Sevinç Danışmaz

Demokrat Endülüs
Batı’nın bu zamanda kendi ürünü gibi sahiplenip öylece pazarladığı demokrasinin ve demokratik anlayışın Avrupa’da ilk defa hayat tarzı haline Endülüs sayesinde geldiğini bil...