Sinan Meydan

:2164
Cumhuriyetin sabah güneşi Köy Enstitüleri
“Köy Enstitüleri hiçbir yerden kopya edilmemiştir, tümüyle ulusaldır. Köy Enstitülerinin hiçbir yabancı düşünceye borcu yoktur ve Tonguç'u şuna buna benzetmek onun büyük...

Türkiye'de kurulan 21 Köy Enstitüsü
:809
Sahnede kal
Kadınların bugün sahneden, yarın okuldan, öbür gün işten, gelecek yıl sokaktan, birkaç yıl sonra hayattan dışlanmamaları için laik Cumhuriyete sıkı sıkıya sarılmaları ge...

Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını Afife Jale
:1588
Faşizmi kadınlar yenecek
“Hiçbir önemli gerici hareket kadınların desteği olmaksızın iktidardaki durumunu sürdürememiştir; ama tersine hiçbir diktatörlük de kadınların mücadelesi olmaksızın devr...

Mussolini balkon konuşmalarında yüzbinlere seslenirdi. Mussolini'yi çılgınca alkışlayan kadınlar da vardı.
:1231
Faşizm böyle geldi
“Bir defa iktidarı aldıktan sonra onu asla vermeyeceğiz. Bakanlıklardan bizim ancak ölülerimizi çıkarabilirler.” (Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels,1932) ...

Benito Mussolini halka sesleniyor.
:800
Çanakkale Boğaz Harbi’nde Atatürk
“Eceabat bölgesi kuvvetlerini komuta ettiğim zaman aldığım tertibat (düzen) ile düşmanın karaya çıkmasına izin verilmeyebilirdi. Von Sanders Paşa (…) sahilde çıkarma nok...

18 Mart Çanakkale Deniz-Boğaz Savaşı'nda İngiliz Franız Müttefik Donanması'nın üç gemisi batırıldı, 4 gemisi ağır hasar aldı.
:2196
II. Abdülhamit mi?
Gaspıralı İsmail Bey, 1 Kasım 1907'de Kahire'deki bir konferansında İslam dünyasının içler acısı halini şöyle dile getiriyordu: “Üç yüz milyonluk bir milletin (Müslümanl...

II. Abdülhamit döneminde Osmanlı'nın Avrupa topraklarının önemli bir bölümü kaybedilmişti.
:3453
Cami yalancıları
“Efendiler, geçen yıl içinde Vakıf Bakanlığı, dini yapılar ve hayır kurumlarının onarım ve inşaatında oldukça önemli bir çalışma yapmıştır. Yapılan onarım içinde ülkemiz...

İşgal yıllarında Osmanlı hükümetince satılmak istenen, bakımsız harap haldeki Beyoğlu Ağa Camii, 1937'de CHP tarafından onarılıp ibadete açıldı. (Atilla Oral, İşgalden Kurtuluşa İstanbul, s. 536)
Cami yalancıları
“Efendiler, geçen yıl içinde Vakıf Bakanlığı, dini yapılar ve hayır kurumlarının onarım ve inşaatında oldukça önemli bir çalışma yapmıştır. Yapılan onarım içinde ülkemiz...

İşgal yıllarında Osmanlı hükümetince satılmak istenen, bakımsız harap haldeki Beyoğlu Ağa Camii, 1937'de CHP tarafından onarılıp ibadete açıldı. (Atilla Oral, İşgalden Kurtuluşa İstanbul, s. 536)
:2883
Ağzımızın tadını kaçırdınız
“Meclis kürsüsünde bir de ‘üç beyaz' parolası revaçtaydı. Ekmeğimizi kendi unumuzdan yoğurmak, şekerimizi kendi pancarımızdan almak, bezimizi kendi pamuğumuzdan dokumak…...

Atatürk, 15 yılda, Osmanlı'nın bağımlı ve yetersiz ekonomisinden tamamen yerli-milli tam bağımsız bir ekonomi kurmayı başardı.
:1242
Kurtuluş savaşı ustası
“Asıl cephe iç cephedir. Bütün ülkenin aynı fikir ve kanaatte olarak yekvücut olarak kurmuş oldukları cephedir. Görünüşteki cephe, ordu cephesinin sarsılması, değişmesi,...

Resimli Gazete, 1923. Üstte ‘Türk Cumhuriyeti'nin ilk büyük reisi' yazıyor. Resmin alt ve yan kısımlarında Atatürk'ün Milli Mücadele sırasındaki dış ve iç düşmanlarına yer verilmiş.
:1036
Ama hangi millet, Millet Sistemi’nden Ulus Devlete
“Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olunur.” (1924 Anayasası, 88. Madde). Geçtiğimiz hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Rece...

Osmanlı milletlerinin giyim kuşamları.
:1727
Türk Milleti’nin Direniş Ruhu Kuvayı Milliye
“Milli Mücadele'yi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlatlarıdır. Millet analarıyla, babalarıyla, kardeşleriyle mücadeleyi kendisine ülkü edindi… Mil...

Kuvayı Milliye'nin İzmit'i kurtardığı gün çekilen bir fotoğraf.
:830
Nasıl gazi olunur?
Son 140 yılın üç büyük gazisi; Gazi Osman Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Gazi Mustafa Kemal Paşa savaş meydanlarında, cephelerde gazi oldu. II. Abdülhamit ise cepheye g...

İstiklal Savaşı gazileri...
:548
Atatürk’ten Ortadoğu dersi
“Aynı emperyalist devletler aynı derecede şiddetle Türk'ün de, Arap'ın da, Irak'ın da, Anadolu'nun da, Suriye'nin de düşmanlarıdır. (…) Şu halde, Anadolu'nun, Irak'ın, S...

Atatürk, 1938'de öldüğünde birçok İslam ülkesinde günlerce yas ilan edilmiş, Atatürk'ün anısına özel gazeteler ve dergiler hazırlanmıştı. İşte o dergilerden biri.
:599
Atatürk’ün basın toplantısı
Atatürk, 1923 yılı başındaki 35 günlük Batı Anadolu gezisinde, sadece gazetecilerle, yöneticilerle, komutanlarla ve halkla görüş alışverişinde bulunmamış, aynı zamanda b...

ata
:1087
Kadının çilesi
“Bugünün icaplarından biri kadınlarımızın her bakımdan yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız da âlim olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim de...

08szt02a_ist-izm-ant-ank-trb
:3601
“Türklerde Yeni Yıl ve Ağaç Süsleme” ecdadın süslü ağaçları...
İslam öncesinde Türkler de yılbaşı kutlardı. Cumhuriyet döneminde 1926'dan itibaren yılbaşı kutluyoruz. Ayrıca eski Türklerde “ağaç” kutsaldı. Türkler özel günlerde, bay...

Türk kilimlerinde hayat ağacı motifleri.
:2879
Fahreddin Paşa’dan İsmet Paşa’ya kutsal emanetler
“Bugün Türkiye'nin bir parçası olmaktan çıkmış bulunan topraklardan 1 Ağustos 1914'ten sonra alınmış din, arkeoloji, tarih ya da sanat önemi olan bütün nesneler, işbu an...

42.ve 55. Alay sancaklarına Ravza-i Mutahhara'da savaş madalyaları takıldıktan sonra Babüs Selam'dan çıkışları (Harb Mecmuası, S.23, Sefer, 1335, s.1)
:700
Lozan’ı güncellemek
“Bu antlaşma (Lozan), Türk Milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden bir bel...

Lozan dönüşü İsmet Paşa'yı Atatürk karşılamıştı.
:1106
Kudüs böyle düştü
“Filistin ve Suriye'yi böyle acı bir keşmekeş halinde bırakmaktan doğan hüzün ve elem tesiriyle hüngür hüngür ağlayarak 12 Aralık 1917'de İstanbul'a hareket ettim. Yine ...

11 Aralık 1917, General E. Allenby Kudüs'e giriyor...