Selahaddin Yaşar

:8
Zor zamanda ‘hizmet etmek’
Doğrusu, ‘hizmet’ kavramının ciddî örselendiği bir zaman diliminde onu hayatlandırmaya çalışmak ne güzel bir ‘hizmet’ tarzıdır. Bediüzzaman, en zor hayat şartların...

İnsaflı tenkit, akrepten kurtarır
Birlikte çalıştığımız, hizmetler yaptığımız, birbirimize hak ve hukukumuz geçen insanlarla zaman zaman yapılan bir işle ilgili olsun veya ortak faaliyet alanlarındaki aks...

Derslerin ‘engel’i ‘çok’tur, ama aslında ‘yok’tur...
Büyükler hep büyük davranışlar içerisindeler. Büyük ve edepli davranışlar onlarda bir hayat biçimidir. Oturmalarında, yemelerinde, içmelerinde, günlük hayatın her kesitin...

:1
“Şarkın en sevgili Sultanı”
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 77 Hıristiyanlar kahir ekseriyetle Selâhaddin Eyyubî hakkındaki kanaatlerini sık sık dile getirerek kendi nesillerine örnek göste...

:1
“Napolyon’a değil Selâhaddin Eyyubî gibi bir İslâm kahraman...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 76 Mustafa Kemal’e hitaben yazdığı söylenen ve onun, mebuslar hakkında yaptığı ikazlara aldırmadığını görünce hitap kısmını çıkar...

Mehmed Âkif, Selâhaddin’in biyografisini yazmak istiyordu...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 75 “Hayır, matem senin hakkın değil… Matem benim hakkım:   Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfakım! Teselliden n...

Selâhaddin Eyyubî’nin tarihteki tesiri, devletinden daha uzu...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 74 Her ne kadar ardı arkası kesilmeyen Haçlı Seferlerine birlikte mukavemet etmişler ve Moğol istilâsına karşı bazıları Celâleddi...

En azılı düşmanları bile onun vefatına üzüldüler
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 73 Selâhaddin Eyyubî’nin erken denecek yaşta dünya hayatına veda etmesi dost, düşman, Müslüman, Hıristiyan, Yahudi herkesi şaşırt...

Hicrî 27 Sefer 589 (Milâdî 4 Mart 1193) tarihinde 55 yaşınd...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 72 Müslümanları yeni haçlı seferlerine karşı koymaya hazırlamak ve kaleleri tahkim ettirmek için Kudüs’e gitti, Beyrut’u ziyaret ...

Yıllarca süren ayrılığın ardından Şam’a döndü
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 71 Selâhaddin’in, düşman içinde Richard’a “Selâhaddin ordugâhımızda olup biten her şeyi biliyor mu?” dedirtecek kadar istihbarat ...

Bazı Cuma geceleri Mescid-i Aksa’da inzivaya çekildi, Allah’...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 70 Güzergâh üzerindeki arazi şartları, Müslümanlar açısından meydan savaşı yapmaya müsait olmadığından Frenklere saldırmayan Selâ...

Akka Kalesi Frenklerin eline geçti
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 69 Cesareti ve kurnazlığı ile iştihar eden Richard, gönderdiği elçilerle meyve ve kar isteyerek Müslüman komutanları oyalarken ya...

Selâhaddin, İngiltere Kralının görüşme isteğini reddetti...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 68 Haziran ayının ortalarında yapılan şiddetli taarruzların ve müdafaaların ardından geldi Richard’ın elçileri. Onları karşılayıp...

Savaşın en çetin anlarında bile insanî hasletlerini gösterme...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 67 Selâhaddin Eyyubî, ordu içinde yaşanan hadiseleri öğrenince emirlerle görüşerek pek çoğunu ikna etti. Daha önce defalarca yaşa...

Alman Kralı Frederik Tarsus Çayı’nı geçerken attan düşerek ö...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 66 Denizden getirilen yardımlarla kayıplarını telâfi edip eksikliklerini gideren Frenkler kendilerini, Akka’ya karşı nihaî taarru...

Selahâddin’in hastalığı yeniden nüksetmişti
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 65 Düşmanın asıl hedefinin Akka Kalesi olduğunu anlayan Selâhaddin, oraları kurtarmak yerine Akka’yı tahkim etmenin daha isabetli...

“Kardeşimiz fethettiğimiz topraklar için kilit, fethedilecek...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 64 O günlerde, Hıristiyanlara yardım getiren on yedi kalyonluk büyük bir Frenk donanması ile onlara mâni olmak isteyen Mısır dona...

Selâhaddin Eyyubî, 1187 tarihinde Ekim ayının üçünde Kudüs’e...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 62 Selâhaddin’in isteği üzerine oğlu Osman’la birlikte, Mısır donanması da gelip muhtemel bir Frenk donanmasının saldırısına karş...

Müslümanlar, karıncalar gibi Tir’den Kudüs’e kadar bütün ülk...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 61 Kral çıktıktan sonra Reyland’ı huzuruna getirten Selâhaddin, ona İslâm savaş hukukuna göre Müslüman olduğu takdirde kendisine ...

Selâhaddin’in oğlu Efdal, “Onları yendik!” diye haykırdı...
Selahaddin Eyyubi yazı dizisi - 60 Takiyyeddin ve Gökbörü komutasındaki kuvvetler iki taraftan hareket ederek Frenk birliklerinin etrafını çevirirken Selâhaddin ...