Rifat Okyay

:4
Bazen de amin diyelim
Rabbimizin bizleri çeşit çeşit imtihan ettiği, sabrımızı, şükrümüzü, ubudiyetimizi, kulluğumuzu ölçtüğü, sınadığı hallerimiz vardır.Cenab-ı Rabbülâlemin bizleri; h...

:2
Vakarın istedikleri
Vakar; Allah’a iman etmiş ve Allah’ın kudret ve azameti karşısında inkıyadla, itaatle, acz ve fakrını bilerek boyun eğenlere yakışır.Vakar; Allah’a karşı olmaz… Ây...

:7
Sen yönel, gerisine karışma!
Her yapılan işin bir adı, bir sıfatı vardır.İmanı kurtarmak, imanını kuvvetleştirmek, imanı muhafaza etmek ve hizmet-i Kur’âniye ve imaniyede bulunabilmek dünyanın...

:4
Ehl-i iman sıfatı mı?
Ahirzamanın ehl-i ilhad, ehl-i dalâlet, ehl-i sefahat kâfirleri, küfür ehli, sefih inançsızları yalanla, körü körüne bir kuru ithamla asılsız ve inkârla Müslümanların üze...

:4
Dürüst olunuz
Rabbimiz bize ne emrediyor; anlamlı konuş. Her kelimemiz, her cümlemiz, her paragrafımız ve her yazımız bizleri Rabbimize isal edecek, götürecek şekilde anlamlı olmalıdır...

:2
Kazanır
Dünyanın tehlikesi kadar ahiretin tehlikelerine de dikkat eden sırat-ı müstakimden ayrılmamaya çalışan, dünyaya dünya kadar ebedî âleme ebedî âlem kadar ehemmiyet veren v...

:3
Ne esas olmalıdır?
Zındıka komitesinin en maharetli işi; her yapılan işleri kendince normal gösterip, süt liman havası verdirmektir.İşte bu hava aynen kurdun sevdiği sisli havadır. N...

:5
Neyimiz eksilir!
Bilsek de meşveret etsek, istişare etsek, sorsak, sual etsek, araştırsak ve sonra konuşsak ve karar versek neyimiz eksilir?Her halükârda, her şartta ve zamanda dai...

:1
Ve belki, bilâkis...
Artık yavaş yavaş herkes inanıyor ve itikat ediyor ki ahirzamandır… Yani küfrün ve dalâletin en şiddetli olduğu ve sefihane hayatın en çok benimsendiği ve yaşandığı devir...

:6
Âdâb, edeb ve menfaat
Âdap, edeb ve her yaptığı işi menfaatleri doğrultusunda şekillendiren insanlar…İslam ahlakına sahip olan her bir Müslüman âdâbı da edebi de bilmelidir.Menfa...

:3
Kendisine lâyık
Her insan kendi kabiliyetini, kendi iş yapabilme kapasitesini, kendi düşünce ve fikir atmosferini az çok değil, biraz biraz da değil olabilir veya mümkündür diyerek de de...

:4
Hakikatler hayallerle değişmez
Bir mehaza, bir kaynağa, bir delile dayanmayan görüşler, fikirler varsayımdan, teoriden öteye geçemezler. Velev ki bir delil, kaynak ve mehaz da olsa daima her fikir, her...

:7
Haramdan saadet çıkmaz
İnananı da inanmayanı da halihazırdaki şartlarda bir yol tutturmuşlar gidiyorlar.Eskimez lisanımızla saadetli, şimdi mutlu olabilmek için her şey mübahtır, serbest...

:5
Hizmette boyun eğenler
Her mühim işin tehlikeleri vardır. Kur’ân hizmetkârlarının ise başta nefis ve şeytanları olmak üzere yüzlerce tehlikeleri vardır.Kendine güvenen, nefsine itimad ed...

:1
Dostluğa ulaşanlar
Dostluk evvelâ dürüstlük ister, sadâkat ister, doğruluk ister. Samimî, halis ve doğrulukla yapılabilen dostluklar insanı dosdoğru, elif gibi Rabbinin dostluğuna isâl eder...

:1
İlâhî emirlere aykırılık
Gördüğümüz ve göründüğü kadarıyla etrafımızda gelişen, meydana gelen hadiseler geçtiğim senelerden çok farklı…Ahireti düşünmek ve dinî hayata revaç vermek geçici d...

Beklentiyle değil...
Allah’a güvenmek, her şeyi O’ndan beklemek ve her neticeyi O’ndan bilmek her şeyin aslıdır, esasıdır.Tarlaya tohum attım, suyu verdim, güneş de vardı, gübresi tamd...

:2
Hangi insan olmak isterdiniz?
Ahirzaman alâmetleri artık gözle görünür, aşikâre bir şekilde yaşanıyor. Hem de son demleriyle.Bir telâşeye düşmek lâzım!.. Ne telâşesi diyeceksiniz? Mal mı, mülk ...

:3
Mütevaziliğe adım adım
İnsan bağımlı olduğu şeylerin esiri olur. Bilmemek, anlayamamak ve tecrübesizlik ise bu esaretin meyveleridir.Bilmemenin yolu bir bakıma, çok iyi anlayamamaktan da...

:2
“En”leri seçebilmek
İnsan ve bir bakıma insanlık önlerindeki iki dünyanın birincisine odaklanmış, ahiret dünyasını görmüyor, bilmiyor veya kasten kendisini aldatarak görmemezlikten, bilmemez...