Rüstem Garzanlı

:2
Bediüzzaman ile ilgili iki hatıra
(Nejat Eren röportajının devamı)Bu kutsî hizmetlerin içinde bir ömür tükettiniz hizmetleri taâlluk eden bir iki hatıranızı anlatır mısın?Allah’a sonsuz şükü...

:7
İnsan bir yolcudur
Yolumuzda ve önümüzde ölüm var. Ecel gizli olduğundan her vakit gelebilir. Genç, ihtiyar farkı yoktur.Son zamanlarda birçok yakınlarımız ve tanıdıklarımızın vefatl...

:6
Son şahitlerden Hasan Okur: Risale-i Nur'u çokça okuyalım...
Bediüzzaman’ı gören son şahitlerden Hasan Okur Ağabeyle, Bediüzzaman’ı, elektrik ile Risâle-i Nurlar’ın irtibatı, imanî ve içtimâi meseleleri ve Yeni Asya’yı konuştuk....

:4
Haset, fena insanların silâhıdır
Haset, sosyal hayatta birisinde olmayıp başkasında bulunan maddî veya manevî güzel hasletlerinden rahatsız olmaktır. Meselâ başkasının işinden, malından, giyiminden, başa...

:9
Yeni Asya, Üstadın sesi ve Risale-i Nur'un nâşir-i efkârıdır...
Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Nejat Eren’le gazetemizi ve hizmetlerimizi konuştuk (2)(Önceki haftadan devam)Hocam gerek yurt içinde gerekse yurtdışında hizmet...

:1
Yeni Asya, Üstad’ın sesi ve Risale-i Nurlar’ın nâşiri efkârı...
Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Nejat Eren’le gazetemizi ve hizmetlerimizi konuştuk (2)(Önceki haftadan devam)Hocam gerek yurt içinde gerekse yurtdışında hizmet...

:14
Şeyh Fudayil Sevgili’nin Bediüzzaman’a gönderdiği mektup...
Hayatını medrese ilmine adamış birçok imam ve müderris yetiştirmiş, fâzıl ve kâmil bir âlim; yakinen tanıdığım ve sohbetlerinde bulunduğum bölgemizin tanınmış mümtaz şahs...

:12
Gazetemize, cemaatimize, meşrû heyetlerimize sahip çıkalım...
Yeni Asya Gazetesi eski Yönettim Kurulu üyesi, eğitimci yazar Nejat Eren ile Risale-i Nurları, hatıraları ve gençlerin hizmet metodunu konuştuk.Nejat Eren kimdir, ...

:9
Risale-i Nurlar’la istikameti muhafaza edebildim
KBB Uzmanı Dr. Ali Osman Özçelik ile Risale-i Nurları ve virüs salgınını konuştuk.RÖPORTAJ: RÜSTEM GARZANLIAli Osman Özçelik kimdir, kısaca özgeçmişinizi an...

:9
Risale-i Nur Talebesinin vazifesi
“Risale-i Nur’a intisap eden kimsenin en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak ve yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan ve yazdıran ve okuyan, Risale-i Nur Tal...

:2
Sevgi nedir?
Sevgi, insanları birbirine yaklaştıran ve bağlayan içsel bir duygudur. Güven, dostluk ve şefkat gibi yaklaşımların kaynağında da sevginin büyük rolü vardır.Sevgi, ...

Hazreti Yunus’un (as) kıssasından bize düşen hisse
Hz. Yunus (as) Risalet’le görevlendirildikten sonra putlara tapmamalarını, hanımı ve benzeri bulunmayan, doğmamış ve doğurmamış bütün Kâinatın Yaratıcısı olan Allah’a tap...

:2
Takvanın önemi nedir?
Takva, özet olarak Allah korkusuyla günahlardan sakınmak ve korunmaktır. Böyle davrananlara “muttaki” denir. Mü’min takva oranında, salih amel işleme hassasiyetini arttır...

:9
Yeni Asya vasıtasıyla insanlara Risale-i Nur’u ulaştırdık...
Eğitimci Mustafa Ergün ile Yeni Asya Neşriyatı, hatıraları, Eğitim müfredatı ve talebelere yönelik hizmeti konuştukRöportaj: Rüstem Garzanlı*Hocam adet üzer...

:1
Hayat-ı beşeriyenin ruhu âhde vefadır
Eskide söz, güven ve vefa vardı, şimdi ne söz ne de vefa kalmadı, diye vefasızlıktan yakınanlara şahit oluyoruz. Demek ki, “Vefa asr-ı hazırın ihmal ettiği duygulardan bi...

:7
İktisad niçin önemli?
Bugünlerde baskıcı reislerin; mazlum insanlara yaptıkları işkence, zulüm, savaş ve çatışmalardan, yurtlarından edinen (BM raporuna göre) 12 milyon Suriyelilerden, beş mil...

:4
İnsanoğlu neden küsüyor?
Halk arasında bir deyim var, “insan, çiğ süt içmiş” diye. Yani insanın her hali bir olmaz. Değişken haller gösterebilir.Allah (cc), insanlara Cüz-î irade, yani dav...

:6
Gıybet, büyük günah olduğu hâlde neden istimal ediyoruz?...
Günlük hayatımızda en çok istimal ettiğimiz ve rahatlıkla işlenen büyük günahlardan biri de gıybettir. Mana itibariyle “Arkadan çekiştirmek, hazır olmayan birisinin aley...

:5
Zekât malın bereketine, sadâka belânın def’ine vesiledir...
Ramazan ayı maddî ve manevî birçok güzelliklerin bir arada yaşandığı, duygu ve hissiyatın da öne çıktığı mübârek bir aydır. Dinî açıdan taşıdığı önemle birlikte mü’minler...

:3
Ramazan-ı Şerif orucunun önemi
Cenab-ı Allah (cc) Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: “O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile batılın arasını ayıran...