Sinan Meydan

:752
210 yıllık birikimi yok saymak, 142 yıl geriye dönmek
“Atatürk ilkelerine bağlı kalacağına” yemin eden sayın vekilim, durumun ciddiyetinin farkında mısın?” ...

‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle 23 Nisan 1920'de, TBMM'yi açan Atatürk meclise, ortak akla büyük önem verdi.
:449
AFRİN’DEKİ ATATÜRK! Unutulan Katma Zaferi
Yıldırım Orduları dağıldı. Ordu Komutanı Liman Von Sanders kaçtı. Cevat ve Mersinli Cemal Paşalar da ordu komutanlığını Mustafa Kemal'e bırakıp gittiler. Mustafa Kemal'i...

Atatürk, Suriye-Filistin Cephesi'nde silah arkadaşlarıyla birlikte...
:348
Particilik değil milli birlik
“Bugün Anadolu ahalisi, kadın, erkek cümlemiz, fırka (parti) isminden bile nefret ediyoruz. Çünkü artık bozuldu, kokuştu. Bizler parti filan istemediğimiz gibi birkaç ki...

Yeni Gün 6 Aralık 1919. Temsil Heyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa.
:1065
Atatürk uyarmıştı
“BİR CUMHURBAŞKANI REJİMİ DEĞİŞTİREBİLİR” “Cumhuriyet müesseslerinin bir müstebit (baskıcı/diktatör) eline geçeceğini mezarımda bile duysam millete karşı haykırm...

Atatürk'ün geleceği doğru tahmin etmesinin nedeni geçmişi çok iyi bilmesidir.
:1210
Hangi yeni Türkiye?
“Yeni Türkiye'nin eski Türkiye ile hiçbir alakası yoktur. Osmanlı hükümeti tarihe geçmiştir. Şimdi yeni bir Türkiye doğmuştur. Gerçi millet değişmemiştir. Aynı Türk unsu...

Atatürk'ün ‘Yeni Türkiye'si her bakımdan çağdaş bir Türkiye'ydi.
:1512
Osmanlı’nın iflasından ders almak
“Osmanlı Devleti gerçekte ve fiili olarak bağımsızlıktan mahrum bir duruma getirilmişti. Gerçekten bir devlet ki, kendi halkına koyduğu bir vergiyi başkasına koyamaz, gü...

Osmanlı ekonomisi 16. yüzyıldan itibaren ciddi sorunlarla karşılaştı.
:560
19 Mayıs ruhunu anlamak
Bu topraklarda bu güne kadar atılan hiçbir adım, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarken attığı o adım kadar ”kurtarıcı” olmadı. Emperyalizme karşı “tam bağım...

Samsun'a çıktığı günlerdeki Atatürk Yaş 38.
:1475
Tarih #TAMAM diyor
Cumhuriyet karşıtı tarih tezleriniz, Cumhuriyete “90 yıllık reklam arası” diyen milletvekiliniz, Atatürk'ün adını anmaktan çekinen Meclis başkanınız, Çanakkale'nin yıldö...

02ataturk
:2679
Küfür sıçanından tezeğe
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçenlerde “CHP tezektir” dedi. Bundan tam 68 yıl önce, 1950'de Necip Fazıl da CHP'ye “küfür sıçanı” demişti. Recep Tayy...

Necip Fazıl Kısakürek
:808
Kut’tan sykes-picot’a
İnönü zaferleri, Sakarya Zaferi ve Büyük Taarruz, Sevr paylaşım planını engelledi. Bu zaferlerle İstanbul'u, Trakya'yı, Anadolu'yu kurtardık. Ancak tarihimizin en şanlı ...

Halil Paşa'nın Harp Mecmuası'nda yayımlanan fotoğrafı.
:3496
Çocuk Cumhuriyeti
Cumhuriyeti kuranlar, sadece bu toprakları düşman işgalinden, bu milleti geri kalmışlıktan kurtarmadılar, onlar aynı zamanda çocuklarımızı da kimsesizlikten açlıktan, yo...

Atatürk çocukları çok severdi.
:2164
Cumhuriyetin sabah güneşi Köy Enstitüleri
“Köy Enstitüleri hiçbir yerden kopya edilmemiştir, tümüyle ulusaldır. Köy Enstitülerinin hiçbir yabancı düşünceye borcu yoktur ve Tonguç'u şuna buna benzetmek onun büyük...

Türkiye'de kurulan 21 Köy Enstitüsü
:809
Sahnede kal
Kadınların bugün sahneden, yarın okuldan, öbür gün işten, gelecek yıl sokaktan, birkaç yıl sonra hayattan dışlanmamaları için laik Cumhuriyete sıkı sıkıya sarılmaları ge...

Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını Afife Jale
:1588
Faşizmi kadınlar yenecek
“Hiçbir önemli gerici hareket kadınların desteği olmaksızın iktidardaki durumunu sürdürememiştir; ama tersine hiçbir diktatörlük de kadınların mücadelesi olmaksızın devr...

Mussolini balkon konuşmalarında yüzbinlere seslenirdi. Mussolini'yi çılgınca alkışlayan kadınlar da vardı.
:1231
Faşizm böyle geldi
“Bir defa iktidarı aldıktan sonra onu asla vermeyeceğiz. Bakanlıklardan bizim ancak ölülerimizi çıkarabilirler.” (Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels,1932) ...

Benito Mussolini halka sesleniyor.
:800
Çanakkale Boğaz Harbi’nde Atatürk
“Eceabat bölgesi kuvvetlerini komuta ettiğim zaman aldığım tertibat (düzen) ile düşmanın karaya çıkmasına izin verilmeyebilirdi. Von Sanders Paşa (…) sahilde çıkarma nok...

18 Mart Çanakkale Deniz-Boğaz Savaşı'nda İngiliz Franız Müttefik Donanması'nın üç gemisi batırıldı, 4 gemisi ağır hasar aldı.
:2196
II. Abdülhamit mi?
Gaspıralı İsmail Bey, 1 Kasım 1907'de Kahire'deki bir konferansında İslam dünyasının içler acısı halini şöyle dile getiriyordu: “Üç yüz milyonluk bir milletin (Müslümanl...

II. Abdülhamit döneminde Osmanlı'nın Avrupa topraklarının önemli bir bölümü kaybedilmişti.
:3453
Cami yalancıları
“Efendiler, geçen yıl içinde Vakıf Bakanlığı, dini yapılar ve hayır kurumlarının onarım ve inşaatında oldukça önemli bir çalışma yapmıştır. Yapılan onarım içinde ülkemiz...

İşgal yıllarında Osmanlı hükümetince satılmak istenen, bakımsız harap haldeki Beyoğlu Ağa Camii, 1937'de CHP tarafından onarılıp ibadete açıldı. (Atilla Oral, İşgalden Kurtuluşa İstanbul, s. 536)
Cami yalancıları
“Efendiler, geçen yıl içinde Vakıf Bakanlığı, dini yapılar ve hayır kurumlarının onarım ve inşaatında oldukça önemli bir çalışma yapmıştır. Yapılan onarım içinde ülkemiz...

İşgal yıllarında Osmanlı hükümetince satılmak istenen, bakımsız harap haldeki Beyoğlu Ağa Camii, 1937'de CHP tarafından onarılıp ibadete açıldı. (Atilla Oral, İşgalden Kurtuluşa İstanbul, s. 536)
:2883
Ağzımızın tadını kaçırdınız
“Meclis kürsüsünde bir de ‘üç beyaz' parolası revaçtaydı. Ekmeğimizi kendi unumuzdan yoğurmak, şekerimizi kendi pancarımızdan almak, bezimizi kendi pamuğumuzdan dokumak…...

Atatürk, 15 yılda, Osmanlı'nın bağımlı ve yetersiz ekonomisinden tamamen yerli-milli tam bağımsız bir ekonomi kurmayı başardı.