Sabahattin BOYACI

:8
Telâş yok!
Biz Nur Talebeleri telâşlanmayız.Çünkü okuduğumuz ve devamlı okuyacağımız ve de hayatımızın en mühim vazifesi “Risale-i Nurlar’ın neşri ve hizmeti” olan bir Külliy...

:5
Tahirî istihdam istemişti
Üstadımızın varisleri arasında ismi geçen ve takvada en önde gelen bir Nur Talebesi olarak Tahirî Mutlu Ağabey, Isparta Atabeylidir. Bir başka ifadeyle ‘Araslı Tah...

:12
İnsicam ihlasla sağlanır
İnsicam deyince, akla uyum-ahenk-tutarlılık gibi manalar gelir. Ve eğer bu manaların hakkıyla tahakkuk etmesi istenilirse, karşımıza ihlas çıkar, ihlaslı olmak çık...

:6
İhlâslı olabilmek!
İddialı bir ifade, ama çok-çok zor bir kazanım. Kolay olsa idi; “İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler d...

:5
Tuzağa düşme(me)k!
Hayatta insanın başına gelen ve gelebilecek tehlikelerin en büyükleri, insanın nefsi yüzünden geliyor. Tuzağa düşmek ya da düşmemek de yine ekseriyetle nefisle ilg...

:9
Aramıza soğukluk vermek!
Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hz.leri bir mektubunda şöyle başlar: “Aziz, sıddık kardeşlerim Refet, Mehmed Feyzi, Sabri;  “Ben şiddetli bir işaret ve mân...

:9
Kendimi test etmek istiyorum
Bazen kendime “Ne kadar tahammüllü olduğumu” soruyorum. Bunun yanında ‘demokrat’ olup olamadığımı sorgulamak istiyorum. Hem kendi hürriyetime hem de başkalarının h...

:14
Hizmete odaklanalım
Bizler Nur’un talebeleri olarak, okuyup istifade ettiğimiz ve imanımızı kuvvetlendirdiğimiz Risale-i Nur eserlerinin hadimleri ve naşirleriyiz. Üstadımızın ifadesi...

:22
Bayram Yüksel Ağabey Üstadına sâdıktı
Ankara ve yıl 1973 Ocak ayı idi. Bir müddettir devam ettiğim haftalık ders sohbetleri ve dershane ziyaretleri sonrasında dershanede kalmak nasip olmuştu. Üstadımızın vari...

:12
Bizim işimiz muhabbet
Teamül; yani olagelen, yıllardır uygulana gelen. Bir zamanlar deva olan bir usulün, kabul edilip devam ettirilmesi. Her çözüm arayışında, “Biz böyle yapardık. Biz ...

:6
Her şeye rağmen
Bizler etrafında toplandığımız iman ve Kur’ân hizmetini yaparken, itina ile koruyacağımız tek şey birlik ve beraberliktir. Ve ona zarar veren veya verecek olan her...

:11
Bizi ta-nı-yor musun?
Başlıktaki soruyu; belki de, öncelikle kendimize sormalıyız. Hakikaten biz kimiz ve ne iş yaparız? Yaptığımız işin farkında mıyız ve bilinçli mi yapıyoruz? Yoksa adiyat k...

:22
Külliyattan sorarım!
Bazı kardeşlerimiz, ya farkında olmayarak ya da alışkanlıktan olsa gerek, geleneksellikten kurtulamıyorlar. Herhangi bir meseleyi Risale-i Nurdan arayıp tetkik etm...

:10
Gençler hizmete!
Biz de bir zamanlar gençtik. Yani ey gençler, ömrünüz varsa siz de ihtiyar olacaksınız. Ama gençlik çabuk geçecek, âdeta su gibi akıp gidecek. Bu çok kısa olan gen...

:13
İstikrar
İstikrar kelime olarak; kararlı olmak, sebat etmek, yaptığı hizmetten emin olmak, sakin ve soğukkanlı davranmak, etrafına ümit verip şevki arttırmak gibi manaları ihtiva ...

:19
Mesleğimizi muhafaza!
Herkesin bir mesleği vardır ve o mesleği itina ile devam ettirmek ve korumak esastır. Biz Nurcular’ın da bir mesleğimiz var. O mesleğin gereklerini yaşamak ve inci...

:8
Aman ha! Münafıklara dikkat!
“O mütemerrid ecnebîlerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler...” (Lem’alar) İfade 2. Dünya Savaşı sırasında ya da sonrasında...

:66
İtidal ve istikamet
İtidal; soğukkanlı olmaktır, ölçülü olmaktır, ifrat ve tefrite düşmemektir. Üstadımız bizlere her zaman itidal ve ihtiyatı tavsiye etmiştir. Bu bir bakıma tevekkül...

:6
Teşhis sağlıklı konmazsa!
Hasta doktora gidiyor. Hastane kalabalık ve 98. sırada bekliyor. Mesai bitimine yakın sıra geliyor ve beş hastayı birden içeri alıyorlar. Doktor kafasını bile kald...

:12
Ağabeylik
Biz Nurcular’ın ve bilhassa Risale-i Nur’a talebe olmak isteyenlerin en mühim gaye ve vazifesi, Üstadımızın; “Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kur...