Şeyma ÖZDEMİR

Bu hangi dinin dersi?
Türkiye, İslam dinine mensup, tarihinde Türk coğrafyasına önderlik yapmış bir ülke. Kurtuluş Savaşı ile diğer milletlere örnek olmuş, bağımsızlık için evlatlarını feda et...

Hz. Ebu Tâlib’in imanı
Hz. Ebu Tâlib, Hz. Muhammed’in amcası, en büyük destekçisi ve Hz. Ali’nin de babasıdır. Hz. Resûlullah’tan 35 yıl önce doğdu. Adı Abdülmenaf’tır. Büyük oğlu Tâlib olduğu ...

Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt
 “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.” “İhtilaf”, sözlükte ayrılık; “ittifak” ise, birlik ve beraberlik anlamına ...

:12
İmamet meselesi
İmam’ın lügat anlamı önder ve lider; İslam literatüründeki anlamı ise Hz. Resûlullah’ın halifeliği, Ehl-i Beyt’in ve masum imamların liderliğidir. İmamet ise ilahi bir ma...