Sinan Meydan

:171
3 Mart Devrim Kanunları
Atatürk, 1 Mart 1924 tarihli meclis açış konuşmasında, “Cumhuriyetin bugün de ileride de kesinlikle ve sonuna kadar her türlü saldırılardan korunması” için dinin ve ordun...

:221
“Şahsım Anayasası”nın tarihi!
İlk anayasamız Kanunı Esasi, 1914-1918 arasında 6 kez değiştirildi. Abdülhamit'ten İttihat ve Terakki'ye Osmanlı'yı yönetenler, anayasaya uymak yerine hep anayasayı kendi...

:183
1921 ruhu!
1921 Anayasası'nı –ilan edildiği zamandan ve zeminden koparıp çarpıtarak- Cumhuriyete karşı bir silah olarak kullanmak istiyorlar. Ancak, “1921 ruhu” dedikleri o ruh, sar...

:273
18 kadın!
1935'te meclise giren 18 kadın milletvekilinin tüm milletvekillerine oranı yüzde 4.5'ti. 1935'te meclisteki kadın temsil oranı bakımından Finlandiya'dan sonra dünyada 2. ...

:95
Osmanlı’dan Cumhuriyete genç kuşak etkisi
1860'lardan 1920'lere, Osmanlı'dan Cumhuriyete; Yeni Osmanlılardan, Jön Türklere, İttihat ve Terakkicilerden Kemalistlere Türkiye'de “çağdaşlaşma” ve “bağımsızlık” mücade...

:230
Mezar taşı okuma kulübü!
“Türkçe, hiç az buz zaman değil, 600 yıl boyunca bilim ve kültür dili olmaktan uzak tutulmuş, yazılı edebiyatın dili olmamış; edebiyat dili o kadar başkalaşmış ki ‘Osmanl...

:698
Çin’e aşı gönderen Türkiye
Gerçek şu ki, 83 yıl önce Çin'e aşı gönderen bir Türkiye vardı, 83 yıl sonra Çin'den aşı bekleyen bir Türkiye var. 83 yıl önce Çin'e aşı göndermek “başarı”ydı; 83 yıl son...

:120
Darülfünun’dan üniversiteye
Üniversitelerin bilgi üretebilmeleri için bilimsel ve yönetsel özgürlüğe ve liyakate önem verilmelidir. Üniversiteleri bilgi üretemeyen ülkelerin 21. yüzyılın dünyasında ...

:184
Tasarruf Cumhuriyeti
Bugün milli varlıkları satıp savanların, ülke kaynaklarını har vurup harman savuranların, Erken Cumhuriyet Dönemindeki yerli üretimden, yerli malı ve tasarruf bilincinden...

:341
Türkçe Kur’an tarihi
Osmanlı'da medrese, Kur'an'ın Türkçeye çevrilmesine karşıydı. Medreseye göre Kur'an “ilahi hikmetin anlaşılamaz sözü olarak” kalmalıydı. Kur'an'ı ancak din adamları ve ul...

:85
Sarayın gölgesinde çok partili hayat
Egemenliğin “kayıtsız şartsız” millete verilmediği, meclis üstünlüğünün kurulmadığı, kadınların siyasi haklarının olmadığı, okur-yazar oranın çok düşük olduğu bir tarım t...

:182
Yağmur duasının tarihi
Evren ve Dünya hakkında çok sınırlı bilgi birikime sahip 4000-5000 yıl önceki eski uygarlıkların yağmurun yağmasını doğaüstü güçlere bağlamaları, Fırtına Tanrısı'na hediy...

:321
“MI6 Ajanlarından Casus Mustafa Sagir’e” İngilizlerin hedefi...
İngilizler, Milli Mücadele'nin başından sonuna kadar MI6 ajanlarıyla ve casuslarıyla Atatürk'ü etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Atatürk, ölümle burun buruna bir bağımsı...

:624
“Ülke Kaynaklarını Yabancılara Teslim Etmek” Abdulhamit mode...
II. Abdülhamit, demiryolları, madenler, bankalar, belediye hizmetleri (su, havagazı, elektrik, telefon, tramvay, tünel vb.) sanayi kurumları, limanlar, tütün, hatta en te...

:272
Köy enstitüleri deneyi
“Enstitü öğrencisi iş yaşamı içinde iş aracılığıyla iş için eğitilir.” (İsmail Hakkı Tonguç)Yarın öğretmenler günü; öğretmenler günü bana hep Köy Enstitüleri'ni an...

:107
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
“Cumhuriyet kelimesini ağızlarına almaktan bile çekinenlerin, Cumhuriyeti doğduğu gün boğmak isteyenlerin, kurdukları partiye ‘Cumhuriyet' hem de ‘Terakkiperver Cumhuriye...

:254
Atatürk etkisi
Atatürk'ün ölümünün üstünden 82 yıl geçti. Ancak bugün hâlâ Türkiye'de “bağımsız vatan” ve “uygar yaşam” adına ne görürseniz ya çoğu Atatürk'ün eseridir ya da çoğunun tem...

:106
İzmir’in deprem tarihi
İzmir deprem bölgesindedir; Antik dönemden Cumhuriyete İzmir'de çok sayıda yıkıcı deprem meydana gelmiştir.Geçtiğimiz cuma günü, saat 14.51'de İzmir Seferihisar'a ...

:204
Cumhuriyetin ruhu
Cumhuriyet, “kayıtsız şartsız ulusal egemenliği” esas alır, “laiktir” ve “ulus bilincine” dayanır. Ulusal egemenliğin kayıt ve şartlarla sınırlandığı, laik olmayan ve ulu...

:191
Cumhuriyetimizin temel taşı: Anayasalar
Cumhuriyetimizin temelinde “anayasal meşruiyet” vardır. Anayasanın yok sayılması Cumhuriyetimizi temelinden sarsar.Anayasa Mahkemesi kararının, İstanbul 14. Ağır C...