Sinan Meydan

:178
Bir Cumhuriyet Kurumu Süt Damlası
Genç Cumhuriyet, yüzde 80'lere varan çocuk ölüm oranını azaltmak, çocukları yaşatmak için “Süt Damlası” adlı kurumlar kurdu. Atatürk'ün 1935 CHP Parti Programı'na koyduğu...

:83
Süleyman Sırrı Bey’in Ruhu Bekarlık Vergisi
Türkiye'de “Bekârlık Vergisi” 1920'lerden 1950'lere kadar çok tartışıldı. Fakat o zamanlar bu tartışmanın çok anlaşılabilir bir nedeni vardı. Savaş nedeniyle iyice azalan...

:337
Kemalizm
“Mustafa Kemal her zamankinden daha güçlü durumda… Kemalistlerle anlaşmaya varılamaz, çünkü Anadolu'nun tam bağımsızlığını istiyorlar.” (İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'u...

:406
Libya Tezkeresi’ni Atatürk’le Meşrulaştırmak
Atatürk'ün Trablusgarp Mücadelesi “Askeri siyasetimiz bir savunma siyaseti olmalı. Yurt dışında tek bir Osmanlı eri kalmamalıdır.” (Atatürk, 20 Eylül 1917 tarihli raporda...

:472
Boğazdaki Türk Kilidi: MONTRÖ SÖZLEŞMESi
Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açarak Türkiye'nin karşısına ikinci bir “Boğazlar Sorunu” çıkarabilir. Montrö düzeninin yıkılmasıyla Türkiye'nin Boğazlar ...

:692
Tarikat ağacının zehirli meyvesi MENEMEN OLAYI
“Arkadaşlar, aslında imha edilmek istenen Kubilay değildir, bu Kubilay timsalidir. Caniler, şuurla hareket etmişler; yeniyi, hürriyeti, medeniyeti, gençliği ve Cumhuriyet...

:273
‘Dersim’de zehirli gaz kullanıldı’ iddiasına cevap: Siz kimi...
1930'ların sonlarında birçok ülke hava (gaz) saldırısına karşı “pasif” ve “aktif” korunma önlemleri alıyordu. İşte Türkiye'nin, II. Dünya Savaşı'nın ufukta göründüğü 1937...

:216
MEDENİYET TARİKATI “Tekke, Zaviye, Türbelerin Kapatılması”...
“Ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet (uygarlık) tarikatıdır. U...

:212
Ziya Gökalp’e göre Vahdettin Kara Sultan
“Güneş bulutlar altına girebilir, ancak hakikat güneşi uzun müddet bulut altında kalamaz.” (Ziya Gökalp, 16 Ekim 1919 tarihli mektup) Yıllardır söylüyorum: Yeni ...

:160
Başöğretmen
Atatürk, sadece halka “yeni harfleri” öğrettiği için değil, halka bağımsızlığı, özgürlüğü, milli egemenliği, demokrasiyi anlattığı için; sanayide, tarımda, ekonomide, eği...

:426
Vahdettin’in kaçışı
“İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı General Harington Cenaplarına… İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden, İngiltere devletine sığınır ve bir an önce İstanbul'dan ba...

:244
Atatürk’ün ölümü ve cenaze töreni 11 KASIM
Atatürk'ün naaşı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ord. Prof. Şerafettin Yaltkaya'nın gözetiminde yıkandı. Atatürk'ün cenaze namazı, 19 Kasım 1938 C...

Sözde Ermeni Kırımını TANIYAN PADİŞAH
“Sizlere yemin ederim ki ben masumum! Son sözüm bugün de budur, yarın da budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun böy...

:819
Emperyalizme rağmen kurulan Cumhuriyet
“İngiltere ve Batılı devletler Ankara'ya karşı sistematik olarak direnirlerse, Türkiye'deki yeni rejim (Cumhuriyet) ve Mustafa Kemal devrilebilir.” (İngiliz Büyükelçisi R...

:269
1964 Erenköy Savaşı
JOHNSON MEKTUBU VE KIBRIS HAVA HAREKATI 9 Ağustos 1964'te ABD Dışişleri Bakanı, Türk hükümetinin Kıbrıs'a yönelik hava harekatını durdurmasını istedi. İnönü, Amerika'ya, ...

:426
YANKEE GO HOME “Türkiye’ye Yönelik Amerikan Tehditleri”...
12 Eylül 1980 öncesinde Türkiye, Amerikan tehdit ve ambargolarına karşı az çok direnmeye başlamıştı. Türkiye'yi yönetenler, Amerika'nın haşhaş yasağına karşı çıktılar. Am...

:930
İstanbul’un ikinci fethi “Geldikleri gibi gitmeye mecbur kal...
“Trakya, 6 Ekim 1922 öğleden sonra saat 6'ya kadar TBMM hükümetine teslim edilmediği takdirde 6/7 Ekim'de İstanbul üzerine harekete geçiniz” (Atatürk'ün İsmet Paşa'ya ver...

:525
Büyük İstanbul Depremi ZELZELE-İ AZİME
İstanbul'da 10 Temmuz 1894 Salı günü saat 12.24'te 17-18 saniyelik çok şiddetli bir deprem oldu. Resmi rakamlara göre İstanbul il sınırları içinde 474 kişi öldü, 482 kişi...

:584
“Şu milletin yakasını bırakın!” LAİK CUMHURİYET’İN SIRRI...
“Demek okul değil de medrese istiyorsunuz? Oysa bu millet okul istiyor. Şu zavallı milletin yakasını artık bırakın da vatan evladı yetişsin, yükselsin! Medreseler asla aç...

Cumhuriyetin yok edilen eğitim devrimi KÖY İLKOKULLARI
Türkiye'de Cumhuriyet kurulurken nüfusun yüzde 80'i köylerde yaşıyordu. 40 bin köyün 35 bininde okul yoktu. 1923-1939 arasında 3.936 köye ilkokul yapıldı. Türkiye'deki to...