Said Parlakoğlu

:108
“Aklın Nuru”na ne oldu?
Başlıkta zikredilen kavram gayet aşina olduğumuz, Bediüzzaman Hazretleri’nin “Vicdanın ziyası, ulûmu diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir” sözünden iktibas, fünun-u...