Sinan Meydan

:331
Yeni bir ahenk ve iş birliği çağı Atatürk’ün insanlık projes...
“En uzakta zannettiğimiz bir olayın bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve her milleti bunun bir organı saymak gerekir. Bir...

:428
Atatürk’ün yöntemi: Akıl vebilim
“Gerçek kurtuluş, toplumdaki marazı (hastalığı) tespit edip tedavi etmekle elde edilir ve marazın tedavisi ancak ilmi ve fenni bir tarzda yapılacak olursa şifa verici olu...

:200
Savaşlardan Çok Salgınlar Öldürdü İSPANYOL GRİBİ
Tarih boyunca veba, kolera, Rus Gribi ve İspanyol Gribi gibi “pandemi salgınlar” dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Hatta dünya tarihinde insanlar savaşlarda...

:415
Abdulhamit siyasetiyle vatan kurtarmak
Abdülhamit'in “denge politikası” Batılı ülkelerin Osmanlı'dan ne istedilerse almalarını sağladığından, Batılı ülkeler “hasta adamın” bu hasta haliyle30 yıl daha yaşam...

:387
Atatürk’ün “Savaşsız Anlaşma” Yöntemi ve Hatay Sorunu...
“Biz bu işin barışçı yoldan çözülmesini istiyoruz. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, dünyadaki sıkıntıların çözüm yöntemi olarak iddia ettiği ‘savaşsız anlaşmanın...

:248
Atatürk’ün Mazlum Milletler Cephesi ve Suriye politikası...
“Aynı emperyalist devletler aynı derecede şiddetle Türk'ün de Arap'ın da Irak'ın da Anadolu'nun da Suriye'nin de düşmanlarıdır…” (Hâkimiyeti Milliye, 23 Temmuz 1920). ...

:511
Atatürk’ün Vasiyeti ve İş Bankası’ndaki CHP Hisseleri...
Atatürk'ün 5 Eylül 1938 tarihli vasiyetine dayanan İş Bankası'ndaki CHP hisselerini Hazine'ye devretmek “Atatürk'ün vasiyetini iptal etmek” anlamına gelir. 11 Ekim 1963 t...

:480
İskilipli Atıf niye asıldı?
İskilipli Atıf, şapka karşıtı kitap yazdığı için değil; bu kitapla “halkı isyan ve irticaya teşvik” ettiği için ve Milli Mücadele'de başkanı olduğu Teali İslam Cemiyeti'n...

:142
Deprem ve Reisicumhur
“Depremin meydana getirdiği ölümlere ve yıkımlara dair vermekte olduğunuz bilgileri son derece üzülerek okuyorum. (…) Saygıdeğer hemşehrilerime maruz kaldıkları musibet d...

:185
Bir Cumhuriyet Kurumu Süt Damlası
Genç Cumhuriyet, yüzde 80'lere varan çocuk ölüm oranını azaltmak, çocukları yaşatmak için “Süt Damlası” adlı kurumlar kurdu. Atatürk'ün 1935 CHP Parti Programı'na koyduğu...

:83
Süleyman Sırrı Bey’in Ruhu Bekarlık Vergisi
Türkiye'de “Bekârlık Vergisi” 1920'lerden 1950'lere kadar çok tartışıldı. Fakat o zamanlar bu tartışmanın çok anlaşılabilir bir nedeni vardı. Savaş nedeniyle iyice azalan...

:337
Kemalizm
“Mustafa Kemal her zamankinden daha güçlü durumda… Kemalistlerle anlaşmaya varılamaz, çünkü Anadolu'nun tam bağımsızlığını istiyorlar.” (İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'u...

:406
Libya Tezkeresi’ni Atatürk’le Meşrulaştırmak
Atatürk'ün Trablusgarp Mücadelesi “Askeri siyasetimiz bir savunma siyaseti olmalı. Yurt dışında tek bir Osmanlı eri kalmamalıdır.” (Atatürk, 20 Eylül 1917 tarihli raporda...

:472
Boğazdaki Türk Kilidi: MONTRÖ SÖZLEŞMESi
Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açarak Türkiye'nin karşısına ikinci bir “Boğazlar Sorunu” çıkarabilir. Montrö düzeninin yıkılmasıyla Türkiye'nin Boğazlar ...

:692
Tarikat ağacının zehirli meyvesi MENEMEN OLAYI
“Arkadaşlar, aslında imha edilmek istenen Kubilay değildir, bu Kubilay timsalidir. Caniler, şuurla hareket etmişler; yeniyi, hürriyeti, medeniyeti, gençliği ve Cumhuriyet...

:273
‘Dersim’de zehirli gaz kullanıldı’ iddiasına cevap: Siz kimi...
1930'ların sonlarında birçok ülke hava (gaz) saldırısına karşı “pasif” ve “aktif” korunma önlemleri alıyordu. İşte Türkiye'nin, II. Dünya Savaşı'nın ufukta göründüğü 1937...

:216
MEDENİYET TARİKATI “Tekke, Zaviye, Türbelerin Kapatılması”...
“Ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet (uygarlık) tarikatıdır. U...

:212
Ziya Gökalp’e göre Vahdettin Kara Sultan
“Güneş bulutlar altına girebilir, ancak hakikat güneşi uzun müddet bulut altında kalamaz.” (Ziya Gökalp, 16 Ekim 1919 tarihli mektup) Yıllardır söylüyorum: Yeni ...

:160
Başöğretmen
Atatürk, sadece halka “yeni harfleri” öğrettiği için değil, halka bağımsızlığı, özgürlüğü, milli egemenliği, demokrasiyi anlattığı için; sanayide, tarımda, ekonomide, eği...

:426
Vahdettin’in kaçışı
“İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı General Harington Cenaplarına… İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden, İngiltere devletine sığınır ve bir an önce İstanbul'dan ba...