Sinan Meydan

:624
“Ülke Kaynaklarını Yabancılara Teslim Etmek” Abdulhamit mode...
II. Abdülhamit, demiryolları, madenler, bankalar, belediye hizmetleri (su, havagazı, elektrik, telefon, tramvay, tünel vb.) sanayi kurumları, limanlar, tütün, hatta en te...

:272
Köy enstitüleri deneyi
“Enstitü öğrencisi iş yaşamı içinde iş aracılığıyla iş için eğitilir.” (İsmail Hakkı Tonguç)Yarın öğretmenler günü; öğretmenler günü bana hep Köy Enstitüleri'ni an...

:107
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
“Cumhuriyet kelimesini ağızlarına almaktan bile çekinenlerin, Cumhuriyeti doğduğu gün boğmak isteyenlerin, kurdukları partiye ‘Cumhuriyet' hem de ‘Terakkiperver Cumhuriye...

:254
Atatürk etkisi
Atatürk'ün ölümünün üstünden 82 yıl geçti. Ancak bugün hâlâ Türkiye'de “bağımsız vatan” ve “uygar yaşam” adına ne görürseniz ya çoğu Atatürk'ün eseridir ya da çoğunun tem...

:106
İzmir’in deprem tarihi
İzmir deprem bölgesindedir; Antik dönemden Cumhuriyete İzmir'de çok sayıda yıkıcı deprem meydana gelmiştir.Geçtiğimiz cuma günü, saat 14.51'de İzmir Seferihisar'a ...

:204
Cumhuriyetin ruhu
Cumhuriyet, “kayıtsız şartsız ulusal egemenliği” esas alır, “laiktir” ve “ulus bilincine” dayanır. Ulusal egemenliğin kayıt ve şartlarla sınırlandığı, laik olmayan ve ulu...

:191
Cumhuriyetimizin temel taşı: Anayasalar
Cumhuriyetimizin temelinde “anayasal meşruiyet” vardır. Anayasanın yok sayılması Cumhuriyetimizi temelinden sarsar.Anayasa Mahkemesi kararının, İstanbul 14. Ağır C...

:190
Türkiye’nin Rönesans ufku
Atatürk, laik devrimleriyle bu coğrafyada çağdaş bir devlet kurdu, aklın ve bilimin rehberliğinde ulusuna aydınlık yeni bir ufuk açtı. İşte bu, Türkiye'nin Rönesans ufkud...

:295
İSTANBUL’UN KURTULUŞU: Neden mi çekildiler?
“İngiltere, Kemalistlerin hem Irak'ta hem de Boğazlarda yarattıkları tehlikeye askeri açıdan karşı koyacak durumda değildir.” (Rumbold'tan Curzon'a gizli telgraf, 14.9.19...

:292
Abdülhamit’in çürüttüğü donanma
“Donanma Haliç'te hareketsiz bırakılmış, ateş talimi ve manevradan kaçınmakta, buna kalkışmak bile büyük suç sayılmaktaydı… Bakımları yapılmayan gemiler pastan çürüyorlar...

:291
Lozan’da kurtarılan adalar ve Meis
12 Ada ve Ege Adaları Lozan'da kaybedilmedi. İsmet Paşa Lozan'a giderken bu adalar yaklaşık 10 yıldır işgal altındaydı. Türkiye, Lozan'da fiilen elinde olmayan ve Sevr An...

:262
Tarikatların ve Cemaatlerin Panzehiri Laiklik
“Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes Allah'a istediği gibi ibadet eder. Hiç kimseye dini fikirlerinden dolayı bir şey yapılmaz…” (Atatürk, 1930)Tarikat liderinin çocuk ...

:248
Yunanistan, Adalar, Antlaşmalar
Yunanistan'ın Ege Adalarını veya 12 Ada'yı silahlandırması veya bu adalarda tahkimat yapması 1914 Londra (Büyükelçiler) Konferansı'na, 1923 Lozan Barış Antlaşması'na ve 1...

:289
Büyük zafer
“Alparslan, Kılıçarslan, Cengiz Han, Timurlenk, Fatih, Yavuz, Kanuni, parlak zaferlerini devletlerinin yükselme devrinde kazandılar. Mustafa Kemal ise yenilmiş, yıkılmış,...

:362
MİSAK-I MİLLİ, ADALAR, MUSUL
Kasım 1922'de İsmet Paşa'nın başkanlığındaki Türk heyeti Lozan'a giderken 12 Ada 1911'den beri tam 11 yıldır İtalya'nın; Ege Adaları 1913'ten beri tam 9 yıldır Yunanistan...

:125
Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi Ataşark
12. Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi, 18-24 Nisan 1935'te İstanbul'da toplandı. Kongreye Batı'dan ve Doğu'dan 40 kadar ülkeyi temsilen 350'yi aşkın kadın katıldı. B...

100. Yılında Sevr Antlaşması
Padişah Vahdettin Sevr'i imzalattı. Sevr, Padişah Vahdettin onaylamadığı için değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığındaki Türk orduları Sakarya'yı ve Büyük Taarru...

:467
İşte halifelik gerçeği
Tarih boyunca halifelik Müslümanları birleştirmedi, böldü; halifelik rekabeti yüzünden Müslüman milletler birbirine düştü. Halifelik, 19. yüzyıldan itibaren İslam dünyası...

:448
İslam Dünyasının Kahramanı Atatürk
HİNDİSTAN'DA RAHMET, TÜRKİYE'DE LANET!Türkiye'den kilometrelerce uzakta Hindistan'da Muhammed Ali Cinnah'ın çağrısıyla 18 Kasım 1938 Cuma günü tüm camilerde cuma n...

:350
İşte Devletin Arşiv Belgeleri
Ayasofya üzerinden Atatürk'e saldırmak doğru değil. Atatürk, önce Ayasofya ve diğer camileri işgalcilerden kurtarmış, sonra Ayasofya'yı ve pek çok tarihi camiyi aslına uy...