Rukiye Anar

:1
Âlim ve Hakîm olmak (2)
Bu iki esma Allah’ın en büyük isimlerinden olmakla birlikte insan üzerinde de cüz’i olarak yansıması bulunmaktadır. Sonsuz ilim ve hikmet sahibi Rabbimiz Kur’an’da...

:1
Âlim ve halim olmak
Kur’ân-ı Kerîm’de, “Allah’tan hakkıyla korkanlar âlimlerdir.” buyrulmaktadır. Allah katında en üstün olmanın gereği ittika yani Allah korkusu olduğuna göre burada ...

:5
Çocuk ne için istenmeli?
Çocuk her şeyden önce bir gönül meyvesidir, mutluluk sebebidir. Kur’ân’da ise çocuk göz aydınlığı ve gönül süruru olarak ifade ediliyor. Asıl konumuz olan nokta Ku...

:9
Fatiha üzerine bir mülâhaza
Davut Aleyhisselâm, bir gün Levh i mahfuz’a baktı, fevkalâde parlak, nuru çok yüksek, muazzam esrarı olan yedi âyet gördü. Cenab-ı Hakk’a sual etti:  Yarabb’i bu ç...

Sevdiklerinden infak etmek
Ali İmran Sûresi’nin 92. Âyetinde buyrulmuştur ki: “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, gerçek iyiliğe (birru takva) asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu ha...

Asr’a yemin olsun ki
Asr Sûresi, bir yeminle başlıyor ve adeta bir damga vuruyor zamana. Bu öyle bir damgadır ki, bütün zamanların üstünde fevkalâde bir fark taşımaktadır. Evet, Allah,...

Bu dava bir sevdadır
Bir insan düşünün ki, uçurumdan, yıkık bir kaleden ayağı kayarken bile, “Ah! Dâvâm” diyor. Bu durumda olan bir insan ölümle karşı karşıya gelmiştir, ancak o,” ah c...