Semih Koray

:36
Altı Ok, Çin ve Kuşak-Yol Girişimi
Günümüzde tek tiplilik Atlantik Sistemi’ne özgüdür. Avrasya’ya egemen olan çeşitliliktir. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin halkları milletleşme süreçlerinin değişik aşamal...

Amerikan tehditlerinin yansıttığı gerçekler
“Tehdit”, uygulanmasına gerek kalmadan sonuç alırsa “başarılı” sayılır. Tehdidin uygulanmak zorunda kalınması, kendisinden beklenen sonuca ulaşılamamış olduğunu gösterir....

:94
Bazı küçük notlar
PKK’nın Atlantik Sistemi nezdindeki “itibarı”, terör örgütü olduğunun bilinmemesinden değil, bilinmesinden kaynaklanmaktadır. İçinde bulunduğumuz “iletişim ve istihbarat ...

:72
Moskova’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Planı-2
Amerika’nın “Yeni Dünya Düzeni” çökmüş, “neoliberal uluslararası ilişkiler” artık işlerliğini yitirmiştir. Dünya, barış ve istikrara hizmet eden adil bir yeni uluslararas...

:66
Moskova’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Planı-1
Moskova’da oluşturulmakta olan “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Planı”nın ana hatları, Dr. Mehmet Perinçek tarafından tartışılmak üzere haritasıyla birlikte kamuoyunun görüşüne ...

:139
Bilinç ve sahte bilinç
Kimi zaman zihnimizde bir kıvılcım çakar ve her şey aniden “apaçık bir görünüm”e kavuşur. Zihnimizdeki tortuları adeta yıkadığını duyumsadığımız bu süreç, gerçekl...

:46
Niye ‘iki’?
Aydınlık’ta çıkan ve Hüseyin Karanlık’ın kaleme aldığı “Solda Elli Yılın İki Çizgi Mücadeleleri” yazı dizisi önemli bir tartışma başlattı. Türkiye’de her dönemde kendini ...

:164
ABD planlarının dünü ve bugünü
Emperyalizm, yıkılmadığı sürece emellerinden vazgeçmez, ama planlarından vazgeçmek zorunda bırakılabilir. Şu ya da bu planının ABD açısından vazgeçilmezliğini mutlaklaştı...

:170
Emperyalizmin dünü ve bugünü
Emperyalizm Çağı’nın baş çelişmesi, ezilen milletlerle emperyalizm arasındadır. 20. yüzyıla ulaşıldığında, dünyanın kapitalist ülkeler arasındaki paylaşımı büyük ölçüde t...

:110
Devletçilik ve milletleşme
Tek tiplilik, emperyalist sisteme özgüdür. Gelişen Dünya’ya çeşitlilik egemendir. Bu durum, değişik ülkelerin milletleşme sürecinin farklı aşamalarında bulunmalarından ka...

:114
Üretim Devrimi’nin anahtarı ‘Devletçilik İlkesi’dir...
Kavramsal çerçeve, düşünceyi yönlendirir. “Kalkınma” kavramı geriye itilerek, “büyüme”nin öne çıkarılması bir rastlantı değildir. Kalkınma, bütüncül bir kavramdır. Üretim...

:137
Atatürk, Batılılaşma ve milli devlet
Atatürk Devrimi, Batı’nın demokratik devrimlerinin zaman içinde ötelenmiş bir tekrarı değildir. Yeni tipte milli ve demokratik bir devrimdir. Batı’daki demokratik ...

:79
’Medeniyetler çatışması’
Tarihsel ömrünü dolduran toplumsal bir sistem, önce “yapma yetisi”ni yitirir. Ama “yıkma yetisi” kendiliğinden ortadan kalkmaz. Çünkü insanlığa yapabileceği katkıları tük...

:58
Eğitim ve kolektif özgüven
Eğitimin ürünü yetişmiş insangücüdür. Bir ülkenin en önemli zenginlik kaynağını oluşturan insangücünün iki bileşeni vardır. Biri, düzeyi uygun bilgi ve beceri don...

Türkiye lambadan çıkacak cinle kurtulmaz
İstanbul seçiminin yenilenmesi nedeniyle ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeler iki ay daha askıda kaldı. Seçim düzlemlerinin genellikle ülke sorunlarının...

Bayramlar bir yenilenme vesilesidir
İnsan yaşamını sürekli “eskiyerek” sürdüremez. Arada bir “yenilenmesi” gerekir. Yenilenme, “mevsim temizliği” ya da “dönemsel bakım” gibidir. Geçmişin zihni bulandıran ve...

Demokrasi, bilim ve toplum
Bilimde seçim olmaz. Doğrunun ölçütü pratikle sınamadır. Bilimde doğrular seçimle belirlenseydi, bırakalım toplumbilimi, doğa bilimlerindeki yasaların ezici çoğunluğunun ...

İnsan hakları mı, insanlık hakları mı?
Avrupa’nın demokratik devrimleri, köylüleri feodal boyunduruktan kurtardı. Amerikan İç Savaşı, köleleri özgürleştirerek, Amerika’nın demokratik devrimini tamamladı. Sömür...

İstanbul seçimleri ve toplumsal mühendislik
“Toplumsal mühendislik”, günümüzde önde gelen “mühendislik” dalları arasındaki yerini almıştır. Toplumsal mühendislik, “akla” değil, “dürtü”lere yönelir. “Akılla bağdaşma...

Tehditler ve fırsatlar
Tehditler, fırsatları da beraberinde getirir. Ülkemiz, ekonomi ve güvenlik alanlarında ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Bunalım, ancak milletin topyekûn gücünün seferb...