Serdar Bilik

:6
Allah’ı tanıyan tevekkül eder
“İşte eğer insan enaniyetine istinad edip hayat-ı dünyeviyeyi gâye-i hayal ederek, derd-i maîşet içinde muvakkat bâzı lezzetler için çalışsa, gayet dar bir daire içinde b...