Seher Ceylan

Namaz
Bu kelimeyi yazmak bile düşündürüyor insanı. Hayatımızı beş anlamlı vakte ayıran namaz... Hiç dikkat etmiyoruz, kelimenin kendisi de beş harften oluşuyor. Kelimeni...