Selahattin Konyalıoğlu

Risale-i Nurlar’ı tanımanın kazandırdıkları
Kendi hayatımdan bahisle Risale-i Nur eserlerini tanımanın ve okumanın insana neler kazandırdığından bahsetmek istiyorum. 1- İmam hatip lisesinin son senelerinde (...

:10
Neşriyat faaliyetleri
Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve talebeleri “Neşriyat” hizmetine büyük önem vermişlerdir. “İttihad” ve “Yeni Asya”nın kuruluşunda rahmetli Zübeyir Gü...

Davaya berdevam!
Haftalık İttihad Gazetesi, benim hayatımda bir dönüm noktasıdır. Bir gün gazete bayisinde İttihad gazetesini gördüm. Aldım, eve geldim. Dikkatlice, heyecanla ve si...

:10
İnsanın asliyeti ve gayesi
İnsan Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisini gösteren bir ayinesidir. Bizim bu ayinedarlık vazifesini Risale-i Nurlar’ı okuyarak anlamalı, kâinat kitabındaki di...

Doğruluk ve sadakat
İhtilâfı üreten değil ihtilâflara karşı doğruluğu ve sadakati esas alarak gideren, çözmeye çalışan birleştirici ve bütünleştirici olmalıyız. Hz. Peygamber (asm), “T...