Sinan Meydan

:178
Lozan ve hukuk birliği
Türkiye Lozan'da her şeyden önce bağımsız bir ulus devlet olarak doğdu. Bu “hukuk birliği” ile sağlandı. Lozan'da sağlanan “hukuk birliğini” tartışmaya açmak “ulus devlet...

:143
Fatih, Bellini ve o tablo
Fatih Sultan Mehmet, akla, bilime, özellikle de sanata önem veren aydınlanmacı bir padişahtı. Resim ve heykel yapmanın “şeriata aykırı olduğunun” düşünüldüğü bir dönemde ...

:207
O imza Atatürk’e ait
24 Kasım 1934 tarihli Ayasofya Kararnamesi'ndeki “K. Atatürk” imzasının aynısı 26 Kasım 1934 tarihli 5 ayrı kararnamede daha var.Türkiye'de “tarih” son yıllarda hi...

:202
Ayasofya gerçekleri
“Ayasofya'nın Bizans eserleri için müze haline konulması bilmem ki tefsire muhtaç mıdır? Atatürk'ün geniş ve yüksek fikrini… toleransını… hakikat arayıcılığını… Ve memlek...

:99
ABD’de ırkçılığın kısa tarihi
“Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır ve aralarında yaşam, özgürlük ve mutluluğunu arama hakkı gibi Tanrı tarafından onlara verilmiş, onlardan ayrılamaz belirli haklara sah...

:333
Milli Mücadeleyi saraya mal edenlere üç resmi belge
Üç farklı tarihe ait bu üç farklı belge, “Saray, Atatürk'ü, Milli Mücadele'yi başlatsın diye Samsun'a gönderdi!” yalanını yerle bir ediyor. Belgeler, Milli Mücadele'nin i...

:604
Atatürk Samsun’a “Direniş başlatması” için gönderilmedi...
Atatürk Samsun'a, Mondros'a uygun olarak, dağıtılmamış orduları dağıtması, halkın elindeki silahları toplaması, şuralara son vererek yer yer başlayan direnişleri önlemesi...

:480
İhanetin belgesi: “Atatürk ve Arkadaşlarının İdam Kararları”...
Padişah Vahdettin, Atatürk ve arkadaşları hakkında 4 ayrı idam kararını onayladı. Onlar, boyunlarında idam fermanlarıyla Milli Mücadele'yi kazandılar.Bugün 11 Mayı...

:233
Türk-İngiliz Savaşı
“Biz şimdi Türklerle savaş halindeyiz. Türklere yenilirsek bütün etkimizi kaybedeceğiz…” (Amiral de Robeck'ten Lord Curzon'a telgraf, 26 Haziran 1920)Tescilli Atat...

:193
Sağlık devrimi
“Sağlık ve sosyal yardım konusunda izlediğimiz amaç şudur: Ulusumuzun sağlığının korunması ve kuvvetlendirilmesi, ölüm oranının azaltılması, nüfusun artırılması, sosyal v...

:128
Atatürk işgalcilerden önce İspanyol Gribini yenmişti
Yıl: 1918… Atatürk, Viyana'da tüm dünyayı etkisi altına alan İspanyol Gribine yakalandı. Hastalığı yenip yurda dönünce ise Anadolu'da onu bekleyen öteki düşmanları yenmek...

:219
Saray Saltanatına Karşı Millet Egemenliği TÜRKİYE BÜYÜK MİLL...
23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atıldı. Milli Mücadele'de TBMM Hükümeti ile Osmanlı Saray Hükümeti arasında iki yıl devam eden b...

:235
Atatürk’ün kriz yönetimi
Tarihimizin en büyük krizi, varlık yokluk kavgası durumundaki Milli Mücadele, başarılı kriz yönetimiyle kazanıldı. 1921 tarihli üç kanun, bu kriz yönetiminin belgesi gibi...

:630
Bedeli ödenmiştir!
Tekâlifi Milliye, karşılıksız bağış veya yardım değil, “bedeli sonradan ödenmek üzere” alınan zorunlu iç borçtu. Atatürk, Sakarya Savaşı öncesinde halktan aldığı zorunlu...

:331
Yeni bir ahenk ve iş birliği çağı Atatürk’ün insanlık projes...
“En uzakta zannettiğimiz bir olayın bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve her milleti bunun bir organı saymak gerekir. Bir...

:428
Atatürk’ün yöntemi: Akıl vebilim
“Gerçek kurtuluş, toplumdaki marazı (hastalığı) tespit edip tedavi etmekle elde edilir ve marazın tedavisi ancak ilmi ve fenni bir tarzda yapılacak olursa şifa verici olu...

:200
Savaşlardan Çok Salgınlar Öldürdü İSPANYOL GRİBİ
Tarih boyunca veba, kolera, Rus Gribi ve İspanyol Gribi gibi “pandemi salgınlar” dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Hatta dünya tarihinde insanlar savaşlarda...

:415
Abdulhamit siyasetiyle vatan kurtarmak
Abdülhamit'in “denge politikası” Batılı ülkelerin Osmanlı'dan ne istedilerse almalarını sağladığından, Batılı ülkeler “hasta adamın” bu hasta haliyle30 yıl daha yaşam...

:387
Atatürk’ün “Savaşsız Anlaşma” Yöntemi ve Hatay Sorunu...
“Biz bu işin barışçı yoldan çözülmesini istiyoruz. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, dünyadaki sıkıntıların çözüm yöntemi olarak iddia ettiği ‘savaşsız anlaşmanın...

:248
Atatürk’ün Mazlum Milletler Cephesi ve Suriye politikası...
“Aynı emperyalist devletler aynı derecede şiddetle Türk'ün de Arap'ın da Irak'ın da Anadolu'nun da Suriye'nin de düşmanlarıdır…” (Hâkimiyeti Milliye, 23 Temmuz 1920). ...