Sami Cebeci

Îsar hasleti
Âhirzamandan Asr-ı Saadete bir iman ve irfan köprüsü kuran Bediüzzaman Hazretleri, o zamanın Sahabe mesleğini zamanımıza taşıyarak, Allah’ın rızasına kısa zamanda ulaştır...

Boş durmamalıyız
Nüfusunun yüzde doksan dokuzu mü’min ve Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Bin seneden beri İslâm dini ile şereflenen bu millet, 1920 ve sonrası yıllarda manevî cihetten...

Yetişkinler kış okuma programı
Risale-i Nur Külliyatı, bu ülkede çok zor şartlar altında ve Kur’ân yazısının devlet eliyle yasak edildiği bir dönemde telif edildi. Ancak inayet-i İlâhî altında o...

Kastamonu’nun manevî kutupları
Anadolu’nun çoğu vilâyetlerinde olduğu gibi Kastamonu ilimiz de, hakkında fazla bir bilgi bulunmayan Kaysü’l-Hamedanî Asgar namında bir Sahabenin yanında, Seyyid Ahmed-i ...

Mevlâna diyarı Konya
Selçuklu Devletine iki yüz yıl başşehirlik yapmış olan Konya ilimiz, asırlardır hâlâ dimdik ayakta duran Selçuklu Medeniyetinin eşsiz eserleri ile doludur. Bunun için “Ge...

Bediüzzaman ve Sarıyer
Otuz yaşındayken 1907 yılında Van ilinden İstanbul’a gelen Bediüzzaman Hazretleri, üç yıl süren maceralı bir İstanbul hayatından sonra, tekrar Van’a döner. Baharda...

İfrat ve tefrit sarkacı
Mahlûkat arasında farklı bir fıtratta yaratılan ve duygularına sınır konulmayan insanlara, imtihanına vesile olması için binlerce hissiyat ve kuvveler verilmiştir. ...

Sulhta hayır vardır
Berat Gecesinden Kadir Gecesine kadar bir sene içinde meydana gelecek doğumlar, ölümler, rızıklar, eceller, savaşlar ve barışların melekler tarafından şarta bağlı kaderde...

Tesanüdün gücü
Tesanüd, bir cemaatin veya bir heyetin bir gaye etrafında birleşmesi, omuz omuza verip dayanışması, el ele verip hedefine kenetlenmesi, bel bele verip her türlü engelleme...

Hakta ittifak etmek
İnsan sosyal varlık olduğundan, diğer insanlarla birlikte toplu halde yaşamak durumundadır. Toplum hayatından uzak yaşamak insan fıtratına aykırıdır. İstisnalar ise kaide...

Müsavatsız adalet, adalet değildir
Semavî kitaplar içinde en son gönderilen mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Kerîm; tevhid, nübüvvet, yeniden diriliş denilen haşir ile birlikte adalet ve ibadet esaslarını bildi...

“Mesleğimiz tahrip değil, tamirdir”
Bu dünyayı tecrübeye mahal ve imtihana meydan olarak yaratan Cenâb-ı Hakk’ın, hem Celâlî, hem Cemalî iki kısım Esma-i Hüsnası vardır. Hayır-şer, güzellik-çirkinlik...

Risale okumaları devamlılık ister
İlk emri “Oku!” olan mukaddes ve son bir dinin mensuplarıyız. Bundan dolayı, asırlarca Müslümanlar başta Kur’ân-ı Kerîm olmak üzere, insanlığa faydalı olan kitapla...

Makbul sadakalar ve musîbetler
Samanyolu Galaksisine oranla bir santimetrekarelik bir ölçekte yer işgal eden Güneş sistemi içinde seçilmiş bir gezegen olan Dünyayı imtihan meydanı yapan Cenâb-ı Hak, he...

Demokrat Cafer Ağabey
Onu 1973 yılı sonbaharında tanıdım. Çok hareketli ve heyecanlı bir yapısı vardı. O zamanlar, Bediüzzaman Hazretlerinin “hizmetkârlarım” dediği ağabeylerin istişarî...

Barla Risale-i Nur okuma intibaları - 2
Pelin Taş:  Rahmetle geldik Barla’ya. Tıpkı Üstadımın da rahmetle gelmesi gibi. Burada telif etmeye başladığı bu eserler de, sadece Barla’ya değil, bütün dünyaya r...

Barla okuma programı intibaları
ÖMER FARUK ARI: Barla’da Risale-i Nur okumak, Risale-i Nur dinlemek.. Hz. Üstadın yaşadığı mekânları görmek, Nur’un ilk menzili ulu çınarın, Barla Kabristan...

Ölümü gülerek karşılayanlar
Tarih boyunca insanları dehşete düşüren hakikatlerin başında ölüm gerçeği gelmektedir. Ölümün mahiyetini bilmeyen ve ölüm ötesindeki ebedî hayata inanmayan insanla...

Barla’dan Demokrasi ve Kalkınma Müzesine
24 Temmuz 2015 Cuma günü Barla yollarındayız. Emirdağ, Bolvadin ve Çay ilçelerini geçerek dağlara doğru tırmanıyoruz. Dağların zirvelerinden aşağıya inerken, Eğird...

Peygamber ahlâkından hilm sıfatı
İnsanların içinde en hayırlısı olan Müslümanlar ve Müslümanların içinde de en hayırlısı olan Hazret-i Muhammed (asm), en mutedil ve en müstakim fıtratta yaratılmıştı. ...