
Renkli hayatların, renkli kapıları... Hayatın binbir türlü halini yansıtan, farklı hayatlara desen biçen rengârenk kapılar... Evet, renkli kapılar, hayatın renkli ...

Bir babanın evlâdına nasihati: Sevgin aşırı, sevgisizliğin y...
Evet, insanın sevmesi aşırı, sevmemesi de yıpratıcı olmamalıdır. Çünkü sonucu her halükârda hüsran oluyor. Sevmek; fıtratımızda var. Nefsimizi, hayatımızı, malımız...