Servet Bilgin

:1
Kardeş olmak
Nur Talebeliğinin kardeşliği ahirete bakar. Dünyaya ait işleri fani, ahirete bakan işlerin baki gördüğünden; fani dünyaya ait en büyük bir işin ahiretin en küçük b...

:34
Yarım asır
Yeni Asya yayın hayatının 50 yılını geride bırakırken Risale-i Nurlar’ın umumî efkârda neşrini yapagelmiş İttihad’la başlayıp Yeni Asya, Yeni Nesil, Tasvir gibi haftalık,...

Nur Postacısı olmak
Bediüzzaman, Nur Talebesi olmanın özelliklerini sayarken şu özelliği ilk başta söyler; “Sözler’i kendi malı ve te’lifi gibi hissedip sahib çıksın ve en mühim vazif...

:11
Şimdi okumalı
Eğitimde yarı yıl tatilinin başlamasıyla Anadolu’nun her yerinde okuma programları aşk ve şevkle devam ediyor olacak. Bursa, Kütahya’da, Afyon, Uşak, Bilecik, Esk...

Yılbaşı
Yeni yılbaşların gelmesi, sayılı ömür sermayemizin biraz daha azalması bitmesi, mevtimizin biraz daha yaklaşılması, gençlik günlerinin tükenip, ihtiyarlık demlerinin gelm...

:32
İki kadın
“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler, belki küre-i a...

:28
Dövmeli kızın ikinci gelişi
Gazetemizin Anadolu’daki temsilcilikleri, büroları, kitap satış mağazaları muhtaç gönüllerin Risale-i Nurlar’a en kısa yoldan ulaştığı, kavuştuğu yerlerdir. Buralar birço...

Dijital pazarlama
Günümüzde teknolojinin gelişim hızı ve yenilenme süreci, her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde ilerlemekte. Bu hızın yükselmesi ve her yeniliğin bir değişimi be...

:14
Biz büyüdük, ama...
Gençliğimizde ve çocukluğumuzda Yeni Asya Yayınlarının romanlarını, karikatürlerini, hikâyelerini okuyup hayaller kurardık. Gün gelir kendimizi kitapların içindeki...

Kitap aboneliği
Türkiye’de 2017 bilgilerine göre 50 binin üzerinde kitap basılmış. Fakat son bilgiler gösteriyor ki, Türkiye, dünya sıralamasında en fazla kitap okuyan ülkeler ara...

:11
Gayret bizden
Geçen ay gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Neşriyat Temsilcileri toplantısından sonra temsilcilerimiz postacı görevini en güzel şekilde üstlenerek gittikleri yerlerde alı...

:41
Hastalar Risalesi
Bir gün kitap kırtasiye dükkânımda çalışırken bir bayan geldi, kalem silgi istedi. Ben onları verirken tezgâhın üstündeki Hastalar Risalesi’ni gördü. Birden heyeca...

:9
Gönüllü Nur postacıları
Risale-i Nurlar’ı muhtaç gönüllere nasıl ulaştırabiliriz? Bu düşünceler içinde talebelerimizle bir istişare yaptık. O zaman kampanyalı ucuz fiyatlı Küçük Sözler ba...