Şahin Filiz

:89
Felsefe olmadan asla
Yazılı tarihi itibarıyla 2500 yıl öncesine kadar giden felsefe tarihi, dar anlamda felsefenin ve filozofların tarihi gibi görünse de esasında bütün bilimlerin, bilim ins...

:179
Kâbe tarihi bildiğiniz gibi değil
İslam tarihi kaynaklarında Mekke, Ummü’l-Kura (şehirlerin anası) olarak görülür. Mekke, Hz. Muhammed’in doğduğu ve İslam’ın ortaya çıktığı bir şehir olduğu gibi, çok eski...

:58
Teizmin Tıkanmışlığı, Ateizmin Bunalımı Karşısında Deizm-III...
İslam ve Deizm İslam, kitaplı dinler arasında en son din olma iddiasındadır. Öyleyse İslam da Deizmin din-Tanrı ilişkisine bağlı olarak ortaya attığı soruların ve ...

:133
Teizmin tıkanmışlığı, ateizmin bunalımı karşısında deizm-II:...
Başta Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi kitaplı büyük dinler olmak üzere, Dinler Tarihinde din olgusu Tanrı kavramından ayrı görülmez. Herhangi bir dinin Tanrı inanc...

:81
Teizmin Tıkanmışlığı, Ateizmin Bunalımı Karşısında-I Deizm...
İnsan, parçası olduğu doğa ile ilişkisini, hemen her çağa göre farklılık gösteren felsefi paradigmaların ifade ettiği anlamlar üzerinde şekillendirir. Doğa, insan karşısı...

:122
Cehalet Tufanı, İftira Gemisi: Fethullah’ın Kayığı...
Aziz Nesin, meşhur CIA ajanı Paul Henze’nin Türkler için söylediği ırkçı ve aşağılayıcı sözünü yinelemekle epey ünlenmişti. “Türklerin %60’ı aptaldır”. Yarı aydın türler,...

:65
Bilim ve Siyaset
Bilim, Türkçemizde çok genel, kapalı ve sınırları belirsiz anlamlar yüklenerek kullanılan harc-ı âlem bir kavrama dönüşme tehlikesi ile yüz yüzedir. Daha anlam sınırların...

:88
Tarihi insanlar yapar; dinler paylaşır
Tarih kavramının üç anlamı vardır: İlki, insanlık yeryüzünde var olalıdan beri, yine onun eliyle yaratılmış olan olgu ve olaylar dizgesidir. Bu dizge, insanın kendi eliyl...

:48
Biyo-şiddet ve İslam-II
BİYOETİK VE BİYOŞİDDETİN DİKEY BULUŞMASI: TANRI’DAN İNSANA, İNSANDAN YERYÜZÜNE İslam inancında Tanrı her şeyin yaratıcısı olduğu için (6 En’am 102) etik ilkelerin ...

:57
Biyo-şiddet ve İslam
Ülkemizde ve dünyada “şiddet” kavramı cinsiyet, yaş aralığı, ekonomik ve sosyal sınıf kategorilerine göre ayrı ayrı kullanılmaktadır. “Cinsel şiddet”, “Kadına şiddet”, “Ç...

:41
Felsefi Danışmanlık ve Eğitimdeki Rolü-II
Felsefi Sağaltım ya da Danışmanlığın Kuramsal Çerçevesi Felsefe, insanın sürekli bir kendini hesaba çekmesi, kendini bilmesi ve dünyadaki varlığını her seferinde y...

:62
Felsefi Danışmanlık ve Eğitimdeki Rolü-I
Başlık belki felsefenin eğitimdeki yeri ve önemi olabilirdi, ancak felsefe yerine felsefi danışmanlık ve terapi ifadesini özellikle kullanmış olmamın bu çalışma için ayrı...

:101
Devlet Başkanları ve Filozoflar
Nesnel tarih bilimi, kimini devlet başkanı ya da kral, kimini filozof ya da düşünür olarak kayda geçer. Büyük İskender büyük bir kraldır. Orta Avrupa’dan Orta Asya’nın iç...

:40
İnsanın insanlıkla tedavisi-IV: Yaşamın ve davranışın öznesi...
Felsefe insanı türdeş doğası olan, özüyle tanımlanan ve iyi ya da kötü diye nitelendirilemeyen bir varlık olarak görür. Önceden tanımlanamaz, öz ya da varoluşu kesin yarg...

:45
İnsanın İnsanlıkla Tedavisi-III
Psikoloji, Psikiyatri ve Felsefi Sağaltım İnsanın bedensel, ruhsal ve zihinsel sorunları, modern zamanlarda karmaşıklaştığı gibi, daha da görünür hale gelmiştir. B...

:81
İnsanın insanlıkla tedavisi - 2
Felsefi Sağaltımın Kapsamı ve Sınırları Felsefe Tarihi, Antik çağlardan modern zamanlara kadar uzanan bir tarih bilimi olduğu kadar, aynı zamanda zihinsel, ruhsal ...

:68
İnsanın insanlıkla tedavisi - 1
İnsan, iki katmanlı bir varlıktır. Biyolojik varlığı ile doğar, büyür, beslenir, ürer, dışkılar ve ölür. Öteki tüm canlılar aynı şeyleri yapar. Biyolojik yaşamı diğer can...

:82
Milli Eğitim’de değerler eğitimi sorunu
“Türk Devleti’nin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine ve milli kültürüne tehdit oluşturan her türlü düşmana karşı Türk gençlerinin sonuna kadar savaşacak bilinçte yet...

:97
Osmanlıca nasıl bir dildir?
Atatürk’ün düşüncelerinin en önemli esin kaynaklarından olan Türk filozofu Ziya Gökalp, 1922’de kendi memleketi olan Diyarbakır’da Osmanlıca haftalık bir dergi çıkarır. 3...

:71
Türkiye'de düşünce ve inanç özgürlüğü sorunlar ve tartışmala...
DİYALOG VE ÇATIŞMA Dinler ve inançlar arası diyalog veya çatışmadan söz edebilir miyiz? Başka türlü sorayım. Farklı dinler ve dinlere bağlı insanlar bir arada yaşa...