Selçuk Tütak

PİSA sonuçlarına bakın!
Öğretmenlerin toplumun şekillenmesi ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmasındaki rolü, tartışmasız bir gerçektir. Bu gerçeklik maalesef ki günümüzde ehemmiyetsiz b...

:3
Çoktan seçmeli testlerin yan tesirleri
Mezkûr konuda herkes mutabık kalmasına rağmen istenenler, hedeflenen davranış ve kazanımlara ulaşma konusunda sıkıntılar yaşamaktayız. Millî Eğitimin gen...

:9
Muhakeme gücü düşük bir nesil mi yetişiyor?
1789’da Fransız İhtilâlinden bugüne kadar olan çağ, yani Yakın Çağ yerini ‘Bilişim Çağına’ bırakacak gibi görünüyor ve bu istikamette hızlı bir şekilde yol alıyor. ...